DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac
DOBRÁ ŠKOLA - mesačník

Prečo školy generujú nezamestnaných?

pridané 28.05.2014, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA pošli na vybrali.sme.sk

Viac ako 33 % nezamestnaných mladých ľudí je varovaním, že svet škôl a svet práce medzi sebou komunikujú nedostatočne.

S pomocou databáz a údajov portálu Profesia.sk sme sa pozreli na to, prečo na úradoch práce končí toľko absolventov. Hlavné príčiny, ktoré uvádzajú zamestnávatelia, sú chýbajúce pracovné návyky, nedostatočná schopnosť prepojiť teoretické vedomosti s praktickými zručnosťami a absencia tzv. mäkkých zručností (soft skills).

Čo chýba absolventom

Aktuálne legislatívne prostredie síce školám dalo teoretickú možnosť upravovať školské vzdelávacie programy podľa aktuálnych potrieb trhu práce, chýbajú im však presnejšie informácie. Akákoľvek zmena zhora navyše trvá najmenej päť rokov. Práce pre stredoškolákov je pritom relatívne dosť. V minulom roku bolo na Profesia.sk zverejnených viac ako 78 000 voľných pracovných miest s požadovaným stredoškolským alebo nižším vzdelaním, z toho štvrtina bola vhodná aj pre absolventov bez pracovných skúseností. Veľa stredoškolákov však o miesto pripravia vysokoškoláci, ktorí sú ochotní vykonávať podkvalifikované práce.

V súčasnosti majú firmy najväčší záujem o pracovníkov v automobilovom, elektrotechnickom a strojárskom priemysle. Ďaleko pred nimi sú však informačné technológie. Na hodinách informatiky na technických školách, ale aj gymnáziách by sa preto mala namiesto vysvetľovania základných častí počítača neumannovského typu učiť tvorba webov či vlastných aplikácií. Zamestnávatelia totiž čoraz častejšie považujú za nastupujúce cudzie jazyky práve programovacie jazyky. HTML, CSS, Ruby, Javascript, Python – podobné skratky a názvy už dnes musia ovládať aj operátori CNC. Na jednu pracovnú ponuku vhodnú pre absolventa sa v priemere hlási 39 uchádzačov, na asistentskú pozíciu viac ako 70 uchádzačov, ale pri IT pozícii sa nezriedka stáva, že reagujú len dvaja uchádzači.

Angličtina sa už dnes stáva takmer podmienkou, vedomosti však narážajú na požiadavky. Základy angličtiny sa vyžadujú len pri 4 % pracovných ponúk. 19 % uchádzačov uvádza, že vie len základy. 15 % uchádzačov je automaticky vylúčených zo súťaže o novú prácu.

Viac soft skills

Zamestnávatelia už niekoľko rokov pripravujú svoje zamestnanecké politiky na príchod Generácie Y, ktorá sa vyznačuje najmä tímovosťou a perfektným ovládaním technologických hračiek, orientáciou viac na sociálne vzťahy ako na výkon a podobne. Napriek tomu ešte stále väčšina škôl funguje tradičným spôsobom, keď je dôraz kladený len na odovzdávanie vedomostí bez vytvárania postojov. Ak sa pozrieme na skutočné nároky zamestnávateľov pri absolventských pozíciách, požiadavka konkrétneho vzdelania sa objaví len v menej ako 5 % pracovných ponúk. Najčastejšími požiadavkami sú flexibilita, komunikatívnosť, samostatnosť, zodpovednosť, prax, komunikačné a prezentačné zručnosti, spoľahlivosť a analytické schopnosti.

Školy a firmy

Najideálnejším uchádzačom pre firmy je absolvent, ktorý vie, prečo sa rozhodol ísť na príslušnú strednú či vysokú školu. V takom prípade už nebude pot­rebné odhaľovať skrytý talent. Všetkých ostatných, ktorí majú chuť pracovať, si firmy dovzdelajú podľa svojich potrieb. Budú však očakávať, že absolvent elektrotechnickej školy vie letovať, že kuchár zvláda pracovať pod stresom alebo že poľnohospodár má záujem o prácu so zvieratami. Z pohľadu zamestnávateľov by sa školy mali vrátiť k svojej špecializácii a mali by mať vlastnú tvár. Jedna škola predsa nemôže dostatočne pripraviť mäsiarov, kozmetičky, kaderníčky a ešte aj technikov a potvrdiť svoju pozíciu napríklad hotelovou akadémiou.

Školy by sa mali viac otvoriť podnikateľskému prostrediu, neznamená to však primárne očakávať od firiem finančné prostriedky, ale nachádzať v nich strategického partnera, s ktorým vytvoria synergiu pomáhajúcu celému svojmu regiónu. Ak dokážu firmám dodávať zamestnancov, tak zabezpečia študentov aj pre seba. Rodičia totiž pošlú dieťa na tú školu, ktorá ich dokáže presvedčiť, že dieťaťu poskytne budúcnosť.

Martin MENŠÍK

projektový manažér Edujobs.sk, Profesia, spol s r. o.

 

Ilustračná fotografia: www.aktuality.sk

Páči sa vám, čo sme vybrali z nášho časopisu? Staňte sa naším čitateľom.

100000 komentárov k článku: “Prečo školy generujú nezamestnaných?”

Sorry, you must be logged in to comment. Please login or register to comment.