DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac

Ušetrime pre malé školy

pridané 26.11.2013, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA pošli na vybrali.sme.sk

Chýbajúce financie na chod málotriedok je možné získať vďaka úspore na administratívnej správe obcí.

Štátny rozpočet sa nedá len tak nafúknuť. Je obmedzovaný rastom ekonomiky, čo je faktor, ktorý sa nedá zmeniť zo dňa na deň. V súčasnom svete vplýva globálna ekonomika na vnútornú ekonomiku viac než v minulosti. Je ťažké určiť, čo financovať zo štátneho rozpočtu a do akej miery má byť daný sektor podporovaný z verejných zdrojov.

Jedno je však isté – ak príjmy nedosahujú výšku výdavkov štátneho rozpočtu, treba hľadať riešenia. Čo urobiť? Zvýšiť dane? Rozpredať štátny majetok? Znížiť objem peňazí do armády alebo do školstva?

Utešovať sa podielom deficitu verejných financií na podiele HDP je farizejské. Realita je taká, že ročne minieme (my všetci) o vyše 21 percent viac, ako „príjmeme“. Predstavte si, že vaša domácnosť má pravidelný čistý príjem 1000 eur a každý mesiac miniete 1210 eur. Ako dlho by ste vydržali? My sa držíme už od roku 1993. Ak zakomponujeme do prepočtov podiel verejných výdavkov financovaný z eurofondov, dostaneme sa do ešte horších čísel. S takto upraveným prepočtom deficitu by sme dosiahli až viac ako štvrtinový presah výdavkov nad príjmami.

Vyšší podiel obcí

V školstve sa diskutuje o úsporných opatreniach na úkor malých škôl. V DOBREJ ŠKOLE číslo 03 (november 2013) sme sa v rubrike Za a proti dočítali o ich pozitívach aj negatívach. S touto stručnou a prehľadnou analýzou sa dá iba súhlasiť. Podľa môjho názoru je v tomto smere možné šetriť, ba dokonca rozšíriť šetrenie. Racionalizácia siete škôl, či už stredných alebo základných, je pre verejné výdavky prínosná.

Obce tvrdia, že malé školy sú často jedinou kultúrnou ustanovizňou v obci a jedným dychom dodávajú, že nemajú prostriedky, aby dofinancovali náklady na ich chod v prípade, ak by nedostali zvýšený normatív. Obce by sa v prípade záujmu zachovať školy mali výraznejšie podieľať na ich udržaní. Nie preto, že by to bolo správne, ale preto, že hľadáme riešenia, aby tento štát neskrachoval. Tým, ktorí povedia: Už len toto náš štát vytrhne z biedy! odkazujem: Aj toto môže pomôcť.

Viac ako 24 percent základných škôl má počet žiakov nižší ako 36. To je príliš vysoké percento. Na celej škole je toľko žiakov, koľko sa ešte nedávno zmestilo do jednej triedy. 16,4 percent škôl má počet žiakov do 24. Preto opakujem požiadavku vyššej spoluúčasti dotknutých obcí.

Rezervy v administratíve

Samospráva by však mala riešiť oveľa dôležitejšiu racionalizáciu. Počet detí kolíše, preto je v súčasnosti trendom zlučovanie. No počet obyvateľov Slovenska nezaznamenáva také výrazné výkyvy.

Existuje veľký priestor na úsporu vo výdavkoch na samosprávu. Okrem možnosti zrušenia ôsmich samosprávnych krajov (nechávam na inú diskusiu), sa dajú veľké prostriedky ušetriť racionalizovaním počtu obcí. A znova zdôrazňujem: nie preto, že by to bolo správne, ale preto, že hľadáme riešenia, aby tento štát neskrachoval.

Na Slovensku máme približne 2900 obcí pri počte obyvateľov približne 5,38 miliónov. Podobné štáty majú v porovnaní so Slovenskou republikou oveľa menší počet obcí. Dánsko má 98 obcí, Nórsko má 433 obcí. Vo Fínsku je 320 obcí. V Chorvátsku majú 21 žúp, z ktorých každá má 10 až 20 obcí. Krajiny s porovnateľným počtom obyvateľov sú v počte obcí ďaleko za nami.

Susedné Poľsko, ktoré má takmer 40 miliónov obyvateľov, čiže viac ako sedemnásobok nášho obyvateľstva, má necelých 2500 obcí! Jasný dôkaz, že sa to dá. Nie sme takí bohatí, aby sme mali na každej druhej autobusovej zastávke obecné úrady. Áno, mnoho starostov pracuje na čiastočné úväzky a historicky majú niektoré malé obce opodstatnenie, no treba hľadať možnosť ušetriť aj tu. Toto je obrovské plytvanie našimi spoločnými zdrojmi.

Administratívne náklady na chod obce sú príliš veľké na to, aby sme sa nimi nezaoberali pri pokuse o konsolidáciu verejných výdavkov. Dokonca si myslím, že by mali prísť na pretras skôr ako rušenie malých škôl. Na obecný úrad ide obyvateľ obce možno dvakrát, možno päťkrát za rok. Do školy približne dvestokrát.

Peter BOLOGA
Obchodná akadémia, Považská Bystrica

Páči sa vám, čo sme vybrali z nášho časopisu? Staňte sa naším čitateľom.

100000 komentárov k článku: “Ušetrime pre malé školy”

Your comment