DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac

Do akej miery by mal učiteľ využívať na vyučovaní učebnice?

pridané 01.05.2010, autor Časopis pošli na vybrali.sme.sk

Martin JARAB, učiteľ na ZŠ, Žilina

Všetko závisí od štýlu, v akom je učebnica napísaná. Dobrá učebnica by určite mala obsahovať nielen holé fakty, ale aj úlohy na inšpiráciu učiteľa a žiakov. Dobrý je kompromis: občas učebnica, občas pracovné listy. Chýba mi však akákoľvek možnosť výberu učebníc. A bolo by dobré, keby ministerstvo konečne začalo podporovať aj tvorbu učebných materiálov v elektronickej podobe.

Jana KONTÚROVÁ, riaditeľka ZŠ, Bošany

Ja používam učebnicu iba pre svoju kontrolu – pozriem, či už som robila so žiakmi všetky typy úloh, ktoré by teoreticky mohli byť obsiahnuté v nejakých testoch. Pripravujem pre žiakov rôzne digitálne materiály, interaktívne programy, úlohy z praxe. Učiť podľa učebnice je najjednoduchšie. A veta „Žiaci otvorte si učebnicu na strane...” je podľa mňa tou najnudnejšou vecou v škole.

Danica BOŽOVÁ, učiteľka na ZŠ, Svit

Ja sa snažím robiť všetko pre to, aby vyučovanie bolo zaujímavé. Počas prípravy si predstavujem seba samú ako žiačku a zvažujem, čo by sa mi páčilo. Niektoré hodiny sa dajú zvládnuť aj bez učebníc, ale vo všeobecnosti pokladám prácu s učebnicou za základ činnosti na vyučovaní. Najskôr je potrebné naučiť žiaka vyhľadávať informácie v učebnici, až potom využívať ostatné zdroje. Veď sa aj hovorí, že „dobrá učebnica je polovica učiteľa“.

Jana RIZMANOVÁ, učiteľka na špeciálnej ZŠ, Podolínec

Na mojich hodinách funguje učenie formou poznámok a jediná „učebnica”, ktorá sa využíva, je čítanka. Často používam aj pracovné listy a deti s nimi rady pracujú. Horšie je to s učebnicami! Obsahujú množstvo informácií, ktoré žiakov iba zaťažia. Majú problém vybrať si to podstatné. Učebnica by mala byť pomôcka pre učiteľa, aby vedel, čo konkrétne treba s deťmi prebrať. Je na učiteľovi, aby sa pohral s obsahom učiva. Veď nakoniec najlepším prostriedkom pri vysvetľovaní je hra samotná...

Tibor REPČEK, učiteľ na SŠ, Liptovský Mikuláš

Ja vnímam učebnicu iba ako jeden z mnohých zdrojov informácií. Na internete sa dá nájsť veľa ďalších, rovnako kvalitných prameňov. Okrem toho, kvalitné učebnice väčšinou ponúkajú ďalší materiál práve on-line. O kvalite učebnice by podľa mňa mali rozhodovať všetky zainteresované strany „školského trojuholníka“ (učiteľ, žiak, rodič) a mali by sa brať do úvahy návrhy od všetkých týchto strán. Po odbornej diskusii by sa ukázalo, ktoré nápady by sa prijali.

Roman BARANOVIČ, manažér projektu PiL, Microsoft

Čo je to učebnica? Je to kniha? Aký je rozdiel medzi učebnicou a pracovnými listami? Na Slovensku, ktoré práve vyhadzuje milióny eur na nové učebnice, to asi znie ako sci-fi, ale som presvedčený, že to, čo sa dnes tlačí, je posledná generácia učebníc, ako ich poznáme. V budúcnosti ich nahradí niečo ako počítačový tablet, čo bude obsahovať „živé“ knihy, pracovné listy, prístup na internet, všetko v jednom.

Jana KOPFOVÁ, vysokoškolská pedagogička, Opava

Keď som začínala učiť, nenašla som učebnicu, ktorá by mi úplne vyhovovala. Takže to, ako nakoniec učím, je môj výtvor inšpirovaný rôznymi zdrojmi a z roka na rok dopĺňaný. Závisí to aj od šikovnosti žiakov, od ich záujmov. Nikdy nebude existovať učebnica, ktorá by vyhovovala všetkým. Či už učiteľom alebo deťom. Jednotné učebnice mi pripadajú ako hlúposť. Sú však ľudia, ktorí musia mať všetko nalinkované, a akákoľvek tvorivá práca je pre nich prekážkou. Tí asi učebnice potrebujú, lebo sú bez nich stratení. Dobrý učiteľ by mal mať veci rozmyslené a mal by ich dokázať aj obhájiť.

Stella HANZELOVÁ, členka Rady rodičov pri ZŠ, BA

Možno začnem trochu zboku, no učebnica by mala byť predovšetkým pomôckou a nie tréningovou tehlou, ktorú žiaci nosia z domu do školy a zo školy domov. Mala by to byť domáca pomôcka pre žiaka a rodiča. (V zahraničí si naše deti nosili zo školy iba pracovné listy.) Škola dnes predsa môže využívať množstvo iných možností. Súčasné učebnice pre druhákov ma desia. Keď nemusím, neotváram ich. Ani dcéra k nim neprechováva vrúcny vzťah. Podstatou problému je, či sa deti majú učiť iba v škole, alebo aj doma. Podľa toho treba uvažovať o učebniciach.

Páči sa vám, čo sme vybrali z nášho časopisu? Staňte sa naším čitateľom.

100000 komentárov k článku: “Do akej miery by mal učiteľ využívať na vyučovaní učebnice?”

Sorry, you must be logged in to comment. Please login or register to comment.