DOBRÁ ŠKOLA - mesačník

Registrácia čitateľov časopisu DOBRÁ ŠKOLA

Mám záujem pravidelne čítať časopis DOBRÁ ŠKOLA.


Údaje označené hviezdičkou (*) sú povinné.

Odberateľ
* Meno:
* Priezvisko:
Pracovisko
* Názov organizácie:
* Ulica a číslo domu:
* PSČ (bez medzery):
* Mesto / obec:
Profesijná orientácia
Môžete vyznačiť viac možností: učiteľ(ka) v materskej škole
učiteľ(ka) na I. stupni ZŠ
učiteľ(ka) na II. stupni ZŠ
učiteľ(ka) na osemročnom gymnáziu
učiteľ(ka) na 4- alebo 5-ročnom gymnáziu
učiteľ(ka) na SOŠ
učiteľ(ka) na VŠ
školský psychológ
špeciálny psychológ
vychovávateľ(ka)
asistent(ka) učiteľa
riaditeľ školy
zástupca riaditeľa školy
vedúci PK alebo MZ
výchovný poradca
pracovník ministerstva školstva
pracovník priamoriadenej organizácie MŠ
vzdelávací expert
pracovník neziskovej organizácie zameranej na vzdelávanie
pracovník inej neziskovej organizácie
podnikateľ v oblasti vzdelávania
podnikateľ v inej oblasti ako vzdelávanie
rodič
študent (ZŠ, SŠ, VŠ)
novinár
iná rola
Aprobácia (iba učitelia):
Prihlasovacie údaje
* E-mail:
* E-mail ešte raz:
* Prihlasovacie heslo:
* Prihlasovacie heslo ešte raz:

Vyberte si jednu z nasledujúcich možností:

Chcem podporiť vydávanie časopisu dobrovoľným predplatným a zároveň tak získať prístup ku všetkým číslam DOBREJ ŠKOLY, ktoré za 10 rokov vyšli. (Minimum je 10,00 € na rok, platí sa naraz prevodom, zašleme vám faktúru.)

Výška môjho dobrovoľného predplatného (doplňte):

Chcem čítať DOBRÚ ŠKOLU bezplatne.


Súhlasím so spracovaním uvedených osobných údajov a s občasným zasielaním mailov, ktoré ma budú upozorňovať na vyjdenie nového čísla DOBREJ ŠKOLY.© 2019 Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA®. Všetky práva vyhradené.