DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac
DOBRÁ ŠKOLA - mesačník

Surfujte s nami – jún 2016

pridané 09.06.2016, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA pošli na vybrali.sme.sk

Od práva až po počasie

Učiteľom neprávom podceňovaného predmetu občianska výchova ponúkam pre ich študentov lekcie z práva, no a pre tých, ktorí ešte stále neskúsili projektové vyučovanie, je tu veľká pomoc – príručka vychádzajúca z praxe. Neobídeme ani škôlkarov, ktorých zoznámime s tým, že svet je krásny, keď je farebný. A tí, ktorí neustále kontrolujú, či už konečne prišlo leto, jeseň, jar alebo zima, sa môžu stať aspoň na chvíľu meteorológmi. 

Pri občianskej výchove ešte ostaneme. Nepoznám dôvody a nejdem hľadať vinníka, je však očividné, že na Slovensku veci nefungujú tak, ako by mali a mohli. Ako inak si vysvetliť obrovské množstvo výborne spracovaných vzdelávacích materiálov, lekcií a koncepcií k rôznym oblastiam a témam v Česku a ich takmer úplnú absenciu u nás? Zatiaľ, čo my o výchove k občianstvu len diskutujeme, u susedov ju majú spracovanú takmer do detailu. 

Začať so spoznávaním sveta a prvými dotykmi s geografiou a rôznorodosťou sveta je možné a vhodné už s predškolákmi. Ak pracujete v materskej škole alebo na prvom stupni ZŠ, zaujať by vás mohla zbierka úloh multikultúrnej výchovy pre najmenších s názvom Farebná škôlka (bit.ly/farebnaskolka), ktorá u detí rozvíja toleranciu a vnímanie inakosti cez citlivo a hravo spracované aktivity. Okrem nej sú pre deti predškolského veku dostupné aj zaujímavo spracované zborníky hier od autorky Moniky Homolovej. Deti s nimi môžu spoznávať svet cez veku primerané a tematicky (regionálne) zamerané piesne, hry a rôznorodé úlohy. Zborníky Svetadiely hrou aj Európa hrou (bit.ly/europahrou) sú voľne stiahnuteľné a verím, že si prácu s nimi rýchlo obľúbite.

V ostatnom čase sa z úlohy občianskej výchovy vo vzdelávaní stala celospoločenská téma. Tešme sa tomu. Možno je to šanca konečne ju premeniť na predmet s výraznejším praktickým presahom. Ako by mohlo vyzerať oboznamovanie študentov stredných škôl a gymnázií so základmi práva, ukazuje inovatívny projekt Street Law. Na jeho českej webstránke nájdete (v sekcii Materiály) množstvo interaktívnych aktivít, rolových a simulačných hier, ktorých cieľom je vtiahnuť študentov do sveta práva. Až mi je ľúto, že neučím občianku!

Myslíte to s projektovým vyučovaním vážne? Čo je vlastne školský projekt: ako ho vymyslieť, ako navrhnúť jednotlivé kroky vedúce k cieľu a ako celý proces hodnotiť? Na tieto a množstvo ďalších otázok nájdete odpovede v príručke Work that matters – The teacher´s guide to project-based learning. Jej autori vychádzajú z praktických skúseností, ktoré nadobudli počas dlhodobej realizácie projektového vyučovania. Inšpirácie, ktoré si nájdu uplatnenie v širokej škále predmetov alebo ich hranice vzájomným prepájaním úplne zotrú, sú voľne dostupné vo formáte pdf.

Rozumieť počasiu, podnebiu a osvojiť si základy vied, ktoré sa nimi zaoberajú (meteorológia a klimatológia) je praktické aj v každodennom živote. Otázky typu: Načo mi to bude? preto pri tejto téme často nepočuť. Samozrejme, praktické znalosti je dobré učiť prakticky. Rozprávať sa dá aj zaujímavo, no nikdy sa to nevyrovná zážitku, ktorý si deti odnesú z vyučovania, v ktorom sa stanú zvedavými výskumníkmi. Viacero nápadov a námetov na praktické aktivity, ktoré sú venované počasiu a podnebiu nájdete na síce jednoduchej, no šikovnej webstránke Mladý meteorológ.

Peter Farárik

Páči sa vám, čo sme vybrali z nášho časopisu? Staňte sa naším čitateľom.

Nenašiel sa žiadny komentár k článku: “Surfujte s nami – jún 2016”

Your comment

Notify me when someone adds another comment to this post