DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac

Stella Hanzelová: Akí budeme my rodičia, taká bude aj škola

pridané 01.06.2010, autor Biba Zelinová, do kategórie Rozhovory Comments 100000

Na stránke DOBREJ ŠKOLY na Facebooku sa jedného dňa začala aktívne zapájať do diskusií Stella Hanzelová, matka štyroch detí z Bratislavy. Kto to je? Prečo ju problematika školstva tak zaujíma? Bibiána Zelinová z DOBREJ ŠKOLY sa s ňou stretla v jedno nedeľné popoludnie pri káve. Už po prvých slovách bolo jasné, že to nebude krátky rozhovor. Pozývame vás jedným uchom trochu ponačúvať, o čom spolu hovorili. Máte na rodiča až nezvyčajný záujem o dianie [...]

Páči sa vám, čo sme vybrali z nášho časopisu? Staňte sa naším čitateľom.

Čím by vás najviac potešil budúci minister školstva?

pridané 01.06.2010, autor Časopis, do kategórie Ankety Comments 100000

Tibor REPČEK, učiteľ na SŠ, Liptovský Hrádok Keby to bol učiteľ s takou dlhou a komplexnou pedagogickou praxou, že by chápal problémy základných a stredných škôl. Keby školstvo prenechal viac na súkromný sektor. Keby do (ne)finančného ohodnotenia učiteľov vniesol väčšiu férovosť: napríklad plat podľa stupňa dosiahnutého vzdelania, dĺžky praxe, počtu projektov... Viktória KARÁSZOVÁ, učiteľka na ŠpMNDaG v Bratislave Keby sa riadil heslom „Najprv myslieť, potom [...]

Kedy by mal končiť prvý stupeň ZŠ?

pridané 01.06.2010, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 100000

Bolo rozumné, keď sa žiaci po ukončení primárneho vzdelávania (I. stupňa ZŠ) rozhodovali medzi pokračovaním štúdia na II. stupni ZŠ a prestupom na osemročné gymnázium (OG). Ale vpustiť všetkých žiakov na II. stupeň ZŠ a po jednom roku triedne kolektívy rozbíjať odchodom časti žiakov na OG? To je nezmyselné a pre ZŠ maximálne nepraktické! Ak sme chceli zvýšiť vek odchodu do OG, mal sa súčasne predĺžiť I. stupeň ZŠ až do konca 5. ročníka. Zle [...]

Len 12% pedagógov sa označilo za pokročilých užívateľov počítačov

pridané 01.06.2010, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 100001

V nedávnom dotazníkovom prieskume ministerstva školstva iba 12 % pedagógov o sebe uviedlo, že sú pokročilými používateľmi PC a IKT. Zdá sa mi, že je to dosť zlé číslo. Možno odráža iba prehnanú skromnosť učiteľov a ich nedostatočnú schopnosť prezentovať či „predať“ svoje znalosti – neviem to posúdiť. V každom prípade: ak učitelia chcú, aby si ich spoločnosť viac vážila, musí najbližšie opakovanie tohto prieskumu ukázať, že aspoň 70 % [...]

Komunikácia je základným pracovným nástrojom učiteľa

pridané 01.06.2010, autor Biba Zelinová, do kategórie O práci učiteľa Comments 100000

Dobrá komunikácia by mala byť kľúčovou schopnosťou každého učiteľa. Denne pracuje s medziľudskými vzťahmi, vzájomnými interakciami medzi žiakmi, kolegami, rodičmi. Schopnosť komunikovať je pre učiteľa prinajmenšom taká dôležitá ako odbornosť v predmete. Intuitívna komunikácia, ktorú využívame v bežnom živote, na učiteľské povolanie nestačí. Učiteľ by sa preto mal aj v tejto oblasti priebežne zdokonaľovať. Ale kde? Na vysokej škole? Alebo na školeniach rôznych [...]

Každý volič bol dlhé roky žiakom

pridané 01.06.2010, autor Vlado Burjan, do kategórie O školstve Comments 100000

Asi to prežívame mnohí: počas sledovania predvolebných kampaní a výsled­kov volieb sa v duchu (alebo aj nahlas) rozčuľujeme: ako môžu byť tí ľudia takí hlúpi, slepí, nepoučiteľní! Nevidia, čo sa deje? Nevedia si to spočítať? Nerozumejú, kam taká či onaká politika vedie? Nechápu, že v deň volieb nemôže byť žiadna záhradka dôležitejšia? Ako môžu „predať” svoj hlas prvej strane, ktorá im zaň ponúkne pár eur? Nepochybujem o tom, že si podobné otázky kladú aj mnohí [...]

Blog v práci učiteľa

pridané 01.06.2010, autor Časopis, do kategórie O práci učiteľa Comments 100000

Autorka článku: Jolana KUBIŠOVÁ, Kysucké Nové Mesto Blog môže byť vhodným miestom spojenia reálneho života a vy­učo­vania. Umožňuje publikovať au­ten­tické dokumenty či poskytovať informácie dôležité pre výučbu. Umožňuje interaktívnym spôsobom reagovať. Je miestom, kde na zmysly pôsobí viacero podnetov – farebnosť, zvuk, pohyb, a tým sa stáva atraktívnym a zaujímavým zdrojom informácií, ktorý aktuálne (podľa preberaného učiva) pôsobí na [...]

Do akej miery by mal učiteľ využívať na vyučovaní učebnice?

pridané 01.05.2010, autor Časopis, do kategórie Ankety Comments 100000

Martin JARAB, učiteľ na ZŠ, Žilina Všetko závisí od štýlu, v akom je učebnica napísaná. Dobrá učebnica by určite mala obsahovať nielen holé fakty, ale aj úlohy na inšpiráciu učiteľa a žiakov. Dobrý je kompromis: občas učebnica, občas pracovné listy. Chýba mi však akákoľvek možnosť výberu učebníc. A bolo by dobré, keby ministerstvo konečne začalo podporovať aj tvorbu učebných materiálov v elektronickej podobe. Jana KONTÚROVÁ, riaditeľka ZŠ, Bošany Ja používam [...]

Zamyslenie sa nad slovom vychovať

pridané 01.05.2010, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 100003

Často uvažujem nad tým, ako vznikli jednotlivé slová a na aké súvislosti poukazuje ich etymológia. Tak napríklad v nem­eckom slove erziehen (vychovať) zaznieva ziehen – ťahať. Výchova je vnímaná ako „ťahanie” dieťa nahor, na úroveň dospelého. Rovnako anglické bring up či raise (vychovať) naznačuje zdvíhanie, cestu nahor. V našom vychovať počujem chovať, vo význame kŕmiť, ži­viť.  

Zodpovednosť za vzdelávanie by mali niesť rodičia

pridané 01.05.2010, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 100000

Rodičom je často vytýkané, že necítia dostatočnú zodpovednosť za vzdelávanie svojich detí. Je to však aj dôsledok toho, že štát zaviedol povinné, monopolizované a direktívne riadené vzdelávanie. Pocit zodpovednosti nikdy nevznikne tam, kde nie je dostatočná možnosť voľby a sloboda rozhodovania. (DOBRÁ ŠKOLA 07, máj 2010)

Ako funguje svet - otázky zo súťaže EXPERT geniality show

pridané 01.05.2010, autor Vlado Burjan, do kategórie Veľká prestávka Comments 100002

DOBRÁ ŠKOLA vám namiesto krížovky ponúka inú možnosť „inteligentného relaxu”, a to v podobe otázok z rôznych žiackych súťaží. Tentokrát sme vybrali 10 otázok zo súťaže EXPERT geniality show, konkrétne z témy Ako funguje svet. V decembri 2009 ich úspešne zvládli stovky prvákov a druhákov na SŠ. Poradíte si s nimi aj vy? Správne odpovede nájdete na konci testu. 1. Čo je to svetelný rok?A) Vzdialenosť, ktorú prejde svetlo za jeden rok. B) Čas, za ktorý prejde svetlo [...]

Daniela Porubcová: Kľúčom k úspechu školy sú ľudia

pridané 01.05.2010, autor Biba Zelinová, do kategórie Rozhovory Comments 100000

Mgr. Daniela Porubcová sa v školstve pohybuje od roku 1977. V detstve a mladosti bola violončelistkou, členkou folklórneho súboru a viacerých orchestrov. Absolvovala Pedagogickú fakultu UK v Trnave s aprobáciou slovenský jazyk – hudobná výchova. Pracovala ako výchovná poradkyňa, zástupkyňa riaditeľa školy, metodička odboru školstva na okresnom úrade. V súčasnosti je riaditeľkou ZŠ na Mariánskej ul. v Prievidzi. V r. 1996 bola úspešnou autorkou Pedagogického čítania [...]

Vysvetľujme žiakom, čo sa okolo nás deje

pridané 01.05.2010, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 100000

Podľa môjho názoru by škola mala nájsť spôsob a čas, ako popri naplánovanom učive vysvetľovať a komentovať to, čo sa práve deje v okolí školy, v našej krajine, v Európe, vo svete... Vzdelávanie by tak bolo oveľa zaujímavejšie a žiaci by videli jeho súvis so životom. Napríklad v týchto dňoch celá Európa diskutuje o prob­lémoch Grécka. Hovorí sa o nich aj v rodinách žiakov. Škola sa však tvári, že o ničom nevie [...]

Za výchovu by mali zodpovedať rodičia

pridané 01.05.2010, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 100000

Rodičom je často vytýkané, že necítia dostatočnú zodpovednosť za vzdelávanie svojich detí. Je to však aj dôsledok toho, že štát zaviedol povinné, monopolizované a direktívne riadené vzdelávanie. Pocit zodpovednosti nikdy nevznikne tam, kde nie je dostatočná možnosť voľby a sloboda rozhodovania. DOBRÁ ŠKOLA 7, máj 2010

Učitelia nesmú byť úradníkmi!

pridané 01.05.2010, autor Časopis, do kategórie O školstve Comments 100001

Z diskusií s učiteľmi základných, stredných a dokonca aj materských škôl cítim, že byrokratizácia vzdelávania sa stáva najväčším postrachom našich pedagógov. Ak sa mnohí učitelia viac sťažujú na papierovačky a formality ako na platy či problematické deti, je to signál vážneho problému. Pod byrokratizáciou vzdelávania sa skrývajú najmä tri „mučiace nástroje”: Prvým sú komplikované, často nepoužiteľné až nezmyselné predpisy, metodické pokyny [...]

Dobre, učme pre život. Ale čo to znamená?

pridané 01.05.2010, autor Vlado Burjan, do kategórie O školstve Comments 100000

Autor článku: Vladimír BURJAN Dve veľmi vydarené učiteľské kon­ferencie v Kysuckom Novom Meste (o ktorých sme v DOB­REJ ŠKOLE obšírne referovali), sa svojím názvom i programom pokúšali spropagovať slogan „Učme pre život!” Aby tieto slová nezostali iba prázdnym heslom, bolo by dobré vyjasniť si, čo sa nimi vlastne rozumie. Tento príspevok má byť úvodným impulzom k širšej diskusii na túto tému.K prvému slovu sloganu („učme”) mám [...]

Dejiny - otázky zo súťaže EXPERT geniality show

pridané 01.05.2010, autor Vlado Burjan, do kategórie Veľká prestávka Comments 100000

Do májovej DOBREJ ŠKOLY sme vybrali 10 otázok zo súťaže EXPERT geniality show, konkrétne z témy Dejiny. V decembri 2009 ich úspešne zvládli stovky ôsmakov a deviatakov. Poradíte si s nimi aj vy? Správne odpovede nájdete na konci testu. Ktorý z uvedených spoločenských javov sa objavuje už v praveku? A) štátna moc B) písmo C) majetková nerovnosť D) poddanstvo „...ak zlomí kosť plnoprávneho občana,zlomia mu kosť.“Ktorý staroveký štát ako prvý preukázateľne [...]

Čo si myslíte o rozhodnutí MŠ SR obmedziť počet žiakov v osemročných gymnáziách na 5% populácie?

pridané 01.04.2010, autor Časopis, do kategórie Ankety Comments 100000

Tatiana Rosová, poslankyňa NR SR, predsedníčka Výboru pre vzdelanie, mládež, vedu a šport Istá regulácia počtu žiakov osemročných gymnázií je v záujme toho, aby plnili svoj pôvodný zmysel. II. stupeň ZŠ by sa naozaj nemal stať „úschovňou“ pre tých, ktorých rodičia alebo oni sami nemajú ambície na gymnaziálne štúdium. Ale paušálne riešenie „5 % a dosť“ patrí do sveta techniky, nie do sveta ľudí. Nerešpektuje demografické a kultúrne odlišnosti regiónov, otvára dvere [...]

Stručne a vtipne

pridané 01.04.2010, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 100000

V iných krajinách sa pred významnejším školským testovaním „trasú” žiaci. U nás učitelia. (DOBRÁ ŠKOLA 6, apríl 2010)

Taký malý nápad

pridané 01.04.2010, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 100000

Každý, kto chce byť učiteľom, by mal najskôr pár rokov robiť niečo iné. A možno by tiež nezaškodilo, keby práca učiteľa bola časovo obmedzená (na 15 – 20 rokov), podobne ako je to u baníkov, vojakov, letušiek... (DOBRÁ ŠKOLA 06, apríl 2010)