DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac
DOBRÁ ŠKOLA - mesačník

Pozoruhodné myšlienky z konferencie Cesty k dobrej škole

pridané 04.09.2014, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA pošli na vybrali.sme.sk

Na konferencii Cesty k dobrej škole, ktorú v máji usporiadala naša redakcia spolu so spoločnosťou EXAM testing, vystúpilo osem rečníkov. Položili si otázku, ako by mala vyzerať dobrá škola a ponúkli na ňu odpovede z pohľadu učiteľa, riaditeľa školy, študenta, odborníka na trh práce, vysokoškolského učiteľa pripravujúceho budúcich pedagógov a odborníka na mimoškolské vzdelávanie. V ich vystúpeniach zaznelo mnoho pozoruhodných myšlienok, ktoré si zaslúžia zamyslenie. Ponúkame vám niektoré z nich.

 

Keď skúšame na štátniciach, často sa, žiaľ, nezhodnem v hodnotení poslucháčov s ostatnými kolegami z katedry pedagogiky. Ja si kladiem otázku: chcel by som, aby tento človek učil moje vnúčatá? Ak si odpoviem kladne, potom to, že pokazil češtinu alebo matematiku, nepovažujem za rozhodujúce. Za rozhodujúci považujem jeho vzťah k deťom.

Milan Hejný

 

Štátny vzdelávací program trvá na tom, že máme rozvíjať sociál­ne zručnosti žiakov. Lenže aké sociálne zručnosti získajú deti, ktoré sa celý deň pohybujú po škole na povel svojho učiteľa ako vojaci?

Erich Mistrík

 

Až 84 % absolventov v prieskume uviedlo, že im na školách chýba prepojenie s praxou. Tak sme sa ich spýtali, ako by si ho predstavovali. Na strednej škole by študenti chceli prepojiť výučbu s praxou už od 1. ročníka, chcú návštevy prevádzok, viac pracovných stáží... Vysokoškolákom zasa najviac chýbajú pedagógovia, ktorí by mali reálnu prax.

Ivana Molnárová

 

Mnohé problémy nášho školstva pramenia z jeho nezdravej uzavretosti voči okolitému svetu. Riešenie problémov a nízkej kvality dnešnej školy treba hľadať aj, či dokonca najmä mimo nej samotnej.

Vladimír Burjan

 

Vo vzdelávaní mimo školy je práve ten, kto sa učí, v sedle. Sám si určuje, čo sa bude učiť, kedy sa to bude učiť, ako sa to bude učiť. A ukazuje sa, že človek si naozaj sám dokáže vybrať tie správne informácie na správnej úrovni zložitosti, vie posúdiť, čo už vie, dokáže identifikovať vlastné medzery a doplniť si to, čo nevie.

Dana Retová

 

Učitelia musia cítiť podporu od svojho riaditeľa – to je základ toho, aby bol učiteľ šťastný a spokojný. A ak bude v škole šťastný učiteľ, budú šťastné aj deti.

Anna Thomková

 

V reálnom svete si neustále vyberáme všetko, čo sa len dá. No študenti v školách si vyberajú málo. Možno v treťom – štvrtom ročníku na strednej škole si môžu vybrať voliteľné predmety. Mne veľmi chýbalo, že som si nemohla aj dovtedy vyberať to, čo by ma viac bavilo a rozhodovať o tom, na čo chcem klásť dôraz.

Izabela Malašenková

 

Filozofiou školy, ktorú sme založili, bola myšlienka, že každý z nás je v niečom najlepší. Verím v dobro ľudí a v to, že žiadny človek nemôže byť zlý, že každý je v niečom najlepší. Našou každodennou prácou sa stalo hľadanie toho, v čom sú naše deti dobré.

Anna Thomková

 

Škola nie je miestom mimo sveta. Je pre deti svetom, najmä pre tie menšie. Je miestom, kde žijú svoje životy. Ony nezačnú žiť, až keď skončia školu. Žijú už v škole.

Erich Mistrík

 

Že sú deti neposlušné? Ja si myslím, že zaujatý žiak nevyrušuje.

Dagmar Môťovská

 

Atmosféra v škole je veľmi dôležitá, no zistila som, že pre mňa je okrem vzťahov a profesionálneho rastu v dobrej škole dôležitá aj sloboda. A tiež rešpekt, zodpovednosť, náročnosť na učiteľa.

Dagmar Môťovská

 

Keďže sa teraz dosť učí podľa našich učebníc, chcem poprosiť tých, ktorí by to skúšali, o jednu zásadnú vec: nič tým žiakom neukazujte, iba im dávajte úlohy a verte, že všetko objavia sami. Hovoríme tomu akustická prítomnosť učiteľa v triede. Ak učiteľ hovorí menej ako 30 % času,  je to vynikajúci učiteľ.

Milan Hejný

 

Kedy je škola dobrá? Keď je ško­lou dobra.

Vladimír Burjan

Páči sa vám, čo sme vybrali z nášho časopisu? Staňte sa naším čitateľom.

Nenašiel sa žiadny komentár k článku: “Pozoruhodné myšlienky z konferencie Cesty k dobrej škole”

Your comment

Notify me when someone adds another comment to this post