DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac
DOBRÁ ŠKOLA - mesačník

Príliš vzorné zápisnice

pridané 20.11.2014, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA pošli na vybrali.sme.sk

V strachu pred inšpekciou školy často robia zbytočné papierovačky.

Cez prestávku medzi work­shopmi na Dni Zelených škôl sa mi jedna gymnaziálna pani učiteľka (meno si nepriala uviesť) spontánne posťažovala: koľko krásnych vecí by sa dalo robiť so žiakmi, keby sme nemuseli robiť nezmyselnú byrokraciu! Dostala vraj ako predsedníčka za úlohu prerobiť zápisnice z uplynulých porád jej predmetovej komisie (PK), pričom sa mala riadiť článkom Špecifiká zápisnice na stránke skolskyportal.sk vydavateľstva Raabe. Článok uvádza nedostatky, s ktorými sa v zápisniciach inšpekcia stretáva najčastejšie. Okrem takých, ktoré sa týkajú samotnej podstaty porád PK, napríklad chýbajúca zmienka o napĺňaní cieľov školy, sú tu uvedené aj formálne záležitosti, ako prílišná stručnosť alebo štylistické a pravopisné chyby.

Načo zápisnice?

Slovo inšpekcia vzbudzuje pocity na škále od znepokojenia po paniku, námestníčka Úseku inšpekčnej činnosti Štátnej školskej inšpekcie Jarmila Braunová však reagovala na moje otázky ochotne a otvorene. Potvrdila, že uvedený článok na Školskom portáli čerpal z ich zistení, ale zdôraznila, že ak aj inšpektori vytknú formálne nedostatky, má to formu odporúčaní a v správe sa neuvádzajú.

Vyhláška o základnej škole podmieňuje vznik PK a zápisnice z ich rokovaní považuje za povinnú školskú dokumentáciu. V prípade gymnázií je to trochu inak: „Stredné školy to vo vyhláške nemajú, ale v zákone sú odvolávky na PK, z ktorých vyplýva, že ich musia mať. Majú sa zaoberať predovšetkým výchovno-vzdelávacím procesom a predseda má dávať relevantnú spätnú väzbu riaditeľovi, s ktorým by mali tvoriť manažérsky tím školy. Stretávame sa však s tým, že zápisnica obsahuje len to, kde boli žiaci na súťažiach, aké knihy si učitelia kúpili alebo nejaké iné štatistické údaje,“ hovorí Jarmila Braunová.

K zápisniciam z PK majú učitelia rôzne postoje. Iveta Višnevská, riaditeľka ZUŠ V. Urbana v Košiciach si myslí, že ak sa učitelia stretávajú pravidelne v príjemnej, neformálnej atmosfére, môžu toho veľa vyriešiť aj bez písania zápisníc.

Edita Pláteníková zo ZŠ na Sadovej ulici v Senici má podobný názor: „Stretnutia a výmena skúseností áno, ale zápisnica? Tú skutočne potrebuje len byrokrat. Stačilo by na konci roka zhrnutie, čo všetko PK urobila a vôbec by to nemuselo mať formu zápisnice, informácie jednoducho zhrnuté v bodoch by určite stačili.“

Naopak, Adrián Eštok z Gymnázia Ivana Horvátha si myslí, že zápisnice z PK sú potrebné: „Najmä vo vzťahu k vedeniu je to najvhodnejší spôsob prezentácie požiadaviek a názorov členov PK. Netreba z toho robiť vedu, nie každé stretnutie cez veľkú prestávku sa má hneď zapisovať, zápisnice však prispievajú ku korektnosti vzťahov medzi kolegami i vedením a odbúravajú slovenskú kabinetnú zatuchnutosť typu jedna pani povedala.“

Ak pracujete v štátnom rezorte, musíte sa zmieriť s množstvom predpísaných papierov. Súkromný sektor zvykne fungovať efektívnejšie, spýtala som sa preto Lukáša Bakoša z firmy Maxman Consultants, ktorá poskytuje poradenstvo manažérom, či sa zápisnice zaužívajú aj v súkromných firmách: „Na to sa nedá odpovedať úplne jednoznačne – v niektorých firmách striktne dbajú na to, aby z každej porady bol záznam, inde je to ponechané na manažérovi, ktorý za poradu zodpovedá. V našej firme robíme stručné záznamy o tom, čo má kto dokedy a v akej kvalite urobiť, dodať či zariadiť.“

Prísnejší ako inšpekcia

Keď som sa šéfky inšpektorov spýtala, čo si myslí o úlohe, ktorú dostala pani učiteľka spomínaná v úvode článku, vyjadrila sa takto: „Rozhodne by som nedala prepisovať tie zápisnice. Nie je to podľa mňa fér, aj keď do kompetencií vedenia nemôžem zasahovať. Ani naši školskí inšpektori by nepovedali: máte zlé zápisnice, prerobte ich. My len deklarujeme, že sme v zápisniciach nenašli, či sa PK zaoberala tým, čím sa mala podľa plánov. Ak vedenie malo pocit, že sa zo zápisníc nedozvedelo nič relevantné, mohli povedať: oddnes ich robte inak.“

Strach z inšpekcie máva veľké oči, netreba však byť inšpektorskejší ako inšpektori.

Lenka KUNOVÁ

Páči sa vám, čo sme vybrali z nášho časopisu? Staňte sa naším čitateľom.

100000 komentárov k článku: “Príliš vzorné zápisnice”

Your comment