DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac

Čo si myslíte o rozhodnutí MŠ SR obmedziť počet žiakov v osemročných gymnáziách na 5% populácie?

pridané 01.04.2010, autor Časopis pošli na vybrali.sme.sk

Tatiana Rosová, poslankyňa NR SR, predsedníčka Výboru pre vzdelanie, mládež, vedu a šport

Istá regulácia počtu žiakov osemročných gymnázií je v záujme toho, aby plnili svoj pôvodný zmysel. II. stupeň ZŠ by sa naozaj nemal stať „úschovňou“ pre tých, ktorých rodičia alebo oni sami nemajú ambície na gymnaziálne štúdium. Ale paušálne riešenie „5 % a dosť“ patrí do sveta techniky, nie do sveta ľudí. Nerešpektuje demografické a kultúrne odlišnosti regiónov, otvára dvere protekcii a korupcii. Prvoradé nie je, koľko detí, ale aké deti majú študovať na OG. Ja navrhujem umožniť štúdium na OG piatakom, ktorí sa umiestnia v externých meraniach napr. v prvom decile. O tom, ktorý percentil to má byť, nech však rozhodnú odborníci. Čo sa dá urobiť hneď, je zaviesť Testovanie 9 aj na OG. Časť záujemcov o OG by to odradilo. A test by tak konečne splnil jeden z hlavných cieľov – overiť dosiahnutý štandard v celom populačnom ročníku.

Magdaléna Dzurjaninová, učiteľka matematiky, Gymnázium na Grösslingovej ul. v Bratislave

S týmto problémom sme sa mali vysporiadať na začiatku reformy. Od neho totiž závisí celá koncepcia vyučovania na II. stupni ZŠ. Isté percento detí má vysoko nadpriemerné IQ. Tejto skupine by sme mali ponúknuť možnosť rozvíjať svoj talent na vyššej úrovni, povedzme na OG. Naopak, isté percento detí s mentálnymi defektmi patrí do špeciálnej školy. Najväčšia časť populácie by však mala zostať v silných a kvalitných ZŠ. Po revolúcii sa však OG rozmnožili ako huby po daždi, čím klesla úroveň vzdelávania aj na ZŠ, aj na OG. Ministerstvo malo urobiť rázny krok, avšak na základe nejakých merateľných kritérií kvality. Zvolený plošný spôsob redukcie je ten najhorší možný: zníži sa síce počet žiakov v OG, ale zostanú aj menej kvalitné školy a všetky spolu budú živoriť, pretože chod triedy sa z peňazí na 20 žiakov pokryť nedá. Skončí sa delenie
tried na profilové predmety aj na jazyky. A sme tam, kde sme určite byť nechceli!.

Tibor Repček, učiteľ, Evanjelické gymnázium J. Tranovského, Liptovský Mikuláš

Nech rozhoduje kvalita, nie kvantita. Bolo by lepšie, keby sa každý záujemca o štúdium na OG zúčastnil na testovaní, ktorého výstup by ukázal, na čo má. Tak by sa zistilo, či má pre OG predpoklady 5 % žiakov alebo viac.

Danica Božová, učiteľka, Základná škola na Mierovej ul. vo Svite

Všetko má svoje výhody i nevýhody. Ako učiteľku ZŠ ma môže tešiť, že na ZŠ ostane viac šikovných detí. Na OG sa často hlásia i žiaci, ktorí na tento typ štúdia majú iba malé predpoklady. Na skúšky sa dlho pripravujú, prijatie na OG majú doslova „vydreté“ a potom majú niektorí z nich problémy – psychické aj zdravotné. Nepoznám prieskum, ktorý by potvrdil, že maturanti na OG dosahujú výrazne lepšie výsledky ako absolventi 4-ročných gymnázií. Skúsenosti z môjho okolia sú často opačné...

Jozef, učiteľ so 7-ročnou praxou

Ministerstvo sa snaží vytvoriť fungujúci mechanizmus, ktorý sa však nedokáže vyvíjať. Načo regulovať niečo, čo sa dokáže regulovať samo? Je zbytočné neustále naprávať predchádzajúce chyby ďalšími chybami. Výsledkom je množstvo vysokoškolákov, ktorí strácajú študijné odbory, chaos na základných školách a nespokojní učitelia,ktorí nevedia, čo bude o mesiac. V školách sú stovky skúsených ľudí, ktorí bez problémov zvládnu úspešne manažovať svoje školy. Jediné čo potrebujú, je stabilita zo strany ministerstva a väčšia právna samostatnosť. Prvoradá by preto mala byť základná koncepcia školstva s výhľadom na 20 – 30 rokov a nie takéto krátkozraké „populisticko-politické šach-maty”. Ich výsledkom
budú iba ďalšie nariadenia, ktoré upravia predošlé nariadenia, ktorými sa rušili ešte staršie nariadenia.... 

Poznámka redakcie: výnimočne sme uverejnili názor učiteľa, ktorý si neželal zverejnenie svojho mena a pôsobiska (redakcia ich pozná). Chceme tak poukázať na fenomén, s ktorým sa, žiaľ, stretávame častejšie: učitelia nechcú verejne vyslovovať svoje názory, pretože
sa obávajú negatívnych dôsledkov, ktoré by to pre nich mohlo mať, a, žiaľ, vo viacerých prípadoch aj malo. Je to vážna diagnóza stavu nášho školstva. Ukazuje sa, že justícia nie je jediným rezortom, v ktorom strach zatvára ústa...

Mária Langová

S týmto názorom súhlasím. Teraz škola pozerá na žiaka ako zdroj peňazí, nepozerá na to či to žiak zvládne, nevyberá si. Myslím si , že na osemročné gymnázium by mal isť žiak nadaný, talentovaný, ktorý chce študovať. Teraz je to viac- menej prestíž rodičov a niektorým deťom to ubližuje. Nie sú pripravení na takéto náročné štúdium. Ak to nevychádza, tak žiaci prestupujú do 1. ročníka SŠ alebo im rodičia priplácajú doučovanie, len aby ich ego neutrpelo a deti dotiahli do maturity.

Páči sa vám, čo sme vybrali z nášho časopisu? Staňte sa naším čitateľom.

100000 komentárov k článku: “Čo si myslíte o rozhodnutí MŠ SR obmedziť počet žiakov v osemročných gymnáziách na 5% populácie?”

Sorry, you must be logged in to comment. Please login or register to comment.