DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac

Svet umenia - otázky zo súťaže EXPERT geniality show

pridané 01.04.2010, autor Časopis, do kategórie Veľká prestávka Comments 100000

Tentokrát sme vybrali 10 otázok zo súťaže EXPERT geniality show, konkrétne z témy Svet umenia. V decembri 2009 ich úspešne zvládli stovky ôsmakov a deviatakov. Poradíte si s nimi aj vy? Správne odpovede nájdete na konci testu. Vysokoškolsky vzdelaný človek je ten, ktorý najskôr študuje to, čo nechcel a potom robí to, čo neštudoval." (Stano Radič) Uvedený výrok je A) epigramom.  B) anekdotou.   C) aforizmom.  D) porekadlom. Dalibor Jenis [...]

Páči sa vám, čo sme vybrali z nášho časopisu? Staňte sa naším čitateľom.

Ak by ste mali možnosť zmeniť obsah predmetu, ktorý vyučujete, na aké zmeny by ste sa zamerali?

pridané 01.03.2010, autor Časopis, do kategórie Ankety Comments 100000

Lolo MAČOR, riaditeľ Cirkevnej spojenej školy v Dolnom Kubíne V hudobnej výchove by som sa zameral na zapojenie všetkých zmyslov. Hudbu treba zažiť prostredníctvom kvalitného zvuku a veľkoplošnej projekcie obrazu. Deti by som nechal skúmať, objavovať a diskutovať. Používal by som projektové metódy v skupinách. Počúvanú hudbu by som znázorňoval farbou, tvarom, slovom. V súčasnom obsahu mi chýba dôraz na slovenskú tvorbu. Deti poznajú Jacksona či Verdiho, ale [...]

Čo by sa malo zmeniť či zlepšiť na prebiehajúcej školskej reforme?

pridané 01.03.2010, autor Časopis, do kategórie Ankety Comments 100000

Vasil Dorovský, Bilingválne gymnázium M. Hodžu v Sučanoch „Dvakrát meraj a raz strihaj" a „Pomaly ďalej zájdeš" – to by som odporúčal „režisérom" prebiehajúcej reformy. Čo sa týka legislatívy pre „malé školstvo", zmenil by som iba zákon o štátnom rozpočte, zákon o financovaní školstva, školský zákon a zákon o pedagogických zamestnancoch. Cieľom reformy má byť dosiahnutie vyššej kvality výchovy a vzdelávania priamo v triede. Bez investícií a [...]