DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac
DOBRÁ ŠKOLA - mesačník

Surfujte s nami – september 2016

pridané 31.08.2016, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA pošli na vybrali.sme.sk

Tentoraz chceme pomôcť pri tvorbe školských novín, ale i priblížiť spolu s denníkom Pravda malým vedychtivým deťom viacero zaujímavých tém – nech im to "mozguje" stále lepšie a lepšie. Cez švajčiarsku školu Primaria zasa ukázať aj iný princíp, na akom môže škola fungovať a tiež pomocou metodickej príručky skúsime prísť na to, ako riešiť rôzne formy násilného správania.

Máte na škole šikovných malých novinárov alebo sa na školské noviny ešte len chystáte? Vyskúšajte túto novú webstránku. Bezplatný systém umožňuje tvorbu školských online novín alebo časopisov. Okrem svojej vlastnej tvorby v ňom môžu žiaci čerpať aj informácie priamo z textových a obrazových servisov TASR a stať sa tak spravodajskými editormi. K dispozícii je redakčný a blogovací systém so šiestimi šablónami. Finálne vydanie svojich novín si môžu žiaci stiahnuť vo formáte pdf, vytlačiť a smelo vykročiť za svojimi čitateľmi. Mediálna výchova našla svoju silnú zbraň.  

Riešeniu konfliktov a mediácii sa už dlhodobo venuje aj mimovládna organizácia PDCS. Množstvo ich doposiaľ vydaných kníh, publikácií a príručiek nájdete bezplatne dostupných v online knižnici. Pre učiteľov sú v publikáciách cenné najmä návrhy konkrétnych aktivít, ktoré môžu využiť pri svojej práci s deťmi a mládežou. Svoje miesto si nájdu aj v občianskej náuke, etickej výchove alebo na triednických hodinách. Inšpiratívne čítanie nájdete aj v blogoch, ktoré sú súčasťou webstránky.

Na webstránke denníka Pravda sa medzi množstvom rubrík a sekcií ukrýva aj malý poklad s názvom Mozgovňa. Počas doby svojej existencie sa stihla zaplniť množstvom populárno-náučných článkov, ktoré žiakom približujú vedu zrozumiteľným a pútavým jazykom. Ak hľadáte „výživné“ čítanie pre malých zvedavcov, rozhodne to s Mozgovňou skúste!

Pri práci so žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít sa učitelia neraz stretávajú s rôznymi formami násilného správania. Násilie môže mať mnoho podôb a jeho aktéri naň reagujú často inak ako majorita. Metodická príručka Nebo, peklo, raj otvára priestor na pomenovanie prob­lémového správania, jeho odsúdenie a nájdenia vhodných spôsobov obrany i alternatív vedúcich k riešeniu konfliktov. Obsahuje osem spracovaných tém súvisiacich s násilným správaním, ku ktorým sú uvedené konkrétne techniky práce so skupinou – rolové hry, výchovno-vzdelávacie aktivity a pod. 

Zaujímajú vás alternatívy vo vzdelávaní, nebojíte sa vykročiť aj mimo vyšliapaných chodníčkov, máte chuť spoznávať nové a meniť svoj prístup k škole a žiakom? Zoznámte sa s myšlienkami, postojmi a skúsenosťami pedagógov zo švajčiarskej alternatívnej školy Primaria, ktoré sú vďaka organizácii Daphne v slovenčine dostupné v manuáli Výživa pre učiteľov. Inšpiratívny manuál sa skladá z dvoch častí – Čo potrebuje dieťa a Človek učiteľ. Skúste si nájsť čas na čítanie, ktoré je ideálnym na začiatok školského roka, keď sa potrebujeme správne nakopnúť. 

Peter Farárik

Páči sa vám, čo sme vybrali z nášho časopisu? Staňte sa naším čitateľom.

Nenašiel sa žiadny komentár k článku: “Surfujte s nami – september 2016”

Your comment

Notify me when someone adds another comment to this post