DOBRÁ ŠKOLA - mesačník

DOBRÁ ŠKOLA je mesačník pre všetkých, ktorých zaujímajú premeny vzdelávania v 21. storočí. Okrem tisícov učiteľov na cca 800 základných a stredných školách nás čítajú aj rodičia, študenti, ľudia z neziskových organizácií, akademici a pracovníci rezortu školstva (metodici, inšpektori, ministerskí úradníci...). Dávame hlas všetkým, ktorých zaujíma vzdelávanie a ponúkame im platformu pre diskusie o problémoch nášho školstva. Zároveň pomáhať šíriť pozitívne skúsenosti, inovácie a inšpiratívne myšlienky z domácich aj zahraničných zdrojov.

Veríme, že aj Slovensko môže mať dobré školy a chceme byť inšpiráciou a pomocníkom pre tých, ktorí tomu veria s nami. Rovnako sme však presvedčení o užitočnosti a veľkej budúcnosti mimoškolského neformálneho vzdelávania. Sledujeme a zdieľame preto aj trendy v tejto oblasti.

DOBRÁ ŠKOLA má v súčasnosti 44 strán a vychádza 10 x ročne (vždy začiatkom mesiaca okrem júla a augusta).

V tlačenej podobe si môže DOBRÚ ŠKOLU predplatiť ľubovoľná škola alebo inštitúcia. Jednotlivcom ponúkame predplatné v tlačenej aj v elektronickej podobe (PDF). A ak ste majiteľmi iPadu či iPhonu, môžete si DOBRÚ ŠKOLU predplatiť priamo v AppStore spoločnosti Apple.

Redakcia časopisu
Šéfredaktor RNDr. Vladimír Burjan Burjan[at]casopisdobraskola.sk
Redakcia Mgr. Barbora Babicová Babicova[at]casopisdobraskola.sk
Mgr. Martina Sondej Sondej[at]casopisdobraskola.sk
Július Lavo (grafik) Lavo[at]casopisdobraskola.sk
Vydavateľ
Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA
Vranovská 2710/6
851 02 Bratislava-Petržalka
IČO 50 099 051
DIČ 2120175948
Internetová stránka www.casopisdobraskola.sk
Facebook Časopis DOBRÁ ŠKOLA
E-mail prispevky[at]casopisdobraskola.sk
inzercia[at]casopisdobraskola.sk
predplatne[at]casopisdobraskola.sk
redakcia[at]casopisdobraskola.sk
Telefón 02 / 6381 2689

E-mail: prispevky[at]casopisdobraskola.sk
Telefón: 02/63 81 26 89
Šéfredaktor: RNDr. Vladimír Burjan burjan[at]casopisdobraskola.sk
Sídlo redakcie: DOBRÁ ŠKOLA, Vranovská 2710/6, 851 02 Bratislava-Petržalka
ISSN 1338-8444

© 2019 Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA®. Všetky práva vyhradené.