DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac
DOBRÁ ŠKOLA - mesačník

Ekonomické krivky v sitcome

pridané 01.10.2014, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA pošli na vybrali.sme.sk

Vtipná aktivita na hodinu ekonómie, vďaka ktorej sa študenti pomocou obľúbeného TV seriálu naučia orientovať v tabuľkách.

Učitelia ekonómie často narážajú na problém, ako efektívne vysvetliť teóriu krivky ponuky a dopytu tak, aby študenti mali aj vizuálnu predstavu o tom, čo je ponuka a dopyt, aký vplyv na cenu má konkurencia, ako sa tvorí cena a kedy sa stretávajú na pomyselnom trhu kupujúci s predávajúcimi. Jednou z ciest, ako to dobre vysvetliť a zároveň zaujať žiakov, je obľúbený televízny seriál.

Krivka a utajené parametre

Hodinu môžete začať úvodnou diskusiou o tom, čo to je krivka ponuky a dopytu. Na tabuľu nakreslite základné zobrazenie krivky ponuky a dopytu bez toho, aby ste osi označili termínmi ako cena a množstvo a opýtajte sa študentov, či vedia, čo to je. Pomôžte ich predstavivosti napríklad informáciami, že tento obrázok schematicky znázorňuje fungovania sveta okolo nich, že je základným a všeobecne platným zákonom ekonómie, že vyjadruje vzťahy medzi ľuďmi, tovarmi a službami, že znázorňuje, ako sa tvorí cena, resp. hodnota tovarov a služieb.

Po niekoľkých odpovediach dopíšte informáciu o cene a množstve a oznámte študentom, že sa budete rozprávať o ponuke a dopyte.

Inšpirácia seriálom

Pustite študentom toto krátke video – štyri minúty aj s úvodom zo známeho seriálu 2 a pol chlapa. V tejto epizóde sa Alan Harper snaží zarobiť peniaze na darček pre svoju priateľku poskytovaním masáží v nákupnom centre. Študenti sledujú jeho podnikateľské aktivity.

Po skončení videa otvorte diskusiu. Položte študentom otázku o cene masáží. Pre lepšie znázornenie nakreslite krivku ponuky a dopytu a cenu masáže prepočítajte na cenu za jednu minútu (viď tabuľku pod článkom).

Označte na krivke dopytu body, kedy Alan začal mať prvých klientov, a poznačte aj cenu, pri ktorej sa objavil konkurent, rovnako ako aj cenu,  pri ktorej začal Alan masírovať konkurenta (viď graf pod článkom).

Vysvetlite študentom, že bod, kedy sa stretne krivka dopytu s krivkou ponuky, voláme aj equilibrium. Bolo to miesto, kedy sa Alanove služby (ponuka) stretli so záujmom prvých zákazníkov (dopyt). Často označuje aj trhovú cenu. Je to miesto, kedy sa očakávania predávajúcich stretnú s možnosťami kupujúcich.

Na príchode konkurencie môžete študentom vysvetliť posuny krivky ponuky z ekonomickej teórie, ktorú bežne učíte. Na príklade ázijskej masáže zasa vysvetlite študentom vplyv konkurencie na cenu. Ak viac predávajúcich ponúka svoje výrobky alebo služby, tak si najčastejšie konkurujú cenou. Potom konkurencia znižuje ceny tovarov a služieb. Výborným príkladom sú napríklad letecké spoločnosti – ceny leteniek poklesli po príchode nízkonákladových leteckých spoločností a stali sa dostupnými pre široké masy ľudí.

Poslednou témou, ktorú v rámci tohto krátkeho videa môžete demonštrovať, je hranica produkčných (výrobných) nákladov. V momente, ako Alan znížil cenu pod úroveň čínskej masáže, došlo k prudkému konkurenčnému boju, ktorý vyústil do toho, že výrobca B (ázijský masér) sa svo­jimi výrobnými nákladmi nevedel dostať pod cenu výrobcu A (Alan Harper), a preto sa rozhodol svoje služby ďalej neposkytovať a radšej ich nakupovať od Alana Harpera.

Kto hľadá, nájde     

Využitie tohto videa je dobrým aktivizačným nástrojom pre študentov a zároveň poskytne dostatok názorných príkladov na to, ako sú formované krivky ponuky a dopytu.

Určite nájdete aj ďalšie využitie tohto videa, napríklad pri základoch finančnej gramotnosti, kde v závere videa herci hovoria o pochybných nákupoch od nepreverených predajcov. Na domácu úlohu môžete dať študentom zistiť, či krivka ponuky a dopytu existuje aj pri vzdelávaní, napríklad pri vysokých školách, alebo ako sa prejavuje na trhu práce.

Martin MENŠÍK, projektový manažér Edujobs.sk, Profesia, spol. s r. o.

Páči sa vám, čo sme vybrali z nášho časopisu? Staňte sa naším čitateľom.

Nenašiel sa žiadny komentár k článku: “Ekonomické krivky v sitcome”

Your comment

Notify me when someone adds another comment to this post