DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac
DOBRÁ ŠKOLA - mesačník

Anekdoty spoza školy

pridané 04.04.2011, autor Časopis, do kategórie Veľká prestávka Comments 100001

Pýta sa učiteľ: „A čím je tvoj otec, že nemá nikdy čas prísť do školy?“ Žiak odpovedá: „Učiteľom.“ „Pripravte sa, deti, napíšeme si previerku,“ hovorí učiteľ. Vierka sa prihlási: „A pre koho mám písať ja?“ Učiteľ sa čuduje, ako môže jeden človek narobiť toľko chýb. Žiak sa bráni: „Vôbec nie jeden, pomáhali mi otec aj mama!“ „Povedala si doma, že si dostala päťku z matematiky?“ „Povedala.“ „A čo na to rodičia?“ „Nič. Neboli doma.“ „Paľko, máš na zajtra nejakú [...]

Páči sa vám, čo sme vybrali z nášho časopisu? Staňte sa naším čitateľom.

Diskusia o Planéte vedomostí

pridané 01.04.2011, autor Časopis, do kategórie Aktuálne Comments 100012

Po uverejnení článku Jána Žabku "Otázniky okolo Planéty vedomostí" v siedmom čísle DOBREJ ŠKOLY sme do redakcie dostali viacero reakcií, v ktorých naši čitatelia prejavili opačný názor. Vznikla tak zaujímavá diskusia o digitálnych vzdelávacích materiáloch a o tom, čo to je vlastne učebnica. Zapojte sa aj vy svojím názorom do tejto polemiky. Stačí pridať komentár pod tento článok.   Reakcia Romana Baranoviča na článok Jána Žabku "Otázniky okolo [...]

Soňa Chrenková: Keď nedokážeš zapáliť, môžeš to zabaliť

pridané 01.04.2011, autor Časopis, do kategórie Rozhovory Comments 100001

Na prvý pohľad elegantná dáma s kultivovaným prejavom a zmyslom pre inteligentný humor. Keďže je slovenčinárka, dokáže pútavo rozprávať, ale aj počúvať. To preto, lebo má rada ľudí a dobre sa medzi nimi cíti. Platí to aj o jej vzťahu k žiakom. Často vás prekvapí, koľko toho o nich vie. Učili sme spolu slovenčinu a učili sme sa aj od seba navzájom, ja od nej asi trošku viac. Učeniu literatúry rozumie a má k nemu čo povedať. Učiteľka na Strednej [...]

Roman Baranovič: Školstvo je maratón, nie beh na krátku trať

pridané 09.03.2011, autor Časopis, do kategórie Rozhovory Comments 100001

Roman Baranovič bol sedem rokov riaditeľom projektu Infovek. Tri roky budoval komunitu moderných učiteľov na Slovensku pod hlavičkou projektu Partneri vo vzdelávaní firmy Microsoft. Dnes je riaditeľom Ústavu, informácií a prognóz v školstve. Má talent na hľadanie aktívnych učiteľov, ktorým vždy rád pomôže a ukáže cestu k budúcemu úspechu. Verí, že škola má pripraviť žiakov na život a naučiť ich tomu, čo v ňom budú potrebovať. Jeho schopnosť vidieť ďalej [...]

Paretovo pravidlo o pomere 80 : 20

pridané 08.03.2011, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 100001

Manažéri a marketéri dobre poznajú tzv. Paretovo pravidlo o pomere 80 : 20. Hovorí napríklad to, že vo väčšine firiem pochádza 80 % tržieb od 20 % najväčších zákazníkov. Zaují­mavosťou je, že podľa Pareta a jeho stúpencov sa „magický” pomer 80 : 20 objavuje aj v mnohých iných situá­ciách. V podmienkach školy by napríklad podľa Paretovho pravidla mohlo platiť, že:   - 80 % práce na škole odvedie 20 % najaktívnejších učiteľov, - 80 [...]

Na niektorých školách si učitelia so žiakmi tykajú. Čo si o tom myslíte?

pridané 08.03.2011, autor Časopis, do kategórie Ankety Comments 100005

Vaše názory sa budú asi dosť líšiť podľa toho, či učíte na základnej alebo strednej škole. Zaujímavé by bolo, keby nám svoj názor napísali aj učitelia ale aj žiaci. Myslíte, že podobnú anketovú otázku by mohli dať učiteľom v anglicky hovoriacich krajinách? Dá sa aj napriek tykaniu dodržať istá nepísaná formálnosť v rozhovore medzi žiakom a učiteľom? Vedie tykanie k znižovaniu prirodzenej autority učiteľa? Výherkyňou marcovej ankety sa stala Jolana [...]

Otázniky okolo Planéty vedomostí

pridané 04.03.2011, autor Časopis, do kategórie Aktuálne Comments 100003

Ján Žabka: Otázniky okolo Planéty vedomostí (DOBRÁ ŠKOLA 7) Na Slovensku môžu školy používať okrem tlačených učebníc aj mate­riá­ly či aplikácie z internetu. Ak započítame aj cudzojazyčné stránky, existuje obrovské množstvo zdrojov rôznych digitálnych pomôcok, pracovných listov a podobných materiálov. Ak sa obmedzíme na slovenčinu, stále ostáva týchto zdrojov dostatočne veľa (napr. www.edupage.org, www.zborovna.sk, www.oskole.sk). Záleží na učiteľovi, resp. škole [...]

Školský odkazovač

pridané 04.03.2011, autor Časopis, do kategórie Veľká prestávka Comments 100000

Dobrý deň! Dovolali ste sa na automatickú ústredňu našej školy. Pre spojenie so správnym zamestnancom si vypočujte všetky možnosti výberu:Ak chcete klamať o tom, prečo vaše dieťa nie je v škole, stlačte 1. Ak sa chcete vyhovárať, prečo vaše dieťa nemá domácu úlohu, stlačte 2. Ak sa chcete sťažovať na to, čo v škole robíme, stlačte 3. Ak chcete nadávať zamestnancom školy, stlačte 4. Ak sa chcete opýtať, prečo ste nedostali informácie, ktoré sme vám už 5-krát [...]

Detská internetová televízia v Liptovskej Osade

pridané 09.02.2011, autor Časopis, do kategórie O práci učiteľa Comments 100000

Problematika médií začala prenikať do slovenských škôl prostredníctvom predmetu mediálna výchova, ktorý je súčasťou štátneho vzdelávacieho programu ako prierezová téma alebo samostatný nepovinný či voliteľný predmet. Tejto téme sa nedá vyhnúť, lebo médiá a mediál­na komunikácia významne ovplyvňujú človeka už od najútlejšieho veku. Práve naopak, mali by sme ju vhodne využiť. Autorka článku Jaroslava Koníčková zhrnula výhody detskej televízie do niekoľkých bodov. [...]

Je americké školstvo lepšie ako slovenské?

pridané 09.02.2011, autor Časopis, do kategórie O školstve Comments 100001

Na blog Martina Mrvu, momentálne amerického študenta nás upozornila pani Anna Dvorščáková na facebooku. Je to príjemné aj poučné čítanie vnímavého mladého človeka. Martin Mrva momentálne študuje na Waterford High School vo Waterforde. Na jeden rok vymenil Gymnázium Jána Hollého v Trnave za americkú školu. Po príchode do Kalifornie si myslel, že americké školstvo nestojí za nič. O jeho nekvalite počul z rozprávania iných výmenných študentov, no chcel si to [...]

Jozef Herbulák: Projekty zaberajú veľa času, no môžu učiteľom mnoho dať

pridané 09.02.2011, autor Časopis, do kategórie Rozhovory Comments 100000

Jozef Herbulák je charizmatický typ učiteľa, ktorého si určite zapamätáte. Pôsobí na SOŠ obchodu a služieb v Prievidzi už 25 rokov, z toho 15 rokov bol zástupcom riaditeľa školy. Učí matematiku, chémiu a informatiku. Zaujíma sa o cestovný ruch, pracuje v Regionálnom združení cestovného ruchu Horná Nitra, je garantom 12. ročníka medzinárodnej konferencie cestovného ruchu, ktorej spoluorganizátorom je jeho škola. Snaží sa pomáhať regiónu, v ktorom žije. Možno [...]

Venezuele môžme závidieť famózny žiacky orchester

pridané 08.02.2011, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 100000

Nedávno som na YouTube objavil video, ktoré ma nadchlo, dojalo a zahanbilo zároveň. Je to záznam koncertu asi 150-členného orchestra stredoškolákov z Vene­zue­­ly, ktorí pod vedením famózneho Gustava Dudamela hrajú časť Šostakovičovej 10. symfónie a Marquézov Danzón No. 2. To video ma nadchlo tým, aký profesio­nálny výkon podávajú tie decká – nie je to žiadna besiedka ľudovej školy umenia. Dojalo ma, keď som si uvedomil, v akých podmienkach tí žiaci [...]<iframe frameborder="0" src="http://www.youtube.com/embed/amSqQ5XNaGE" title="YouTube video player" height="366" width="600"></iframe>

Žiakov najmenej zaujíma matematika, slovenčina a chémia

pridané 08.02.2011, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 100001

Práve sme v EXAMe vyhodnotili dotazníkové prieskumy medzi žiakmi a rodičmi, ktoré sme realizovali pre niekoľko škôl. Od žiakov sme napríklad chceli vedieť, ako hodnotia učivo jednotlivých predmetov z hľadiska množstva, náročnosti, teoretickosti, zaujímavosti, pestrosti, aktuálnosti a užitočnosti. Možno vás bude zau­jímať, že v celkovom hodnotení najlepšie obstáli cudzie jazyky a informatika. Na­opak najhoršie hodnotenie si vyslúžili matematika, slovenčina a [...]

J. A. Komenský chce pozvať 28. marca najlepších učiteľov na párty. Podľa čoho má vyberať?

pridané 04.02.2011, autor Biba Zelinová, do kategórie Ankety Comments 100008

Netuším, aké kritérium by si J. A. Komenský mali na výber hostí zvoliť. Možno by si zvolil schopnosť naučiť, alebo vytvoriť dobrú atmosféru v triede alebo škole. Dôležité by pre neho bola spolupráca s kolegami v škole alebo aj mimo školy, dobrá komunikácia s rodičmi. Možno by to nemusel byť ani učiteľ alebo učiteľka. Veď výchova alebo vzdelávanie sa deje kdekoľvek, nielen v škole. Podľa čoho by ste vyberali vy? Koho by ste pozvali? Nebojte sa byť konkrétni? Danka [...]

Perly žiackeho ducha z Trnavy

pridané 04.02.2011, autor Časopis, do kategórie Veľká prestávka Comments 100000

Perly žiackeho ducha nám poslala Zuzana Mištinová zo SPŠ stavebnej D. S. Jurkoviča v Trnave. Učiteľka: „A čo je s vaším triednym? Neviete, kde je?” Trieda zborovo: „Je na materskej alebo na Makarskej?” Učiteľka: „Ako na vás vplývajú farby?” Žiaci: „Modrá upokojujúco, čierna vyvoláva smútok, žltá optimisticky... a priesvitná dráždivo!” Učiteľka: „Nežnú revolúciu vnímame ako revolúciu slobody a tolerancie.” Andreas: „My ju vnímame ako deň voľna.” Myšlienkové [...]

Aktuálna anketová otázka: Čo by sa zmenilo v školách, keby tri štvrtiny učiteľov boli muži?

pridané 11.01.2011, autor Časopis, do kategórie Ankety Comments 100010

Na túto otázku, teda na odpovede sa veľmi teším. Som zvedavá, ako vnímate pomer učiteľov a učiteliek na svojich školách. V čom vidíte výhody mužského prístupu ku žiakom a v čom majú navrch ženy. Jedného diskutujúceho odmeníme knihou fotografií Rébusy a príručkou Tvorba a využívanie školských testov v pedagogickej praxi. Okrem toho mu budeme do konca školského roka posielať elektronickú verziu DOBREJ ŠKOLY.  V minulomesačnej ankete vyhrala Vierka [...]

Viac voľnosti a inteligentnej podpory pre školy

pridané 07.01.2011, autor Časopis, do kategórie Aktuálne Comments 100001

Verejná výzva autorov Márie Smrekovej, Martina Kríža, Daniela Bútoru, Pavla Černeka a Petra Smreka je konštruktívnym návrhom na zmeny v školstve, ktoré by školám umožnili školám slobodnejšie a tvorivejše fungovať.   O výzve by sme si radi v podiskutovali s čitateľmi DOBREJ ŠKOLY. Napíšte nám, či sa s výzvou stotožňujete. Možno máte ďalšie dobré návrhy, ktoré by pomohli slovenským dobrým školám. Celý text výzvy nájdete na stránke Aktívne školy [...]

Mária Smreková: Štát obmedzuje rodičov vo výbere vzdelávacej cesty

pridané 07.01.2011, autor Vlado Burjan, do kategórie Rozhovory Comments 100000

Mária Smreková je jednou zo zakladateliek 1. súkromného gymnázia v Bratislave (pôvodne na Čapkovej, dnes na Bajkalskej ulici). Pôsobí na tejto škole od jej vzniku v roku 1991. Do roku 2006 bola zástupkyňou riaditeľa, neskôr riaditeľkou školy. Vyštudovala chémiu a fyziku na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Po štúdiu nastúpila na gymnázium v Dunajskej Strede. Z myšlienok Márie Smrekovej vyberáme: „Štátne vzdelávacie programy sú nastavené na získanie maxima [...]

Škola, scholé, ascholia...

pridané 08.12.2010, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 100000

Slovo škola pochádza z gréckeho σχολή (scholé) = pokoj, prázdno, voľno, zaháľka. V pôvodnom význame išlo o voľno od fyzickej práce a od každodenného zhonu a starostí. (Áno, aj starí Gréci už poznali každodenný zhon!) Antonymom scholé bola ascholia = zaneprázdnenosť. Antická „scholé” nebola o praktickej príprave na každodenný život. Naopak: bola v istom zmysle únikom či oslobodením od neho a od jeho starostí, požiadaviek a tempa. Bola miestom, [...]

Môj český priateľ je presvedčený, že súčasné školstvo sa nedá reformovať

pridané 08.12.2010, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 100001

Môj priateľ Ondřej Šteffl je výraznou posta­vou českého školstva. Zakladateľ 1. pražského súkromného gymnázia (PORG) neskôr vybudoval firmu SCIO, v mnohom podobnú nášmu EXAMu. Je častým komen­tátorom diania v českom školstve. Nedávno vystúpil na pražskej konferencii TEDx. V prednáške poukázal na to, že dnešné školstvo je v kríze, pretože je postavené na myšlienkach z 18. storočia. Situáciu vidí ešte horšie: „Som presvedčený, že súčasný systém nie je [...]