DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac
DOBRÁ ŠKOLA - mesačník

Je papier viac ako to, čo viete?

pridané 27.10.2014, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA pošli na vybrali.sme.sk

Aj keď ste vyštudovali pedagogický smer a učili angličtinu v Anglicku, u nás podľa predpisov nie ste kvalifikovaný angličtinár.

Po absolvovaní potrebného vysokoškolského vzdelania, po viac ako 10 rokoch praxe na ZŠ na Slovensku a 5 rokoch praxe na školách v Anglicku som ako učiteľka anglického jazyka tu na Slovensku odrazu nekvalifikovaná. Oznámili mi to, keď som minulý rok po návrate z Anglicka nastúpila na strednú školu v Banskej Bystrici. Na základe vyhlášky ma z 11. platovej triedy presunuli do 9. a ešte aj negovali moju kvalifikačnú skúšku.

Opakovanie matkou hlúposti

Keďže to bol pre mňa obrovský šok, napísala som na ministerstvo školstva, odkiaľ som dostala odpoveď: áno, ste nekvalifikovaná. Pritom som vyštudovala odbor sociálny pedagóg, kde som absolvovala všetky potrebné pedagogické a psychologické disciplíny. Tie však vraj nie sú rovnaké ako v učiteľskom štúdiu, tak­že ich musím absolvovať znova, aby som mala pedagogické minimum. Musela som nastúpiť na doplňujúce pedagogické štúdium. Z môjho terajšieho platu, ktorý je pod 500 eur a z ktorého mám problémy vôbec vyžiť, si musím ešte platiť štúdium, ktoré som už raz absolvovala.

Rada sa vzdelávam a učím nové veci. Ako jazykárka stále na sebe pracujem a myslím si, že som vo svojej práci dobrá, inak by sa mi určite nepodarilo dostať miesto na škole v Anglicku. Preto je pre mňa nepochopiteľné a tiež ponižujúce, keď musím počúvať definície základných pedagogických pojmov, absolvovať náčuvovú a výstupovú prax, aj keď už dávno učím, a tiež didaktiku odborného predmetu, ktorú som už mala počas rozširujúceho štúdia anglického jazyka na UKF v Nitre.

Len na vlastnom piesočku

Ministerstva som sa opýtala aj na uznanie pedagogickej praxe a vzdelania v Anglicku. Dostala som odpoveď, že započítanie praxe v zahraničí je v kompetencii zamestnávateľa. Napriek tomu, že som učila v Anglicku aj anglický jazyk, na Slovensku som odkázaná na (ne)vôľu zamestnávateľa, či mi to uzná. Podotýkam, že mám pracovné zmluvy a tiež aj referencie.

Existuje predsa mobilita pracovnej sily v EÚ a ak vykonávam rovnaké zamestnanie v inej krajine, zdokonaľujem sa vo svojej profesii a prinesiem si kopec nových skúseností, malo by to byť len vítané. Tu sa však stretávam s odpoveďou: Nemali ste ísť von, boli by ste bez problémov.

Podobne je to aj s uznaním vzdelania nadobudnutého v Anglicku. Sama som si platila kurz pre učiteľov angličtiny ako cudzieho jazyka. Mali sme tam skoro všetky predmety ako na našej vysokej škole, vrátane metodiky. Museli sme odučiť istý počet hodín, ktoré s nami podrobne rozobrali a vyhodnotili. Bohužiaľ, doklady vzdelania nadobudnutého v zahraničí sa u nás uznávajú maximálne do dvoch rokov od ich vydania. 

Nechceme dobrých učiteľov?

V Anglicku som s uznaním učiteľskej kvalifikácie nemala problém. Dokonca som učila na 1. stupni, čo by sa u nás nemohlo v žiadnom prípade stať, ak by som neštudovala učiteľstvo pre prvý stupeň. Pritom povolanie učiteľa je v Anglicku omnoho náročnejšie ako u nás. Sú naň kladené obrovské nároky. Učiteľ je neustále sledovaný a kontrolovaný nielen riaditeľom školy, ale aj inými odbornými pracovníkmi a rodičmi. Ak má však nejaký problém, riaditeľ alebo odbory sa mu snažia vždy pomôcť, či už profesionálne alebo ľudsky. Všetkým ide o to, aby mali vo svojej škole stály tím kvalitných ľudí.

Hovorí sa, že nemáme dostatok kvalitných učiteľov cudzích jazykov. Áno, nemáme, lebo náš školský systém ich nemotivuje a odmeňuje rovnako všetkých bez ohľadu na výkon, snahu, prácu na sebe a profesionálnu skúsenosť. Investujem do svojho profesionálneho rozvoja, pôsobím v krajine, ktorej jazyk vyučujem, vrátim sa späť a som ochotná to ďalej odovzdať nielen svojim študentom, ale aj kolegom a odbornej verejnosti – ale som nekvalifikovaná.

Mária MALADASARI, Športové gymnázium, Banská Bystrica

Páči sa vám, čo sme vybrali z nášho časopisu? Staňte sa naším čitateľom.

Nenašiel sa žiadny komentár k článku: “Je papier viac ako to, čo viete?”

Your comment

Notify me when someone adds another comment to this post