DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac

Otázniky okolo Planéty vedomostí

pridané 04.03.2011, autor Časopis, do kategórie Aktuálne Comments 100003

Ján Žabka: Otázniky okolo Planéty vedomostí (DOBRÁ ŠKOLA 7) Na Slovensku môžu školy používať okrem tlačených učebníc aj mate­riá­ly či aplikácie z internetu. Ak započítame aj cudzojazyčné stránky, existuje obrovské množstvo zdrojov rôznych digitálnych pomôcok, pracovných listov a podobných materiálov. Ak sa obmedzíme na slovenčinu, stále ostáva týchto zdrojov dostatočne veľa (napr. www.edupage.org, www.zborovna.sk, www.oskole.sk). Záleží na učiteľovi, resp. škole [...]

Páči sa vám, čo sme vybrali z nášho časopisu? Staňte sa naším čitateľom.

Školský odkazovač

pridané 04.03.2011, autor Časopis, do kategórie Veľká prestávka Comments 100000

Dobrý deň! Dovolali ste sa na automatickú ústredňu našej školy. Pre spojenie so správnym zamestnancom si vypočujte všetky možnosti výberu:Ak chcete klamať o tom, prečo vaše dieťa nie je v škole, stlačte 1. Ak sa chcete vyhovárať, prečo vaše dieťa nemá domácu úlohu, stlačte 2. Ak sa chcete sťažovať na to, čo v škole robíme, stlačte 3. Ak chcete nadávať zamestnancom školy, stlačte 4. Ak sa chcete opýtať, prečo ste nedostali informácie, ktoré sme vám už 5-krát [...]

Detská internetová televízia v Liptovskej Osade

pridané 09.02.2011, autor Časopis, do kategórie O práci učiteľa Comments 100000

Problematika médií začala prenikať do slovenských škôl prostredníctvom predmetu mediálna výchova, ktorý je súčasťou štátneho vzdelávacieho programu ako prierezová téma alebo samostatný nepovinný či voliteľný predmet. Tejto téme sa nedá vyhnúť, lebo médiá a mediál­na komunikácia významne ovplyvňujú človeka už od najútlejšieho veku. Práve naopak, mali by sme ju vhodne využiť. Autorka článku Jaroslava Koníčková zhrnula výhody detskej televízie do niekoľkých bodov. [...]

Je americké školstvo lepšie ako slovenské?

pridané 09.02.2011, autor Časopis, do kategórie O školstve Comments 100001

Na blog Martina Mrvu, momentálne amerického študenta nás upozornila pani Anna Dvorščáková na facebooku. Je to príjemné aj poučné čítanie vnímavého mladého človeka. Martin Mrva momentálne študuje na Waterford High School vo Waterforde. Na jeden rok vymenil Gymnázium Jána Hollého v Trnave za americkú školu. Po príchode do Kalifornie si myslel, že americké školstvo nestojí za nič. O jeho nekvalite počul z rozprávania iných výmenných študentov, no chcel si to [...]

Jozef Herbulák: Projekty zaberajú veľa času, no môžu učiteľom mnoho dať

pridané 09.02.2011, autor Časopis, do kategórie Rozhovory Comments 100000

Jozef Herbulák je charizmatický typ učiteľa, ktorého si určite zapamätáte. Pôsobí na SOŠ obchodu a služieb v Prievidzi už 25 rokov, z toho 15 rokov bol zástupcom riaditeľa školy. Učí matematiku, chémiu a informatiku. Zaujíma sa o cestovný ruch, pracuje v Regionálnom združení cestovného ruchu Horná Nitra, je garantom 12. ročníka medzinárodnej konferencie cestovného ruchu, ktorej spoluorganizátorom je jeho škola. Snaží sa pomáhať regiónu, v ktorom žije. Možno [...]

Venezuele môžme závidieť famózny žiacky orchester

pridané 08.02.2011, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 100000

Nedávno som na YouTube objavil video, ktoré ma nadchlo, dojalo a zahanbilo zároveň. Je to záznam koncertu asi 150-členného orchestra stredoškolákov z Vene­zue­­ly, ktorí pod vedením famózneho Gustava Dudamela hrajú časť Šostakovičovej 10. symfónie a Marquézov Danzón No. 2. To video ma nadchlo tým, aký profesio­nálny výkon podávajú tie decká – nie je to žiadna besiedka ľudovej školy umenia. Dojalo ma, keď som si uvedomil, v akých podmienkach tí žiaci [...]<iframe frameborder="0" src="http://www.youtube.com/embed/amSqQ5XNaGE" title="YouTube video player" height="366" width="600"></iframe>

Žiakov najmenej zaujíma matematika, slovenčina a chémia

pridané 08.02.2011, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 100001

Práve sme v EXAMe vyhodnotili dotazníkové prieskumy medzi žiakmi a rodičmi, ktoré sme realizovali pre niekoľko škôl. Od žiakov sme napríklad chceli vedieť, ako hodnotia učivo jednotlivých predmetov z hľadiska množstva, náročnosti, teoretickosti, zaujímavosti, pestrosti, aktuálnosti a užitočnosti. Možno vás bude zau­jímať, že v celkovom hodnotení najlepšie obstáli cudzie jazyky a informatika. Na­opak najhoršie hodnotenie si vyslúžili matematika, slovenčina a [...]

J. A. Komenský chce pozvať 28. marca najlepších učiteľov na párty. Podľa čoho má vyberať?

pridané 04.02.2011, autor Biba Zelinová, do kategórie Ankety Comments 100008

Netuším, aké kritérium by si J. A. Komenský mali na výber hostí zvoliť. Možno by si zvolil schopnosť naučiť, alebo vytvoriť dobrú atmosféru v triede alebo škole. Dôležité by pre neho bola spolupráca s kolegami v škole alebo aj mimo školy, dobrá komunikácia s rodičmi. Možno by to nemusel byť ani učiteľ alebo učiteľka. Veď výchova alebo vzdelávanie sa deje kdekoľvek, nielen v škole. Podľa čoho by ste vyberali vy? Koho by ste pozvali? Nebojte sa byť konkrétni? Danka [...]

Perly žiackeho ducha z Trnavy

pridané 04.02.2011, autor Časopis, do kategórie Veľká prestávka Comments 100000

Perly žiackeho ducha nám poslala Zuzana Mištinová zo SPŠ stavebnej D. S. Jurkoviča v Trnave. Učiteľka: „A čo je s vaším triednym? Neviete, kde je?” Trieda zborovo: „Je na materskej alebo na Makarskej?” Učiteľka: „Ako na vás vplývajú farby?” Žiaci: „Modrá upokojujúco, čierna vyvoláva smútok, žltá optimisticky... a priesvitná dráždivo!” Učiteľka: „Nežnú revolúciu vnímame ako revolúciu slobody a tolerancie.” Andreas: „My ju vnímame ako deň voľna.” Myšlienkové [...]

Aktuálna anketová otázka: Čo by sa zmenilo v školách, keby tri štvrtiny učiteľov boli muži?

pridané 11.01.2011, autor Časopis, do kategórie Ankety Comments 100010

Na túto otázku, teda na odpovede sa veľmi teším. Som zvedavá, ako vnímate pomer učiteľov a učiteliek na svojich školách. V čom vidíte výhody mužského prístupu ku žiakom a v čom majú navrch ženy. Jedného diskutujúceho odmeníme knihou fotografií Rébusy a príručkou Tvorba a využívanie školských testov v pedagogickej praxi. Okrem toho mu budeme do konca školského roka posielať elektronickú verziu DOBREJ ŠKOLY.  V minulomesačnej ankete vyhrala Vierka [...]

Viac voľnosti a inteligentnej podpory pre školy

pridané 07.01.2011, autor Časopis, do kategórie Aktuálne Comments 100001

Verejná výzva autorov Márie Smrekovej, Martina Kríža, Daniela Bútoru, Pavla Černeka a Petra Smreka je konštruktívnym návrhom na zmeny v školstve, ktoré by školám umožnili školám slobodnejšie a tvorivejše fungovať.   O výzve by sme si radi v podiskutovali s čitateľmi DOBREJ ŠKOLY. Napíšte nám, či sa s výzvou stotožňujete. Možno máte ďalšie dobré návrhy, ktoré by pomohli slovenským dobrým školám. Celý text výzvy nájdete na stránke Aktívne školy [...]

Mária Smreková: Štát obmedzuje rodičov vo výbere vzdelávacej cesty

pridané 07.01.2011, autor Vlado Burjan, do kategórie Rozhovory Comments 100000

Mária Smreková je jednou zo zakladateliek 1. súkromného gymnázia v Bratislave (pôvodne na Čapkovej, dnes na Bajkalskej ulici). Pôsobí na tejto škole od jej vzniku v roku 1991. Do roku 2006 bola zástupkyňou riaditeľa, neskôr riaditeľkou školy. Vyštudovala chémiu a fyziku na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Po štúdiu nastúpila na gymnázium v Dunajskej Strede. Z myšlienok Márie Smrekovej vyberáme: „Štátne vzdelávacie programy sú nastavené na získanie maxima [...]

Škola, scholé, ascholia...

pridané 08.12.2010, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 100000

Slovo škola pochádza z gréckeho σχολή (scholé) = pokoj, prázdno, voľno, zaháľka. V pôvodnom význame išlo o voľno od fyzickej práce a od každodenného zhonu a starostí. (Áno, aj starí Gréci už poznali každodenný zhon!) Antonymom scholé bola ascholia = zaneprázdnenosť. Antická „scholé” nebola o praktickej príprave na každodenný život. Naopak: bola v istom zmysle únikom či oslobodením od neho a od jeho starostí, požiadaviek a tempa. Bola miestom, [...]

Môj český priateľ je presvedčený, že súčasné školstvo sa nedá reformovať

pridané 08.12.2010, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 100001

Môj priateľ Ondřej Šteffl je výraznou posta­vou českého školstva. Zakladateľ 1. pražského súkromného gymnázia (PORG) neskôr vybudoval firmu SCIO, v mnohom podobnú nášmu EXAMu. Je častým komen­tátorom diania v českom školstve. Nedávno vystúpil na pražskej konferencii TEDx. V prednáške poukázal na to, že dnešné školstvo je v kríze, pretože je postavené na myšlienkach z 18. storočia. Situáciu vidí ešte horšie: „Som presvedčený, že súčasný systém nie je [...]

Z písomiek amerických žiakov

pridané 07.12.2010, autor Časopis, do kategórie Veľká prestávka Comments 100000

- Kde bola podpísaná Deklarácia o nezávislosti?  - Na spodku.    - Uveď šesť zvierat, ktoré žijú v Antarktíde! - Dva polárne medvede, štyri tulene.    - Steve ide autom rýchlosťou 60 stôp za sekundu. Maximálna povolená rýchlosť na tom úseku je 40 míľ za hodinu. Porušuje predpisy? - Môže to zistiť pohľadom na tachometer.    - Ako sa volala Orfeova manželka, ktorú sa snažil vyslobodiť z podzemia? - Mrs. Orfeus.   [...]

(M)učiteľská trilógia 3. časť - Vážme si sami seba!

pridané 02.12.2010, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O práci učiteľa Comments 100000

Ktosi mi raz povedal, že som pre decká, ale i pre rodičov v škole neuveriteľnou autoritou. V dnešnej dobe, keď sa mnohí z učiteľov trpko sťažujú na svoje spoločenské postavenie, ma toto vyjadrenie k mojej osobe zaujalo a začal som pátrať po tom, ako je to možné. Najskôr som si prihlúplo myslel, že dôvodom je moje akčné a inovatívne (m)učenie. Bola to naivná predstava. Keď som totiž chodil prednášať iným učiteľom, stretol som tam veľa takých, ktorí boli omnoho [...]

Ibolya Straussová: Učitelia často nekladú otázky, iba plnia nezmyselné príkazy

pridané 01.12.2010, autor Časopis, do kategórie Rozhovory Comments 100000

Ibolya Straussová je učiteľka prvého stupňa na základnej škole v Nižnom Klátove pri Košiciach. Učí spojenú triedu tretiakov a štvrtákov. Mnohí ju poznajú ako aktívnu účastníčku rôznych učiteľských vzdelávaní. Svoje názory publikuje na svojich blogoch a rôznych portáloch pre učiteľov. V DOBREJ ŠKOLE 5/2010 sme uverejnili jej článok Vlastenectvo na povel a v čísle 1/2010 písala o vzdelávaní učiteľov v cudzích jazykoch. Bibiána Zelinová sa s ňou porozprávala nielen o [...]

(M)učiteľská trilógia 2. časť: Dajme svetu vedieť, že učíme inak!

pridané 01.12.2010, autor Časopis, do kategórie O práci učiteľa Comments 100000

„siahol na tvoj idol – si fanatický obdivovateľ? nepochybujem o tom, že p. králik je skvelý učiteľ, určite áno, ale súhlasím s nestoriussom, že to už je ťažký prípad narcisizmu. vedomý si toho, že budem mať čiaročku hlboko v mínusových hodnotách, vďaka „fanoušom” tvojho razenia. btw – sám som učiteľ (zástupca riaditeľa) a p. králika by som bral do našej školy všetkými desiatimi, ale mnoho podobných „super bomba mega karmových” aktivít p. králika u nás robíme úplne [...]

Ako udržať v triede mier

pridané 01.12.2010, autor Časopis, do kategórie O práci učiteľa Comments 100000

Medzi neinformovaným občianstvom prevláda od nepamäti bludný názor, že školstvo, najmä teda školstvo stredné, je blahodárna inštitúcia, v ktorej sú zástupy mládeže, túžiace po vzdelaní, poučované a vychovávané obetavými mužmi a ženami. Z tohto mylného predpokladu vychádzajú všetci reformátori a bojovníci za novú strednú školu, preto ich úsilie končí nezdarom. Stredná škola je v skutočnosti bojiskom, na ktorom utláčaný ľud študentský, teda študáci, vedie [...]

Ako by mala vyzerať škola, v ktorej by sa učiteľ cítil dobre?

pridané 30.11.2010, autor Časopis, do kategórie Ankety Comments 100005

  Vierka MOCÁKOVÁ, Hotelová akadémia, Michalovce Ja sa v škole cítim dobre takmer stále. Škola má v sebe zvláštny pulz, ktorý ma pohýna dopredu bez ohľadu na to, čo v nej je či nie je. Ak by sa však na mňa denne pozerali zachmúrené tváre v triede alebo zborovni, škola by mohla vyzerať aj ako päťhviezdičkový hotel s najmodernejšou technikou, moje pocity by neboli ani trošku pozitívne. Všetko je o ľuďoch a o tom, čo je v nás :)    Zuzana BARTOŠOVÁ, [...]