DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac

Poznajú žiaci súkromie svojich učiteľov?

pridané 01.04.2010, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 100000

Na istej zahraničnej univerzite chodí vedúci katedry na konci školského roka medzi študentov a kladie im otázky typu „koľko detí má váš prednášajúci?”. Ak študenti nevedia odpovedať, je učiteľov prístup posudzovaný ako príliš neosobný. Pedagógovia sú vedení k tomu, aby v záujme skvalitnenia štúdia so študentmi nad­via­zali bližší, osobnejší kontakt. (DOBRÁ ŠKOLA 06, máj 2010)

Páči sa vám, čo sme vybrali z nášho časopisu? Staňte sa naším čitateľom.

Deväť krokov k samostatnej práci žiaka

pridané 01.04.2010, autor Biba Zelinová, do kategórie O práci učiteľa Comments 100000

Spracované podľa elektronickej knihy Lukáša Bajera: 9 krokov k samostatnej práci žiaka  Chcete, aby vaši žiaci pracovali sa­mostatne? Ktorý dobrý učiteľ by to nechcel... Potom by pre vás mohla byť užitočná kniha Lukáša Bajera, ktorá je voľne dostupná na internete vo formáte PDF na stránke http://wor­kaholic.bloguje.cz/samostat­na_pra­ce.pdf. Jej autor je učiteľom českého a anglického jazyka na daltonskej základnej škole v Brne. Okrem toho na svojom [...]

Svet umenia - otázky zo súťaže EXPERT geniality show

pridané 01.04.2010, autor Časopis, do kategórie Veľká prestávka Comments 100000

Tentokrát sme vybrali 10 otázok zo súťaže EXPERT geniality show, konkrétne z témy Svet umenia. V decembri 2009 ich úspešne zvládli stovky ôsmakov a deviatakov. Poradíte si s nimi aj vy? Správne odpovede nájdete na konci testu. Vysokoškolsky vzdelaný človek je ten, ktorý najskôr študuje to, čo nechcel a potom robí to, čo neštudoval." (Stano Radič) Uvedený výrok je A) epigramom.  B) anekdotou.   C) aforizmom.  D) porekadlom. Dalibor Jenis [...]

Ak by ste mali možnosť zmeniť obsah predmetu, ktorý vyučujete, na aké zmeny by ste sa zamerali?

pridané 01.03.2010, autor Časopis, do kategórie Ankety Comments 100000

Lolo MAČOR, riaditeľ Cirkevnej spojenej školy v Dolnom Kubíne V hudobnej výchove by som sa zameral na zapojenie všetkých zmyslov. Hudbu treba zažiť prostredníctvom kvalitného zvuku a veľkoplošnej projekcie obrazu. Deti by som nechal skúmať, objavovať a diskutovať. Používal by som projektové metódy v skupinách. Počúvanú hudbu by som znázorňoval farbou, tvarom, slovom. V súčasnom obsahu mi chýba dôraz na slovenskú tvorbu. Deti poznajú Jacksona či Verdiho, ale [...]

Čo by sa malo zmeniť či zlepšiť na prebiehajúcej školskej reforme?

pridané 01.03.2010, autor Časopis, do kategórie Ankety Comments 100000

Vasil Dorovský, Bilingválne gymnázium M. Hodžu v Sučanoch „Dvakrát meraj a raz strihaj" a „Pomaly ďalej zájdeš" – to by som odporúčal „režisérom" prebiehajúcej reformy. Čo sa týka legislatívy pre „malé školstvo", zmenil by som iba zákon o štátnom rozpočte, zákon o financovaní školstva, školský zákon a zákon o pedagogických zamestnancoch. Cieľom reformy má byť dosiahnutie vyššej kvality výchovy a vzdelávania priamo v triede. Bez investícií a [...]