DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac
DOBRÁ ŠKOLA - mesačník

Surfujte s nami – marec 2017

pridané 03.03.2017, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA pošli na vybrali.sme.sk

O Zaježovej ste už počuli? Ak sa tam práve nechystáte, môžete svojim žiakom sprostredkovane odovzdať aspoň časť zaujímavých aktivít, ktoré tam prebiehajú. Zoberte svojich žiakov do lesa, nech priamo tam využijú všetko, čo ste ich naučili. No a priam žiadúce je hrať sa aj v rámci multikultúrnej výchovy, kde im môžete krásne demonštrovať, že svet nie je čiernobiely. 

Nová príručka rovesníckeho vzdelávania Ako (sa) učia environmentálni experti zachytáva praktické príklady a inšpirácie z mikroprojektov desiatich základných škôl, ktoré sa v máji 2016 zúčastnili projektu a rovnomenného školenia vo Vzdelávacom centre na Zaježovej. Tri dni intenzívneho kurzu plného námetov a aktivít na tému zodpovednej spotreby preniesli následne do svojich škôl. Žiaci sa zhostili aj rovesníckeho vzdelávania, ktoré ich naozaj bavilo. Úvod príručky je preto venovaný tejto inovatívnej a veľmi účinnej forme výučby.

Úrodu kvalitných prírodovedných a environmentálnych príručiek zo Slovenska dopĺňa aj novinka od občianskeho združenia Sosna. Príručka Ide sa do lesa prináša súbor 50 aktivít, ktorými žiaci hravou a pohybovou formou spoznávajú prírodu a jej jednotlivé zložky. Obsahuje dve časti: metodické materiály pre učiteľov a Zápisník objaviteľa pre deti. V spolupráci s vybranými učiteľmi z košických a novoveských škôl sa Sosna, o. z. pokúša oživiť tradičné detské hry, viazané na prírodné prostredie. Známe hry sú doplnené novými aktivitami.

Ako učiť prírodné vedy s využitím moderných technológií a prakticky? Inšpirujte sa výborne spracovanými metodickými materiálmi pre výučbu na stredných školách a gymnáziách od učiteľov z českého Frýdlantu. Výstup projektu obsahuje návrh množstva výučbových aktivít (biológia, chémia, fyzika, geografia), ktoré je možné využiť priamo v teréne. 

Po vydarenej príručke multikultúrnej výchovy pre najmenších s názvom Farebná škôlka (bit.ly/farebnaskolka) pripravila Nadácia M. Šimečku podobne zameranú príručku aj pre žiakov 1. stupňa ZŠ. Farebná škola ponúka osem vyučovacích aktivít, ktoré hravým spôsobom reflektujú témy identity, stereotypov a rozmanitosti okolo nás. Využívajú zážitkové formy a metódy a poskytujú priestor nielen na rozvíjanie postojov v oblasti multikultúrnej výchovy, ale aj zručností, ako je schopnosť spolupráce v skupinách či komunikačné zručnosti.

Aj učitelia môžu byť autormi bestsellerov. Jedným z nich je Američan Mike Gershon, ktorý napísal viacero praktických publikácií pre svojich kolegov, ktorí chcú učenie premeniť na efektívne a zábavné umenie. Mám viacero jeho kníh a vrelo ich odporúčam. Na začiatok si však pokojne vystačíte s množstvom nápadov a ihneď využiteľných námetov, ktoré nájdete na jeho webstránke.  

Peter Farárik

Páči sa vám, čo sme vybrali z nášho časopisu? Staňte sa naším čitateľom.

Nenašiel sa žiadny komentár k článku: “Surfujte s nami – marec 2017”

Your comment

Notify me when someone adds another comment to this post