DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac
DOBRÁ ŠKOLA - mesačník

Z písomiek amerických žiakov

pridané 07.12.2010, autor Časopis, do kategórie Veľká prestávka Comments 100000

- Kde bola podpísaná Deklarácia o nezávislosti?  - Na spodku.    - Uveď šesť zvierat, ktoré žijú v Antarktíde! - Dva polárne medvede, štyri tulene.    - Steve ide autom rýchlosťou 60 stôp za sekundu. Maximálna povolená rýchlosť na tom úseku je 40 míľ za hodinu. Porušuje predpisy? - Môže to zistiť pohľadom na tachometer.    - Ako sa volala Orfeova manželka, ktorú sa snažil vyslobodiť z podzemia? - Mrs. Orfeus.   [...]

Páči sa vám, čo sme vybrali z nášho časopisu? Staňte sa naším čitateľom.

(M)učiteľská trilógia 3. časť - Vážme si sami seba!

pridané 02.12.2010, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O práci učiteľa Comments 100000

Ktosi mi raz povedal, že som pre decká, ale i pre rodičov v škole neuveriteľnou autoritou. V dnešnej dobe, keď sa mnohí z učiteľov trpko sťažujú na svoje spoločenské postavenie, ma toto vyjadrenie k mojej osobe zaujalo a začal som pátrať po tom, ako je to možné. Najskôr som si prihlúplo myslel, že dôvodom je moje akčné a inovatívne (m)učenie. Bola to naivná predstava. Keď som totiž chodil prednášať iným učiteľom, stretol som tam veľa takých, ktorí boli omnoho [...]

Ibolya Straussová: Učitelia často nekladú otázky, iba plnia nezmyselné príkazy

pridané 01.12.2010, autor Časopis, do kategórie Rozhovory Comments 100000

Ibolya Straussová je učiteľka prvého stupňa na základnej škole v Nižnom Klátove pri Košiciach. Učí spojenú triedu tretiakov a štvrtákov. Mnohí ju poznajú ako aktívnu účastníčku rôznych učiteľských vzdelávaní. Svoje názory publikuje na svojich blogoch a rôznych portáloch pre učiteľov. V DOBREJ ŠKOLE 5/2010 sme uverejnili jej článok Vlastenectvo na povel a v čísle 1/2010 písala o vzdelávaní učiteľov v cudzích jazykoch. Bibiána Zelinová sa s ňou porozprávala nielen o [...]

(M)učiteľská trilógia 2. časť: Dajme svetu vedieť, že učíme inak!

pridané 01.12.2010, autor Časopis, do kategórie O práci učiteľa Comments 100000

„siahol na tvoj idol – si fanatický obdivovateľ? nepochybujem o tom, že p. králik je skvelý učiteľ, určite áno, ale súhlasím s nestoriussom, že to už je ťažký prípad narcisizmu. vedomý si toho, že budem mať čiaročku hlboko v mínusových hodnotách, vďaka „fanoušom” tvojho razenia. btw – sám som učiteľ (zástupca riaditeľa) a p. králika by som bral do našej školy všetkými desiatimi, ale mnoho podobných „super bomba mega karmových” aktivít p. králika u nás robíme úplne [...]

Ako udržať v triede mier

pridané 01.12.2010, autor Časopis, do kategórie O práci učiteľa Comments 100000

Medzi neinformovaným občianstvom prevláda od nepamäti bludný názor, že školstvo, najmä teda školstvo stredné, je blahodárna inštitúcia, v ktorej sú zástupy mládeže, túžiace po vzdelaní, poučované a vychovávané obetavými mužmi a ženami. Z tohto mylného predpokladu vychádzajú všetci reformátori a bojovníci za novú strednú školu, preto ich úsilie končí nezdarom. Stredná škola je v skutočnosti bojiskom, na ktorom utláčaný ľud študentský, teda študáci, vedie [...]

Ako by mala vyzerať škola, v ktorej by sa učiteľ cítil dobre?

pridané 30.11.2010, autor Časopis, do kategórie Ankety Comments 100005

  Vierka MOCÁKOVÁ, Hotelová akadémia, Michalovce Ja sa v škole cítim dobre takmer stále. Škola má v sebe zvláštny pulz, ktorý ma pohýna dopredu bez ohľadu na to, čo v nej je či nie je. Ak by sa však na mňa denne pozerali zachmúrené tváre v triede alebo zborovni, škola by mohla vyzerať aj ako päťhviezdičkový hotel s najmodernejšou technikou, moje pocity by neboli ani trošku pozitívne. Všetko je o ľuďoch a o tom, čo je v nás :)    Zuzana BARTOŠOVÁ, [...]

Malo by učiteľa zaujímať, aké poznámky si žiaci píšu na jeho hodinách?

pridané 04.11.2010, autor Časopis, do kategórie Ankety Comments 100013

Diktujete žiakom poznámky? Nechávate ich, aby si ich písali sami? Kto ich to naučil? Kto by ich to mal naučiť? Vedia vaši žiaci písať poznámky? Je to dôležitá zručnosť? Je zbytočné žiakov učiť písať poznámky? Stačí, keď si ich odfotia  z tabule alebo od kamaráta?  Prečítajte si anketové odpovede uverejnené v decembrovej DOBREJ ŠKOLE: Mária Grafová, Súkromná ZŠ, RužomberokUčím na prvom stupni a teraz mám štvrtákov. Pracujem s nimi druhý rok a [...]

(M)učiteľská trilógia 1. časť: Učme inak!

pridané 01.11.2010, autor Časopis, do kategórie O práci učiteľa Comments 100006

Namiesto teórie o učení vám radšej ponúknem zopár pravidiel, podľa ktorých fungujem. Na ďalšie si v tejto chvíli nedokážem spomenúť. Buďme pravdiví Raz som urobil na tabuli hrôzostrašnú gramatickú chybu. Decká si to hneď všimli a ozvali sa. Mohol som im povedať, že som ich len skúšal, že ma vyrušovali pri písaní. Namiesto toho som ich zavolal do kruhu. Keď sa všetci utíšili, zašepkal som, že im musím prezradiť svoje tajomstvo. Tým tajomstvom bolo, že nie som [...]

Otestujte si všeobecné študijné predpoklady II.

pridané 01.11.2010, autor Časopis, do kategórie Veľká prestávka Comments 100011

DOBRÁ ŠKOLA vám namiesto krížovky ponúka inú možnosť „inteligentného relaxu”, a to v podobe testu. Tentoraz sme vybrali otázky z testov všeobecných študijných predpokladov. Sú zamerané na testovanie analytického myslenia a na schopnosť odhaľovať logické zákonitosti v alfanumerických postupnostiach. Riešenia nájdete na www.dobraskola.com. 1. Nasledujúca postupnosť je utvorená podľa istého logického princípu: 5, 10, 7, 14, 11, 22, 19... Ktoré číslo v [...]

Vasil Dorovský: Som za rôznorodosť a pestrosť vo vzdelávaní

pridané 01.11.2010, autor Vlado Burjan, do kategórie Rozhovory Comments 100000

Vasil Dorovský je absolventom PrF UK v Bratislave. Po skončení štú­dia pracoval vo Výskumnom ústave papiera a celulózy, neskôr ako ašpirant v Anorganic­kom ústave SAV. V školských službách je od roku 1983. Prešiel viacerými SOU, od roku 1987 pôsobil na Gymnáziu na Wolkrovej (dnes Hlinskej) ulici v Žiline. Od roku 1991 bol zástupcom riaditeľa školy a od roku 1999 dodnes je riaditeľom anglicko-slovenského Bilingválneho gymnázia M. Hodžu v Sučanoch. Vo voľnom čase [...]

Ktorá téma či oblasť je málo zastúpená vo vyučovaní?

pridané 01.11.2010, autor Časopis, do kategórie Ankety Comments 100003

Ľubica Bezeková, Základná škola, PliešovceZaradila by som hodiny slušného správania a predmet rodina. Na ňu by chodili deti spolu s rodičmi, aby robili s deťmi rôzne aktivity. Je to asi utópia, ale chýba mi to.Anton Belan ŠpMNDaG, BratislavaNemám pocit, že by som vedel o nejakej oblasti, ktorá chýba a mala by sa povinne zaviesť na všetky školy. Ak mám pocit, že je niečoho málo, tak to skrátka pridám. Sú veci, o ktorých veľa neviem. [...]

Povinná angličtina nie je to isté ako povinná ruština!

pridané 31.10.2010, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 100007

Opakovane sa stretávam s výhradami proti povinnej ang­ličtine, ktoré ju prirovnávajú k povinnej ruštine za socializmu. Nechápem to, pretože zásadných rozdielov je veľa: 1. O povinnej ruštine roz­hodli naši okupanti – povinnú angličtinu si chceme zaviesť sami. 2. Zavedenie povinnej ruštiny bolo rozhodnutím politickým – zavedenie angličtiny je rozhodnutím odborným. 3. Ruština bola pre väčšinu žiakov nepotrebným, neužitočným jazykom – ovládanie angličtiny bude pre [...]

Susedia uvažujú o zrušení deviatej triedy

pridané 31.10.2010, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 100000

Václav Klaus mladší, syn čes­kého prezidenta, je riaditeľom praž­­ského súkromného gymnázia PORG a najnovšie aj poradcom českého ministra školstva. V septembri rozvíril diskusiu svojím návrhom, aby sa zrušil deviaty ročník základnej školy. Uvádza pre to celý rad dôvodov. Podľa neho deviatej triede chýba jasná koncepcia a deviataci nevedia na konci školského roka takmer o nič viac ako ôsmaci. Zmenou základných škôl na osemročné by sa ušetrilo množstvo peňazí, bol by [...]

Sebavedomá nevzdelanosť (úvahy o omyloch vzdelanostnej spoločnosti)

pridané 28.10.2010, autor Časopis, do kategórie O školstve Comments 100008

Autor článku: Xénia ČINČUROVÁ, vysokoškolská učiteľka Často počujeme, že krajiny chudobné na nerastné suroviny, ku ktorým patrí nielen Slovensko, ale aj celá EÚ, musia investovať do vzdelania a budovať „vedomostnú spoločnosť”. Jej slovenskou verziou má byť „vedomostná ekonomika“, teda vzdelanie redukované dokonca na čisto ekonomické ciele. Pritom málokto si uvedomuje, že flexibilný človek, ktorý je ochotný sa celoživotne vzdelávať a svoje vedomosti dáva k [...]

(M)učiteľská trilógia (predslov)

pridané 21.10.2010, autor Časopis, do kategórie O práci učiteľa Comments 100000

Keby sme boli v Amerike a ja by som písal populistický článok v snahe zaujať čo najviac ľudí, volil by som zrejme iný názov. Možno čosi v zmysle: Byť bohatým a uznávaným učiteľom – rýchlo a ľahko, alebo Staňte sa za noc úspešným učiteľom, alebo... Lenže ja som celkom obyčajný (m)učiteľ a tak mi názov (m)učiteľská trilógia pohodlne postačí. Keď vravím, že som obyčajný (m)učiteľ, myslím tým, že som nebol obdarovaný žiadnou geniálnou zručnosťou, či talentom [...]

Otestujte si všeobecné študijné predpoklady I.

pridané 18.10.2010, autor Vlado Burjan, do kategórie Veľká prestávka Comments 100001

DOBRÁ ŠKOLA vám namiesto krížovky ponúka inú možnosť „inteligentného relaxu”, a to v podobe otázok z rôznych testov a žiackych súťaží. Tentokrát sme vybrali zopár otázok z testov všeobecných štdijných predpokladov. Tieto otázky sú konkrétne zamerané na testovanie analytického myslenia, na schopnosť odhaľovať analógie a spoločné vlastnosti pojmov. Správne odpovede nájdete na konci testu. 1. Tri z uvedených pojmov spája istá logická súvislosť. [...]

Zopár vtipných námetov na slohové práce

pridané 18.10.2010, autor Časopis, do kategórie Veľká prestávka Comments 100000

Triedna kniha (Recenzia) Môj rodný panelák (Umelecký opis) Mami, oci, som gej (Slávnostný príhovor) Rýchlo a zbesilo (Beletrizovaný životopis) Bravčové pečené versus zapeka­ka­ná brokolica (Úvaha) Najúžasnejší človek, akého po­znám (Autocharakteristika) Ako som našim povedal, že som nezmaturoval (Rozprávanie) Vplyv lunárnych fáz na výsledky senzibilných študentov (Výklad) Spiderman a jeho názory na politickú situáciu na Slovensku (Diskusný [...]

Otvorený list ministrovi školstva

pridané 12.10.2010, autor Časopis, do kategórie Aktuálne Comments 100001

Autor listu: Juraj DROPPA, zakladateľ základnej školy Vážený pán minister,chcel som počkať na uplynutie sto dní od Vášho nástupu do funkcie, ale takáto príležitosť sa už nemusí opakovať.Ani Vy ste asi netušili, čo všetko odhalí návrh ekonomických expertov zakázať prácu dôchodcov vo verejnej správe. Už niekoľko dní čítam na prvých stránkach novín, čo tento návrh spôsobí na školách. Všetci bijú na poplach, že na školách nebude mať kto učiť. Z logiky veci vyplýva, že [...]

Kritického myslenia nie je nikdy dosť (2.)

pridané 12.10.2010, autor Vlado Burjan, do kategórie O práci učiteľa Comments 100001

V prvej časti článku v septembrovej DOBREJ ŠKOLE sme vysvetlili, čo rozumieme pod „kritickým myslením” a ilustrovali sme ho na viacerých príkladoch z oblasti narábania s informáciami, utvárania si názorov a postojov, rozhodovania a kontroly vlastného myslenia. V druhej časti textu sa pozrieme, ako to vyzerá s kritickým myslením (KM) v našich školách a uvedieme osem námetov, ako by ho bolo možné u žiakov rozvíjať.  Ako to vyzerá [...]

Administratívna dysfunkcia

pridané 12.10.2010, autor Biba Zelinová, do kategórie Veľká prestávka Comments 100000

Po dyskalkúlii, dysgrafii, dyspraxii, dyslexii a dysortografii zaznamenali vedci novú vývinovú poruchu. Začala sa vyskytovať u učiteľov po zavedení školskej reformy. Nazvali ju administratívna dysfunkcia.Porucha sa prejavuje náhlym zhoršením zraku pri pohľade na tabuľky výkazov, učebné plány, školské zákony a nariadenia. Zhoršuje sa tiež pri podpisovaní akéhokoľvek tlačiva. Učitelia, u ktorých bola táto porucha diagnostikovaná, sú oslobodení od vypĺňania triednych [...]