DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac

Rozhovor s Eugenom Jurzycom, novým ministrom školstva

pridané 05.09.2010, autor Vlado Burjan, do kategórie Rozhovory Comments 100000

Novým ministrom školstva, vedy, výskumu a športu sa stal Ing. Eugen Jurzyca (1958) – ekonóm so zahraničnými skúsenosťami, bývalý riaditeľ inštitútu INEKO. V minulosti pôsobil aj ako poradca prezidenta R. Schustera, ministra financií I. Mikloša či ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny I. Radičovej. Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1981 na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Študoval tiež na Open University v Bratislave a absolvoval stáž na [...]

Páči sa vám, čo sme vybrali z nášho časopisu? Staňte sa naším čitateľom.

Úvaha po zvolení

pridané 02.09.2010, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 100000

Prvá „úvaha po zvonení“ je „úvahou po zvolení“. Vzniká totiž krátko po tom, ako sme si zvolili novú politickú garnitúru. Hoci verím, že pôjde o zmenu k lepšiemu, znova som si uvedomil, že systém riadenia v 4-ročných cykloch je pre rezorty ako školstvo nevhodný. Prvý rok sa zväčša premrhá na „zisťovanie stavu“ a rušenie opatrení predošlej vlády, potom sa dva roky niečo nesmelo rozbieha a v poslednom (volebnom) roku už na serióznu prácu akosi [...]

Nedovoľ, aby tvoja túžba naučiť prehlušila túžbu vychovať

pridané 02.09.2010, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 100000

Letná škola Pytagoras bola tento rok venovaná pedagogickému odkazu Víta Hejného. Jedna z jeho zásad znie: „Nedovoľ, aby tvoja túžba naučiť prehlušila túžbu vychovať“. Inými slovami: výchovné pôsobenie by pre učiteľa malo byť dôležitejšie než akékoľvek učivo. Je však na to dnešný učiteľ pripravený? Vie, ako na to? Má na to v škole podmienky? Má so žiakmi dostatočne blízky vzťah? Má si ho ako vytvoriť? Má možnosť porozprávať sa v pokoji so žiakom medzi [...]

Prečo sa prázdniny volajú prázdniny?

pridané 02.09.2010, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 100000

Prečo sa vlastne „prázdniny“ na­zývajú „prázdniny“? Možno preto, lebo sú počas nich prázdne školy. Alebo preto, že na ich konci majú žiaci celkom prázdne hlavy... Možno to slovo pochádza z ruského „prazdnik“ ‒ sviatok. Tomu by zodpovedalo aj anglické „holidays“ (od „holy days“, čiže sväté, sviatočné dni). To bude ono, pretože ich príchod oslavujú všetci žiaci aj učitelia ako veľký sviatok.

Čo budete v tomto školskom roku robiť inak ako v predchádzajúcom?

pridané 01.09.2010, autor Časopis, do kategórie Ankety Comments 100000

Peter VARGOVČÍK SPŠ elektrotechnická, Prešov Chcem podporovať kritické myslenie žiakov odmeňovaním „naj“ otázok žiakov alebo hľadaním mojich chýb. Plánujem spropagovať žiakom svoj predmet na základe prípravy tematického plánu. Budem používať riadené diskusie na upevňovanie učiva, rozvoj tvorivosti a osobnosti žiakov. Plánujem do projektových metód zahrnúť daltonské princípy. Chcem zdokonaliť prípravu testov a ich hodnotenie. Martin Kríž, Gymnázium Gelnica Chcel [...]

Ktosi tu nerozumie princípom testovania

pridané 14.06.2010, autor Vlado Burjan, do kategórie Aktuálne Comments 100000

Autor článku: Vladimír BURJAN, šéfredaktor DOBREJ ŠKOLY, EXAM testing Na tlačovej konferencii k výsledkom tohtoročného Testovania 9 opakovane zaznela informácia, že deviataci sa oproti vlaňajšku zlepšili. Sám minister školstva uviedol že „v matematike sa zlepšili o viac ako 7 %”. Po ministrovi to ešte zopakovala riaditeľka NÚCEM-u. Na pochybovačnú otázku istého novinára potvrdila, že skutočne ide o zlepšenie a dokonca odhadovala jeho možné [...]

Nepoznal Mozarta!

pridané 09.06.2010, autor Časopis, do kategórie Veľká prestávka Comments 100000

Autor článku: Vladislav Jůza, Základná škola Chvaly, ČR Učím na druhom stupni základnej školy a medzi moje predmety patrí aj výtvarná výchova. Mám rád dialóg a reakcie detí, pretože to hodiny výrazne oživuje. Preto učím rád v triedach, kde je medzi deťmi taká atmosféra, počas ktorej si robíme srandu zo seba aj z druhých. Myslím tým srandu, ktorá je na úrovni. Takú, ktorá neuráža a spríjemňuje hodinu. Bohužiaľ, musím povedať, že takých [...]

Až vyrastiem, chcem byť ako mama!

pridané 02.06.2010, autor Časopis, do kategórie Veľká prestávka Comments 100001

Matka istej žiačky objavila v jej zošite kresbu, ktorú deň predtým dcéra nakreslila na domácu úlohu a v škole ukázala pani učiteľke: Mamu obliali mdloby. Ihneď si sadla a napísala učiteľke vysvetľujúci list: Milá pani Jonesová, chcem Vám vysvetliť, že ani v súčasnosti ani v minulosti som nikdy nebola tanečnicou pri tyči. Pracujem v Home Depot (potreby pre dom a záhradu) a rozprávala som dcére, aký som mala bláznivý minulý týždeň, keď vypukla snehová búrka. [...]

Odporné zvonenie

pridané 01.06.2010, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 100000

Býval som nadšeným učiteľom, no pár vecí mi v škole liezlo na nervy. Jednou z nich bolo zvonenie. Zbytočne dlhé, zbytočne hlasné, prosto odporné... Sníval som, aké by to bolo krásne, keby na konci hodiny zaznel iba jemný gong. Veľmi ma prekvapuje, že na mnohých školách dodnes používajú to staré, agresívne zvonenie, ktoré som tak veľmi nemal rád. Navodzuje atmosféru kasárne či hasičskej zbrojnice. Hovorí sa, že diabol je ukrytý v detailoch. Ak teda chcete [...]

Stella Hanzelová: Akí budeme my rodičia, taká bude aj škola

pridané 01.06.2010, autor Biba Zelinová, do kategórie Rozhovory Comments 100000

Na stránke DOBREJ ŠKOLY na Facebooku sa jedného dňa začala aktívne zapájať do diskusií Stella Hanzelová, matka štyroch detí z Bratislavy. Kto to je? Prečo ju problematika školstva tak zaujíma? Bibiána Zelinová z DOBREJ ŠKOLY sa s ňou stretla v jedno nedeľné popoludnie pri káve. Už po prvých slovách bolo jasné, že to nebude krátky rozhovor. Pozývame vás jedným uchom trochu ponačúvať, o čom spolu hovorili. Máte na rodiča až nezvyčajný záujem o dianie [...]

Čím by vás najviac potešil budúci minister školstva?

pridané 01.06.2010, autor Časopis, do kategórie Ankety Comments 100000

Tibor REPČEK, učiteľ na SŠ, Liptovský Hrádok Keby to bol učiteľ s takou dlhou a komplexnou pedagogickou praxou, že by chápal problémy základných a stredných škôl. Keby školstvo prenechal viac na súkromný sektor. Keby do (ne)finančného ohodnotenia učiteľov vniesol väčšiu férovosť: napríklad plat podľa stupňa dosiahnutého vzdelania, dĺžky praxe, počtu projektov... Viktória KARÁSZOVÁ, učiteľka na ŠpMNDaG v Bratislave Keby sa riadil heslom „Najprv myslieť, potom [...]

Kedy by mal končiť prvý stupeň ZŠ?

pridané 01.06.2010, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 100000

Bolo rozumné, keď sa žiaci po ukončení primárneho vzdelávania (I. stupňa ZŠ) rozhodovali medzi pokračovaním štúdia na II. stupni ZŠ a prestupom na osemročné gymnázium (OG). Ale vpustiť všetkých žiakov na II. stupeň ZŠ a po jednom roku triedne kolektívy rozbíjať odchodom časti žiakov na OG? To je nezmyselné a pre ZŠ maximálne nepraktické! Ak sme chceli zvýšiť vek odchodu do OG, mal sa súčasne predĺžiť I. stupeň ZŠ až do konca 5. ročníka. Zle [...]

Len 12% pedagógov sa označilo za pokročilých užívateľov počítačov

pridané 01.06.2010, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 100001

V nedávnom dotazníkovom prieskume ministerstva školstva iba 12 % pedagógov o sebe uviedlo, že sú pokročilými používateľmi PC a IKT. Zdá sa mi, že je to dosť zlé číslo. Možno odráža iba prehnanú skromnosť učiteľov a ich nedostatočnú schopnosť prezentovať či „predať“ svoje znalosti – neviem to posúdiť. V každom prípade: ak učitelia chcú, aby si ich spoločnosť viac vážila, musí najbližšie opakovanie tohto prieskumu ukázať, že aspoň 70 % [...]

Komunikácia je základným pracovným nástrojom učiteľa

pridané 01.06.2010, autor Biba Zelinová, do kategórie O práci učiteľa Comments 100000

Dobrá komunikácia by mala byť kľúčovou schopnosťou každého učiteľa. Denne pracuje s medziľudskými vzťahmi, vzájomnými interakciami medzi žiakmi, kolegami, rodičmi. Schopnosť komunikovať je pre učiteľa prinajmenšom taká dôležitá ako odbornosť v predmete. Intuitívna komunikácia, ktorú využívame v bežnom živote, na učiteľské povolanie nestačí. Učiteľ by sa preto mal aj v tejto oblasti priebežne zdokonaľovať. Ale kde? Na vysokej škole? Alebo na školeniach rôznych [...]

Každý volič bol dlhé roky žiakom

pridané 01.06.2010, autor Vlado Burjan, do kategórie O školstve Comments 100000

Asi to prežívame mnohí: počas sledovania predvolebných kampaní a výsled­kov volieb sa v duchu (alebo aj nahlas) rozčuľujeme: ako môžu byť tí ľudia takí hlúpi, slepí, nepoučiteľní! Nevidia, čo sa deje? Nevedia si to spočítať? Nerozumejú, kam taká či onaká politika vedie? Nechápu, že v deň volieb nemôže byť žiadna záhradka dôležitejšia? Ako môžu „predať” svoj hlas prvej strane, ktorá im zaň ponúkne pár eur? Nepochybujem o tom, že si podobné otázky kladú aj mnohí [...]

Blog v práci učiteľa

pridané 01.06.2010, autor Časopis, do kategórie O práci učiteľa Comments 100000

Autorka článku: Jolana KUBIŠOVÁ, Kysucké Nové Mesto Blog môže byť vhodným miestom spojenia reálneho života a vy­učo­vania. Umožňuje publikovať au­ten­tické dokumenty či poskytovať informácie dôležité pre výučbu. Umožňuje interaktívnym spôsobom reagovať. Je miestom, kde na zmysly pôsobí viacero podnetov – farebnosť, zvuk, pohyb, a tým sa stáva atraktívnym a zaujímavým zdrojom informácií, ktorý aktuálne (podľa preberaného učiva) pôsobí na [...]

Do akej miery by mal učiteľ využívať na vyučovaní učebnice?

pridané 01.05.2010, autor Časopis, do kategórie Ankety Comments 100000

Martin JARAB, učiteľ na ZŠ, Žilina Všetko závisí od štýlu, v akom je učebnica napísaná. Dobrá učebnica by určite mala obsahovať nielen holé fakty, ale aj úlohy na inšpiráciu učiteľa a žiakov. Dobrý je kompromis: občas učebnica, občas pracovné listy. Chýba mi však akákoľvek možnosť výberu učebníc. A bolo by dobré, keby ministerstvo konečne začalo podporovať aj tvorbu učebných materiálov v elektronickej podobe. Jana KONTÚROVÁ, riaditeľka ZŠ, Bošany Ja používam [...]

Zamyslenie sa nad slovom vychovať

pridané 01.05.2010, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 100003

Často uvažujem nad tým, ako vznikli jednotlivé slová a na aké súvislosti poukazuje ich etymológia. Tak napríklad v nem­eckom slove erziehen (vychovať) zaznieva ziehen – ťahať. Výchova je vnímaná ako „ťahanie” dieťa nahor, na úroveň dospelého. Rovnako anglické bring up či raise (vychovať) naznačuje zdvíhanie, cestu nahor. V našom vychovať počujem chovať, vo význame kŕmiť, ži­viť.  

Zodpovednosť za vzdelávanie by mali niesť rodičia

pridané 01.05.2010, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 100000

Rodičom je často vytýkané, že necítia dostatočnú zodpovednosť za vzdelávanie svojich detí. Je to však aj dôsledok toho, že štát zaviedol povinné, monopolizované a direktívne riadené vzdelávanie. Pocit zodpovednosti nikdy nevznikne tam, kde nie je dostatočná možnosť voľby a sloboda rozhodovania. (DOBRÁ ŠKOLA 07, máj 2010)

Ako funguje svet - otázky zo súťaže EXPERT geniality show

pridané 01.05.2010, autor Vlado Burjan, do kategórie Veľká prestávka Comments 100002

DOBRÁ ŠKOLA vám namiesto krížovky ponúka inú možnosť „inteligentného relaxu”, a to v podobe otázok z rôznych žiackych súťaží. Tentokrát sme vybrali 10 otázok zo súťaže EXPERT geniality show, konkrétne z témy Ako funguje svet. V decembri 2009 ich úspešne zvládli stovky prvákov a druhákov na SŠ. Poradíte si s nimi aj vy? Správne odpovede nájdete na konci testu. 1. Čo je to svetelný rok?A) Vzdialenosť, ktorú prejde svetlo za jeden rok. B) Čas, za ktorý prejde svetlo [...]