DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac

Zachráňme jednu celú generáciu

pridané 25.09.2015, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA pošli na vybrali.sme.sk

Keď sme na jar tohto roka s odborníkmi riešili, ako lepšie pripraviť budúcich učiteľov, nikto asi netušil, že už o pár týždňov začne byť jeden z diskutovaných problémov taký naliehavý. 

Študenti pedagogiky sú pripravovaní na bežného, motivovaného, zdravého, slovensky hovoriaceho žiaka. Konfrontácia s realitou v podobe rozmanitosti v triede je pre nich doslova studenou sprchou.

Keďže sa vo svojej práci zaoberám inkluzívnym vzdelávaním vo vzťahu k deťom so zdravotným postihnutím, viem, aké ťažké to majú aj služobne starší učitelia, ktorí bez pomoci asistenta, špeciálneho pedagóga či psychológa zostávajú často bezradní. A počet detí so špecifickými potrebami rastie z roka na rok. 

Keď sa dnes pozerám na tisíce detí, ktoré prichádzajú do Európy z vojnou zasiahnutých oblastí, uvedomujem si naliehavosť potreby pripravovať sa na rozmanitosť. Pretože deti, ktoré prichádzajú, majú nielen jazykovú bariéru, ale nesú si so sebou obrovskú traumu z vojny a z nekonečného, nedôstojného putovania. 

V posledných dňoch sa na pomoc utečencom zmobilizovali stovky ľudí z celého Slovenska, a preto máme veľkú nádej, že výzva zachrániť jednu celú generáciu detí utečencov naštartuje aj zmeny v našom vzdelávacom systéme. Že naši budúci pedagógovia dostanú lepšiu prípravu na rozmanitosť, že naši učitelia dostanú podporu od aktívnych a kompetentných ľudí a že nakoniec z týchto zmien budú profitovať všetky deti – aj tie so zdravotným postihnutím, aj deti z marginalizovaných rómskych komunít, aj mimoriadne nadané deti, a samozrejme aj všetky bežné, motivované, zdravé, slovensky hovoriace deti.

Zvládneme to! 

 

Jana ŽITŇANSKÁ

poslankyňa Európskeho parlame

Páči sa vám, čo sme vybrali z nášho časopisu? Staňte sa naším čitateľom.

100000 komentárov k článku: “Zachráňme jednu celú generáciu”

Your comment