DOBRÁ ŠKOLA - mesačník

 • jasne vymedzená cieľová skupina
 • vysoká čítanosť riaditeľmi a učiteľmi
 • množstvo ďalších čitateľov PDF verzie na internete
 • veľmi výhodná cena inzercie vzhľadom na zacielenie
 • rôzne možnosti zliav
 • možnosť uverejnenia PR - článkov
 • k tomu všetkému podporíte dobrú vec!
 • Mesačník DOBRÁ ŠKOLA je distribuovaný do viac ako 600 základných a stredných škôl na celom Slovensku. Reakcie učiteľov potvrdzujú, že DOBRÚ ŠKOLU skutočne čítajú, že jej obsah je pre nich atraktívny a inšpiratívny. 

  Vaše produkty a služby môžete školám a učiteľom predstaviť nielen formou plošnej inzercie, ale aj prostredníctvom PR článkov, ktoré majú oveľa vyššiu účinnosť.

  Cenník inzercie na stiahnutie.         Prečo inzerovať v DOBREJ ŠKOLE? na stiahnutie

  E-mail: prispevky[at]casopisdobraskola.sk
  Telefón: 02/63 81 26 89
  Šéfredaktor: RNDr. Vladimír Burjan burjan[at]casopisdobraskola.sk
  Sídlo redakcie: DOBRÁ ŠKOLA, Vranovská 2710/6, 851 02 Bratislava-Petržalka
  ISSN 1338-8444

  © 2019 Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA®. Všetky práva vyhradené.