DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac

Ktorá téma či oblasť je málo zastúpená vo vyučovaní?

pridané 01.11.2010, autor Časopis pošli na vybrali.sme.sk

Ľubica Bezeková, Základná škola, Pliešovce
Zaradila by som hodiny slušného správania a predmet rodina. Na ňu by chodili deti spolu s rodičmi, aby robili s deťmi rôzne aktivity. Je to asi utópia, ale chýba mi to.

Anton Belan ŠpMNDaG, Bratislava
Nemám pocit, že by som vedel o nejakej oblasti, ktorá chýba a mala by sa povinne zaviesť na všetky školy. Ak mám pocit, že je niečoho málo, tak to skrátka pridám. Sú veci, o ktorých veľa neviem. Privítal by som napríklad nejaké rozprávanie o práve. Ale v takej podobe, v akej sa to v učebniciach popisuje dnes, je to v praktickom živote úplne nepoužiteľné. Chce to čo najviac rozumných ľudí, ktorí vedia, čo učia, majú radi svoj predmet a ktorí majú slobodu robiť to, čo uznajú za vhodné. To je dôležité. Nie to, že na jednej škole naučia deti upravovať poschodové zlomky a na inej nie.

Peter Vargovčík, SPŠ elektrotechnická, Prešov
Výchova k algoritmickému mysleniu na základnej škole a programovanie na strednej škole. Príprava žiakov pre život a prácu v obklopení IKT, robotiku na ZŠ povinne začleniť do matematiky, technickej výchovy alebo ako samostatný predmet. Na SŠ aspoň jeden rok programovania. Programovanie je cudzí jazyk a potrebuje primeranú váhu a rozsah.

Anna Rázusová Dvorščáková, Liptovský Mikuláš
Chýba mi priestor na rozprávanie sa so žiakmi, diskusia o živote (ako takú hodinu nazvať, to neviem). Je toho strašne veľa, čo by sme, keby... Stačilo by odbúrať skostnatené zbytočnosti, poučky, ktoré sú aj tak nabifľované bez toho, aby im deti rozumeli. Namiesto toho by som do existujúcich predmetov dala viac vecí pre praktický život.


Terézia Žigová, ZŠ Kežmarská 30, Košice
Podľa môjho názoru ešte stále pretrváva konzervatívna tradičná forma vyučovania. Málo učiteľov využíva tvorivé učenie sa žiakov pre život a veľmi je podceňovaná tímová práca žiakov. Málo sa preferujú prierezové témy podľa nového štátneho vzdelávacieho programu, ako aj medzipredmetové vzťahy.

Martin Kríž, Gymnázium, Gelnica

Znie to ako klišé, ale mne chýbajú hodiny samostatného kritického myslenia. Mám pocit, že stále nadmieru trénujeme pamäť a jednoduché myšlienkové operácie. V poslednej dobe je v móde vychovávať a rozvíjať city, ale na vyššie kognitívne operácie akoby sme nemali odvahu...

Martina Chalachánová, EDEA partners
Chýba mi projektové vyučovanie, ktoré využíva učivo všetkých predmetov a snaží sa uplatniť ho v praxi.  

Alena Nováková, ZŠ, ul. SNP, Humenné
Mne chýba psychológia, určite už na každej strednej škole by sa mala vyučovať. Akosi prestávame spolu komunikovať. Ak máme odlišný názor, nevieme toho druhého akceptovať. Veď aj s ľuďmi s rozdielnymi názormi môžeme byť kamaráti a nemusíme na nich zazerať alebo ich dokonca nenávidieť. Deti a mládež treba viesť k tolerancii, to je v dnešnom svete najdôležitejšie. Aby sa budúce generácie nepobili a nebodaj nepovraždili pri hľadaní a presadzovaní večnej, jedinej, svojej pravdy.

Eliška Beláková, Obchodná akadémia, Levice
Učím len matematiku a záleží mi na tom, aby som mojich študentov pripravila okrem predpísaného učiva aj na prijímačky na vysoké školy. Preto by som nehovorila o oblasti, ktorá mi chýba, ale o tom, že vyučovacích hodín matematiky na OA je málo. Problém vidím aj v počte žiakov na hodine. Na cvičeniach z matematiky mám až 30 študentov. Ideálny počet by bol 15.

Daniela Bérešová, ZŠ, Považská, Košice
Chýba mi rozvoj manuálnych zručností. V mnohých základných školách boli zrušené dielne, políčka, žiacke kuchynky. Je to škoda.

Peter Cvik, EDUXE, Bratislava
Citová výchova.

Aktuálna anketová otázka. 

Páči sa vám, čo sme vybrali z nášho časopisu? Staňte sa naším čitateľom.

100003 komentárov k článku: “Ktorá téma či oblasť je málo zastúpená vo vyučovaní?”

  1. A čo teraz? pridal xénia, 11.11.2010
    Výborné postrehy k tomu, čo na našich školách chýba. Ale teraz sa pýtam: Čo s tým môžeme urobiť? Ako tieto témy presadíme v školských vzdelávacích programoch? A vôbec, číta MŠ tento časopis? Vieme cezeň urobiť nejakú komunikačnú platformu, ktorá by zavážila pri rozhodovaniach v reforme školstva?
  2. že by folklor? pridal andrea, 27.01.2011
    Ja by som vedela o oblasti, ktoru pridať do učebných osnov. A síce ludovú kultúru. Ludia vedia o ludovej kulture velmi malo. Trochu sa zaujimaju folkloristi, niekolko nadsencov,ale je to nasa minuost, krásna a bohatá , plná, zaujimava, treba to dostat ludom pod kožu, podchytit deti. Tanec , spev, piesne, rozprávky, remeslá.... bohatá studnica, ktorú nechávame bohužial vyschnúť.
  3. Index.. WTF? :) pridal www.exam.sk, 22.06.2011
    Index.. WTF? :)

Sorry, you must be logged in to comment. Please login or register to comment.