DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac
DOBRÁ ŠKOLA - mesačník

Surfujte s nami - marec 2016

pridané 01.03.2016, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA pošli na vybrali.sme.sk

Konečne stránky aj pre učiteľov, ktorí chcú v škole žiakov nielen učiť, ale chcú s nimi aj skúmať, bádať či objavovať. Na iných stránkach sú tentoraz vítaní aj rodičia, ktorí tu naberú veľa inšpirácií a rád. Ako sa bez potrebnej praxe postaviť pred žiakov? Táto téma je otvorená pre budúcich učiteľov, ktorí ešte len študujú na vysokej škole, no už teraz im nie je ľahostajné, že teória v ich hlavách mnohonásobne prevyšuje ich prax pred žiakmi v triedach.

rodicevitani.cz

Rodiče vítaní je značka pre české školy otvorené rodičom, za ktorou je známa vzdelávacia organizácia Eduin. Aj keď sa môže zdať, že projekt je zameraný len na Česko a slovenským školám nemá čo ponúknuť, opak je pravdou. Webstránka je bohatou a pravidelne aktualizovanou studnicou ukážok dobrej praxe, inšpirácií, článkov a videí, ktoré vás nenechajú ani na chvíľu profesionálne vychladnúť. Garantujem, že tento web patrí k webstránkam, ku ktorým sa budete opätovne vracať.  

badatele.cz

Fungovanie prírody deti fascinuje. Prečo im ponúkať už hotové odpovede, keď ich môžu objaviť aj samy? Bádateľsky orientované vyučovanie postavené na aktívnom učení sa, by malo byť bežnou súčasťou vyučovacích hodín. Jedným z dôvodov, prečo to tak často nie je, môže byť aj nedostatok skúseností učiteľov a chýbajúce metodické materiály, ktoré by im pri aplikácii bádateľsky orientovaného vyučovania pomohli. Projekt českého vzdelávacieho centra Tereza a tímu učiteľov ponúka na uvedenej webstránke desiatky vypracovaných vyučovacích hodín pre viaceré prírodovedné predmety na prvom a druhom stupni základnej školy. Ak chcete školu premeniť na vzrušujúce miesto, kde sa žiaci neboja výziev, práve ste našli poklad. Podobne zamerané aktivity nájdete aj na webstránke slovenského projektu Vyhrňme si rukávy – pdf.truni.sk/vsr.

otevreno.org

Medzi najväčšie problémy slovenského školstva patrí aj kvalita vzdelávania budúcich učiteľov na vysokých školách. Najčastejšou výčitkou je najmä nedostatočná dĺžka pedagogickej praxe a prílišné zameranie štúdia na poznatky študijného odboru, pri ktorom neostáva priestor na získavanie potrebných pedagogických a didaktických zručností. Študenti pedagogickej fakulty Masarykovej Univerzity v Brne sa rozhodli, že sa to pokúsia zmeniť a založili iniciatívu Otevřeno. Prečítajte si ich víziu a myšlienky o vzdelávaní v 21. storočí. Verím, že sa nimi inšpirujú aj študenti učiteľstva na slovenských vysokých školách a podobná iniciatíva vznikne aj u nás. Rozhovor s Tomášom Čaklošom – jedným zo zakladateľov iniciatívy Otevřeno, si môžete prečítať na adrese bit.ly/otvorene

bit.ly/vytvarnavychova

Námetom na výtvarnú výchovu sme sa v našej rubrike venovali už viackrát. Ak by ste napriek tomu hľadali niečo nové, skúste metodickú príručku Výtvarná výchova netradične od autorky Kláry Lacovej. Príručka, ktorú vydala IUVENTA už v roku 2003, je v súčasnosti dostupná na stiahnutie.

Peter Farárik

Páči sa vám, čo sme vybrali z nášho časopisu? Staňte sa naším čitateľom.

Nenašiel sa žiadny komentár k článku: “Surfujte s nami - marec 2016”

Your comment

Notify me when someone adds another comment to this post