DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac
DOBRÁ ŠKOLA - mesačník

Čo prinesie školám nadchádzajúci školský rok?

pridané 01.09.2011, autor Vlado Burjan, do kategórie Editoriály Comments 100000

Týmto číslom vstupuje DOBRÁ ŠKOLA do svojho tretieho ročníka. Viem, že to ešte nie je na Guinnessovu knihu rekordov, no pre nás v redakcii je to aj tak malý zázrak. Vaša podpora nás denne presviedča, že ideme správnou cestou a že námaha a prostriedky vkladané do časopisu sú investované zmysluplne. Mnohí z nás si v týchto dňoch kladú otázku, čo našim školám a našim deťom prinesie nadchádzajúci školský rok. Pokiaľ ide o plány ministerstva, čiastočnú odpoveď nájdete [...]

Páči sa vám, čo sme vybrali z nášho časopisu? Staňte sa naším čitateľom.

Poučme sa na nevydarenej diskusii

pridané 20.06.2011, autor Biba Zelinová, do kategórie Aktuálne Comments 100005

Možno vás bude zaujímať, ako sa na vystúpenie Martina Mojžiša k Planéte vedomostí (video nájdete na internete) a na následnú diskusiu pozerá debatný odborník Branislav Fečko. Je rozhodcom akademických debát na Slovensku, ale aj na medzinárodnej úrovni. Na Stredoškolských majstrovstvách sveta v debatovaní dostal od hlavných rozhodcov zatiaľ dvakrát dôveru byť členom rozhodcovského panelu finálovej debaty. Tento text nemá byť hodnotením, kto [...]

Prispieva činnosť školskej inšpekcie ku zvyšovaniu kvality výchovy a vzdelávania?

pridané 09.06.2011, autor Časopis, do kategórie Ankety Comments 100033

Väčšina skúseností so školskou inšpekciou bude odrážať strach z kontroly alebo prípadného zlyhania pred kontrolnými úradmi. No hlavnou úlohou školskej inšpekcie nie je kontrola ale pomoc školám pri zvyšovaní kvality výchovy a vzdelávania. Máte skúsenosti, ktoré korešpondujú s týmto zámerom? Alebo máte návrh pre inšpektorov, ako by mali na školách pôsobiť, aby sa im tento cieľ darilo napĺňať? Čo by sa stalo, keby na jeden rok dali inšpektori školám voľno?

10 tipov, ako si počas prázdnin oddýchnuť a načerpať novú energiu

pridané 09.06.2011, autor Biba Zelinová, do kategórie O práci učiteľa Comments 100002

Dokončite všetku prácu, ktorá súvisí s končiacim sa školským rokom Ak ste už uzavreli známky a odovzdali vysvedčenia, práca zďaleka nekončí. Potrebujete si upratať stôl a dokončiť všetky papierovačky. Ak ste sa zapojili do nejakého projektu, neodkladajte byrokratické záležitosti na poslednú chvíľu, aj keď to veľmi láka. Roztrieďte si prípravy a dajte do zberu písomky z uplynulého školského roka, aby vás nevytlačili z kabinetu. Zmeňte prostredie minimálne na dva [...]

Otázky sú dôležité!

pridané 09.06.2011, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 100001

Kto chodí do školy, aby sa v nej niečo dozvedel – učitelia alebo žiaci? Predsa žiaci! Tak prečo potom v škole kladú otázky prevažne učitelia? Veď pýtať by sa mal ten, kto nevie (a chce vedieť) a odpovedať by mal ten, kto vie. Napadá mi niekoľko vysvetlení: 1. To, čo sa žiaci učia, ich nezaujíma a nevzbudzuje v nich zvedavosť. 2. Učiva je veľa, času málo a učitelia vnímajú otázky žiakov ako zdržovanie. 3. Učitelia občas reagujú na [...]

Bifľujú sa vaši žiaci?

pridané 09.06.2011, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 100000

Slovo bifľovať sa pochádza z nemeckého slovesa büffeln. To je zasa odvodené od substantíva Büffel = byvol. Sloveso büffeln („buvolovať“) v starej nemčine označovalo ťažkú prácu, pri ktorej sa človek nadrel ako byvol. (My po namáhavej práci hovoríme, že sme „uko­ňo­vaní“.) Keď teda Nemci označia činnosť žiaka ako bifľovanie, prirovnávajú ju k namáhavej drine tupého zvieraťa. U nás bifľovať sa znamená mechanicky sa učiť naspamäť (KSSJ). Ak sa [...]

Vyhovuje vám súčasná organizácia školského roka?

pridané 09.06.2011, autor Časopis, do kategórie O školstve Comments 100002

Ja viem, je ešte iba jún, no v septembri sa to znova začne. Ďalší kolotoč! Učiteľ, oddýchnutý po prázdninách, zač­ne systematicky nalievať vedomosti do hláv žiakov. Tí si len pomaly zvykajú na to, že už nie sú prázdniny. Dlho trvá, kým prestanú zabúdať na domáce úlohy a na pomôcky, kým sa začnú učiť. Učiteľov stojí nemálo energie dosiahnuť tento stav. A vtom prídu ďalšie prázdniny! Po jesenných sa to ešte dá naštartovať znova, no vianočné voľno spôsobí veľké [...]

Martin Vojtek: Keď študenti nie sú dôležitým partnerom, je to problém

pridané 09.06.2011, autor Časopis, do kategórie Rozhovory Comments 100001

Martin Vojtek, maturant z Gymnázia na Poštovej ulici v Košiciach, sa podujal na neľahkú úlohu. Odpovedal na otázky DOBREJ ŠKOLY a ponúkol nám tak pohľad študenta na mnohé školské otázky. Neviem, či ho možno zaradiť medzi „štandardných” študentov. Má rád beh, tenis, filmy, knihy, akademickú debatu a cestovanie. Vďaka tomu, že je vedúcim školského debatného klubu a lektorom akademickej debaty, nemá problém formulovať a obhajovať svoje názory. V čase maturít a [...]

Nebojme sa slova "neviem"

pridané 18.05.2011, autor Vlado Burjan, do kategórie O práci učiteľa Comments 100000

Ježiš svojim učeníkom kázal: „Vaša reč nech je áno – áno, nie – nie, lebo čo je nad to, je od zlého.“ (Mt 5-37). Ja sa napriek tomu prihováram za to, aby učitelia občas svojim žiakom povedali aj „neviem“. Vidím pre to prinajmenšom dva dôvody. Každý sa viaže k inému druhu „neviem“.1. „Neviem“ vyplývajúce zo zložitosti nášho svetaKadekto sa nám dnes snaží vsugerovať, že odpovedať na niečiu otázku „neviem“ je prejavom nekompetentnosti, nerozhodnosti, oslabením [...]

Burjan o škole

pridané 16.05.2011, autor Biba Zelinová, do kategórie O školstve Comments 100000

Čítate radi v DOBREJ ŠKOLE editoriály, Úvahy po zvonení či iné články z pera Vlada Burjana? Ak áno, máme pre vás dobrú správu: odteraz nájdete všetky jeho inšpiratívne úvahy a texty pekne pokope na novej stránke www.burjanoskole.sk.  

Má koncoročná známka odrážať iba dosiahnutú úroveň alebo aj priebežné výsledky?

pridané 06.05.2011, autor Časopis, do kategórie Ankety Comments 100003

Onedlho budete uzatvárať známky na vysvedčeniach vašich žiakov. Každý učiteľ má však iný systém hodnotenia. Niektorí berú do úvahy výsledky dosahované počas celého roka. Nedovoľujú žiakom opravovať si už dosiahnuté známky, body, percentá. Iní učitelia tolerujú nepravidelnú prípravu žiakov a stačí im, ak na konci hodnotiaceho obdobia sa žiak doučí všetko potrebné. Ved známka predsa odráža jeho vedomosti v danom momente. Ku akému typu učiteľov patríte vy? Ako [...]

Murphyho zákony učiteľskej profesie

pridané 06.05.2011, autor Časopis, do kategórie Veľká prestávka Comments 100000

Čím dlhšie a dôkladnejšie sa učiteľ venuje príprave na hodinu, tým horšie hodina dopadne.  Ak učiteľ mešká na hodinu, stretne na chodbe riaditeľa.Čas, ktorý učiteľ venuje vysvetľovaniu učiva, je nepriamo úmerný množstvu vedomostí, ktoré si žiaci zapamätajú.Ak ste strávili víkend prípravou prezentácie, počítačová miestnosť bude obsadená. Ak niekto zaklope na dvere, stane sa to práve v najdôležitejšom momente hodiny.V deň, na ktorý ste ohlásili štvrťročný test, [...]

Preč s príkladmi a cvičeniami!

pridané 06.05.2011, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 100000

Keď už sme pri tej matematike, uvažovali ste niekedy nad tým, aké skreslené a škodlivé posolstvo vysielame o tomto predmete používaním slov „príklad” a „cvičenie” v učebniciach a zbierkach? V bežnom jazyku nazývame „príkladom” niečo, čo je nám dávané ako vzor, ktorý by sme mali napodobňovať, po ktorom by sme mali opakovať. My ale predsa nechceme (aspoň dúfam!), aby matematika bola imitáciou či mechanickým napodobňovaním nejakých príkladov. [...]

Pomýlené počty

pridané 06.05.2011, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 100000

Nedávno som v televízii zachytil správu, že ministerstvo uvažuje o zavedení celoplošného testovania žiakov z angličtiny. Nasledovalo vyjadrenie istého učiteľa, ktorý to označil za zbytočné mrhanie peniazmi a vyzval ministerstvo, aby prostriedky radšej použilo na zvýšenie platov učiteľov. Nuž, počítajte so mnou: celoplošné testovanie môže stáť povedzme 300 000 eur ročne. Učiteľov je približne 60 000, takže to máme 5 eur na jedného. Po vy­delení 12 [...]

Kredity odvádzajú pozornosť od podstaty vzdelávania

pridané 05.05.2011, autor Časopis, do kategórie O školstve Comments 100017

Začnem možno trochu nezáživne citáciou z interného materiálu Ministerstva školstva: „Cieľ: Vypracovať komplexnú novelu zákona č.317/2009 Z. z. (volajme ho pracovne zákon o učiteľoch). Harmonogram prác: Návrh vecného obsahu novely. Termín: 22. 2. 2011. Verejná diskusia k vecnému zámeru novely. Termín: 23. 2. 2011 – 5. 4. 2011.“ Doteraz som nezaregistroval zo strany ministerstva žiadnu iniciatívu smerom k verejnosti, preto navrhujem, aby sme začali diskusiu na túto [...]

Ivan Kalaš: Škola nesmie vyzerať ako nápravné zariadenie

pridané 05.05.2011, autor Časopis, do kategórie Rozhovory Comments 100000

Profesor Ivan Kalaš je vedúcim Katedry základov a vyučovania informatiky na FMFI Univerzity Komenského v Bratislave. Jeho aktivity často opúšťajú uzavretú akademickú pôdu. Jeho meno by ste našli za projektom Infovek, Kaleidoscope, Playground, ĎVUI. Nájdete ho aj na učebných materiáloch pre informatiku ZŠ aj SŠ, za vývojom edukačného softvéru Comenius Logo, Cirkus Šaša Tomáša, Vizuálne zlomky, RNA a Imagine Logo. Aktivity Ivana Kalaša siahajú aj do zahraničia: [...]

Elevator pitch (Získajte sponzora vo výťahu)

pridané 14.04.2011, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 100000

Počuli ste niekedy pojem elevator pitch? Marketéri a manažéri tak označujú kratučkú (cca 30-sekundovú) údernú informáciu o tom, kto ste, čo ponúkate a prečo by si mal niekto kúpiť vaše produkty či využiť vaše služby. Malé cvičenie: predstavte si, že ste na prízemí mrakodrapu nastúpili do výťahu s bohatým podnikateľom, ktorý drží v ruke kufrík s 10 000 eurami. Čo by ste mu počas jazdy porozprávali o vašej škole, aby pri vystupovaní na 35. poschodí vybral [...]

Ako stavať školy?

pridané 14.04.2011, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 100003

Hoci si to možno do­statočne neuvedomujeme, priestory, v ktorých pracujeme a žijeme, veľmi ovplyvňujú kvalitu našej práce a nášho života. Platí to samozrejme aj o priestoroch školy. Dispozícia a zariadenie školy môže isté aktivity a spôsoby učenia prirodzene podporovať a iné na­opak potláčať. Preto nie je jedno, či sú triedy malé či veľké, tmavé či svetlé, nízke či vysoké, uzavreté či otvorené, všetky rovnaké, či každá iná, zariadené nemenným či [...]

Čo by ste zmenili na priestoroch vašej školy, aby sa v nej lepšie a príjemnejšie učilo?

pridané 11.04.2011, autor Biba Zelinová, do kategórie Ankety Comments 100010

Priestory, v ktorých učíte žiakov a v ktorých pracujete majú na vás veľký vplyv. Nie je jedno, ako sa v škole ľudia cítia, či majú dostatok miesta, či priestory podporujú vzájomnú komunikáciu alebo ju naopak potláčajú. Zamyslite sa nad priestormi, v ktorých sa dennodenne pohybujete. Všimnite si, ako pôsobia na vás a vašich žiakov. Ako sa cíti návšteva alebo rodič, ak príde do školy. Máte na škole priestory, kde si môžete sadnúť a pokojne sa [...]

Zmena hodnotenia testu z matematiky bola zbytočná a odborne pomýlená

pridané 05.04.2011, autor Vlado Burjan, do kategórie Aktuálne Comments 100011

Postup NÚCEM-u pri hodnotení matematického testu v tohtoročnom Testovaní 9 vyvolal vlnu nevôle medzi učiteľmi a žiakmi. Pokúsim sa stručne a zrozumiteľne vysvetliť niektoré princípy teórie školských testov, z ktorých vyplýva, že postup NÚCEM-u bol zbytočný, kontraproduktívny a z odborného hľadiska nesprávny.  Pre tých, čo túto „kauzu“ nezachytili, stručná rekapitulácia: po vyhodnotení tohtoročného Testovania 9 sa ukázalo, že tri úlohy [...]