DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac

Britská manažérka: Prehra je súčasťou úspechu

pridané 12.04.2017, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA pošli na vybrali.sme.sk

DORIS SUCHET riadi najstaršiu jazykovú školu v Oxforde už vyše dvanásť rokov. Školu REGENT OXFORD, ktorá vznikla v roku 1953, ročne navštívi takmer tisíc študentov z celého sveta. V letnej sezóne zamestnáva až 35 učiteľov. DORIS SUCHET príde 9. a 10. júna 2017 do Bratislavy, aby sa na konferencii ELT FORUM podelila s manažérmi a učiteľmi o svoje skúsenosti z oblasti riadenia a vedenia ľudí. Partnerom konferencie je aj DOBRÁ ŠKOLA. Viac informácií o akcii nájdete na www.eltforum.sk alebo na facebookovej stránke.

Ako by mala vyzerať dobrá jazyková škola?

Schopnosť učiť sa cudzí jazyk je priamo úmerná motivácii človeka. Veľa ľudí sa učí jazyk preto, aby mohlo zo zahraničných zdrojov čerpať informácie o veciach, ktoré ich zaujímajú. Veľmi silnou motiváciou je však aj snaha hovoriť a vyjadrovať svoje názory v cudzom jazyku tak, ako v rodnej reči. Študenti totiž nechcú v konfrontácii s cudzincami stratiť svoju identitu len preto, lebo sa nedokážu v cudzom jazyku vyjadriť tak presne, pohotovo a sebavedomo ako v materinskom. Dobrá jazyková škola vníma potenciál svojich študentov stať sa súčasťou medzinárodnej elity, a preto ich učí prezentovať sa v cudzom jazyku tak, ako v materinskom, čím posilňuje ich identitu.

Čo bola Vaša najväčšia manažérska výzva?

Po nástupe na pozíciu riaditeľky jazykovej školy som ako prvé nanovo zadefinovala jej víziu. Po mojich predchodcoch som prebrala školu s úžasnou komunitou učiteľov a žiakov. Problém však bol, že v nej fungovala kultúra učenia, ktorá bola zameranú viac na potreby učiteľov než študentov. Mojim cieľom sa preto stalo vytvoriť kultúru učenia sa zameranú na žiakov. Obsahom výučby sa stal rozvoj jazykového sebavedomia a rečníckych schopností študentov v angličtine, ktorý im výrazne pomôže v ich budúcom kariérnom živote.

Ktoré schopnosti by si mali manažéri, ako aj učitelia osvojiť?

Každý človek by mal dovoliť sebe aj ostatným ľuďom dve veci. Po prvé, byť dobrým v tom, čo robí. A po druhé, dovoliť si zlyhať. Ľudia neradi riskujú. Ja však obdivujem tých, ktorí sú otvorení zmenám a inováciám. Tých, ktorí sa neboja skúšať nové veci. Rovnako učiteľ, ako aj manažér musí prijať fakt, že prehra je veľmi dôležitou súčasťou neskoršieho úspechu. Naučme sa chyby oslavovať, nie sa im za každú cenu vyhýbať. Naučme sa niesť zodpovednosť. To všetko by malo byť súčasťou organizačnej kultúry firmy či akejkoľvek inej inštitúcie.

Čo bráni dnešným manažérom byť dobrými lídrami?

Veľa manažérov vidí svoju funkciu ako statickú pozíciu, nie ako dynamickú premennú. Výsledkom je, že dôraz často kladie na proces, teda na to, aby bola práca urobená, ale nie na výsledok, aby bola urobená dobre. Z môjho pohľadu je dôležitá prítomnosť manažéra, ktorou mám na mysli schopnosť a pripravenosť byť k dispozícii kolegom, ako aj študentom. Veľmi dôležitá je u manažéra aj kreativita, ako i schopnosť obklopovať sa správnymi ľuďmi. Dobrý líder vie, ktorým smerom ide, aký má plán a akú kultúru organizácii prináša. Moja práca je môj život, preto som každý deň oporou, efektívnym členom tímu a poskytujem ľuďom kreatívnu slobodu. Teda, aspoň sa o to všetko snažím.

Rozhovor pripravil Peter Scherhaufer.

Páči sa vám, čo sme vybrali z nášho časopisu? Staňte sa naším čitateľom.

100000 komentárov k článku: “Britská manažérka: Prehra je súčasťou úspechu”

Your comment