DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac

Čo budete v tomto školskom roku robiť inak ako v predchádzajúcom?

pridané 01.09.2010, autor Časopis pošli na vybrali.sme.sk

Peter VARGOVČÍK SPŠ elektrotechnická, Prešov

Chcem podporovať kritické myslenie žiakov odmeňovaním „naj“ otázok žiakov alebo hľadaním mojich chýb. Plánujem spropagovať žiakom svoj predmet na základe prípravy tematického plánu. Budem používať riadené diskusie na upevňovanie učiva, rozvoj tvorivosti a osobnosti žiakov. Plánujem do projektových metód zahrnúť daltonské princípy. Chcem zdokonaliť prípravu testov a ich hodnotenie.

Martin Kríž, Gymnázium Gelnica

Chcel by som si prácu konečne realisticky naplánovať, aby som ten plán potom dokázal aj zrealizovať až dokonca. Obvykle už okolo Vianoc prestávam stíhať a svoje smelé plány začínam okresávať.

Peter Svatuška, Základná škola s MŠ, Udavské

Letná škola moderných učiteľov spôsobí, že sa do školy vráti „iný učiteľ“. S prevetranou hlavou, oddýchnutým telom, rozžiarenou dušou, naplnený Duchom školy. Konečne sa teším na nový školský rok. Mám pocit, akoby som prešiel odvírovacím programom a systém sa reštartoval.

Ľubica Bezeková, Základná škola, Pliešovce

Plná chuti a nápadov po materskej dovolenke sa teším učiť seba a deti. Zmena bude určite v poňatí výtvarnej výchovy vďaka Katke Lucinkiewiczovej, ktorá mi ukázala jej ďalší rozmer. Chystám sa zmeniť štruktúry hodiny a pripraviť zaujímavý projekt pre žiakov.

Jana Sedliaková, Stredná zdravot. škola Trnava

Mňa čaká veľká zmena, okrem stredoškolákov budem učiť aj vysokoškolákov. Budem sa snažiť nezabudnúť, že „aj sliepka bola kuraťom”. :-)

Terézia Žigová, ZŠ Kežmarská 30, Košice

Určite si chcem zostaviť rebríček hodnôt a pracovných úloh podľa dôležitosti, určiť priority a nezaťažovať sa zbytočnosťami. Neprenášať pracovné problémy do osobného života. Vo výučbe plánujem presadzovať interaktívnu formu vyučovania s prvkami zážitkového učenia. Prepojiť tradičné metódy s modernými.

Ivana Vaškovičová, SOŠ Zlaté Moravce

Určite použijem motivačné listy na deň otvorených dverí, viac diskusie a rozhovoru so žiakmi, použijem princíp odloženej pozornosti. Sú to inšpirácie z letnej školy moderných učiteľov. Mária Grafová, SZŠ Ružomberok

V minulom školskom roku som začala aplikovať v mojej triede daltonské vyučovanie v bloku raz do týždňa. V tomto školskom roku chcem, aby sa dalton stal každodennou súčasťou vyučovania.

Marta Pomothyová, ZŠ s MŠ Želiarska ul., Košice

Ešte neviem, čo všetko budem robiť, ale určite chcem učiť ináč. Na letnej škole som dostala množstvo nápadov a informácií, ale potrebujem čas na uležanie noviniek.

Lívia Jančoková, A. Michalcová, SOŠ L. Bielika, Levice

Zmeníme spôsob hodnotenia učiteľov a posilníme kritické myslenie v škole.

Jaroslava Srničková, riaditeľka ZŠ Korňa

Po 50 rokoch fungovania školy máme konečne vybavené odborné učebne. Teším sa, ako tam budeme učiť lepšie, inovatívnejšie. Tohto roku chcem viac času venovať rodine.

Mária Spišáková, Gymnázium Michalovce

Predpokladám, že sa uvoľní atmosféra v školstve, rozšíri sa sortiment učebníc a vylepšia sa vzťahy medzi kolegami. Budú mať viac času spolu komunikovať, navzájom si odovzdávať informácie a povzbudzovať sa. U nás v škole by som chcela začať praktizovať vzájomné hospitácie a výmenu skúseností. Hospitácie ako kolegiálny spôsob riešenia problému v triede, pri výklade nejakej látky, ako spolupráca seberovných partnerov. Nikto z nás nespadol múdry z neba. Aj ten najmúdrejší má stále pochybnosti a potrebuje s niekým o tom hovoriť.

Martina Chalachánová, EDEA partners

Dávam si záväzok, že budem v tomto školskom roku viac oddychovať. 

Páči sa vám, čo sme vybrali z nášho časopisu? Staňte sa naším čitateľom.

100000 komentárov k článku: “Čo budete v tomto školskom roku robiť inak ako v predchádzajúcom?”

Sorry, you must be logged in to comment. Please login or register to comment.