DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac
DOBRÁ ŠKOLA - mesačník

Surfujte s nami – október 2015

pridané 30.09.2015, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA pošli na vybrali.sme.sk

Každý surfer vie, že more je preto také krásne, lebo je premenlivé a rozmanité. Rovnako ako ľudský svet je preto pre nás zaujímavé, ale i zložité. Na mori pritom niekedy ide aj o život, preto treba vedieť, ako sa v takýchto situáciách zachovať. A možno sa to zíde aj pri chemických experimentoch. 

Škola by sa mala snažiť pripraviť žiakov aj na situácie, keď je ohrozené zdravie a život ľudí. Ak hľadáte materiál na prierezovú tému ochrana života a zdravia, skúste to s interaktívnymi hrami Zachraň život z produkcie Českej televízie. Vďaka videám, do ktorých môžu žiaci aktívne vstupovať a rozhodovať, ako by sa v tej-ktorej situácii sami zachovali, sa oboznámia s tým, ako reagovať na prípady dusenia, úrazu, infarktu alebo popálenia. 

Chcete, aby sa žiaci tešili na chémiu? Inšpirujte sa učiteľkou chémie Luciou Dovalovou, ktorá na svojej webovej stránke prezentuje desiatky chemických pokusov. Okrem fotogalérie tu nájdete aj návody, pomocou ktorých so svojimi žiakmi môžete vyskúšať tieto expertimenty aj vy. Zaujímavou časťou stránky sú aj nápady na medzipredmetové prepojenie chémie s výtvarnou výchovou.

Učíte v materskej škole a máte pocit, že na vás pri surfovaní nemyslíme? Aktivity z metodickej príručky Farebná škôlka, ktorú si môžete voľne stiahnuť na horeuvedenej adrese, vám budú závidieť aj kolegyne na školách. Podľa ŠVP pre MŠ je „zmyslom multikultúrnej výchovy v predprimárnom vzdelávaní pripravovať deti pre pochopenie, že svet, a zvlášť ľudský svet, je rozmanitý.“ Na naplnenie tohto cieľa vám dobre poslúži táto príručka, ktorá hravým spôsobom reflektuje témy a javy z každodenného života detí. Sú to javy farebné, pestré a zaujímavé a také sú aj aktivity vo Farebnej škôlke. Sú určené deťom od 4 do 8 rokov, teda okrem materských škôl aj prvým ročníkom základných škôl, ale aj centrám, ktoré navštevujú rodičia s deťmi.

Ak sa zaujímate o rozvoj čitateľskej gramotnosti a aplikovanie prierezových tém v jednotlivých predmetoch, pozrite si českú stránku PTaČ. Nájdete tu nielen teoretické základy a didaktické východiská, ale aj množstvo prakticky spracovaných aktivít na konkrétne predmety a témy. Môžete ich rýchlo a prehľadne vyhľadať prostredníctvom filtra v sekcii Učební jednotky

Papierové plagáty môžu byť ako výstup žiackej práce fajn, prečo to však neskúsiť aj trochu modernejšie? Napríklad pomocou webovej stránky Thing Link. Žiaci môžu pracovať s ľubovoľnými podkladovými obrázkami a vkladať do nich relevantné interaktívne odkazy na videá, články, fotogalérie a pod. Takto môžu prezentovať nielen porozumenie učivu alebo téme, ale aj schopnosť pracovať so zdrojmi informácií a médiami.

Páči sa vám, čo sme vybrali z nášho časopisu? Staňte sa naším čitateľom.

Nenašiel sa žiadny komentár k článku: “Surfujte s nami – október 2015”

Your comment

Notify me when someone adds another comment to this post