DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac
DOBRÁ ŠKOLA - mesačník

Slavomír Tuleja: O fyzike a ľuďoch

pridané 05.05.2014, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA pošli na vybrali.sme.sk

Pamätáte si ho z článkov v DOBREJ ŠKOLE o obrátenej výučbe a Einsteinovi. Slavomír Tuleja, fyzikár na Gymnáziu armádneho generála L. Svobodu v Humennom, chcel byť najprv vedcom, no potom na UPJŠ v Košiciach vyštudoval matematiku a fyziku a po doktorandskom štúdiu sa stal stredoškolským učiteľom. Vytvoril unikátnu sadu fyzikálnych videí (dostupných na stránke vimeo.com/tuleja), ktoré využíva pri vlastnom obrátenom vyučovaní. S kolegom Jozefom Hančom preložili Fyziku priestoročasu od Edwina F. Taylora a Johna A. Wheelera, ktorá ich už na vysokej škole nadch­la pútavým výkladom Einsteinových teórií. Rád počúva vážnu hudbu a na učení má najradšej okamihy „Aha!“, keď žiak zrazu niečo pochopí. Za DOBRÚ ŠKOLU sa s ním rozprávala Lenka Kunová.

Skúste mi ako slovenčinárke vysvetliť, čo je na fyzike také pekné.

Fyzika je úžasná v tom, že umožňuje na základe čo najmenšieho počtu fyzikálnych zákonov vysvetľovať a predpovedať čo najväčšie množstvo javov. Je až neuveriteľné, koľko dokáže vysvetliť napríklad jednoduchá rovnica F = m.a reprezentujúca druhý Newtonov zákon! Už po pomerne krátkom čase dokáže študent fyziky veľa pochopiť. Ak si pri tom pomôže výpočtovou technikou a vhodnými numerickými metódami, nič nebráni v tom, aby šikovný gymnazista predpovedal pohyb planéty pohybujúcej sa v okolí dvojhviezdy!

Darí sa vám aktivizovať žiakov?

Existuje názor, že žiakov možno k fyzike dotiahnuť robením jednoduchých experimentov. Dá sa krátkodobo upútať experimentom a urobiť šou. Žiaci na chvíľu ožijú. Otázne je, či je to taký druh ožitia, aký chceme na fyzike dosiahnuť. Ako som už spomínal, hlavným cieľom fyziky by malo byť vybudovanie schopnosti predpovedať, čo sa stane, a vysvetľovať, čo sa stalo, pomocou malého počtu fyzikálnych zákonov. Iba ak sa experimenty spoja s týmto cieľom, vznikne niečo zmysluplné.

Aké odozvy od žiakov máte na model obrátenej výučby?

Celkovo pozitívne. Mám dojem, že dobrým aj slabším žiakom to vyhovuje. Učím takto už tretí rok a pekne to funguje. Samozrejme, nájdu sa žiaci, ktorí si výklady nepozerajú alebo si ich pozerajú, ale sa pri tom dostatočne nesústredia. Ale títo žiaci by si zrejme ani pri bežnej výučbe nerobili domáce úlohy alebo by na hodine nedávali pozor. Mám pocit, že tento spôsob je pre žiakov humánnejší, lebo to, čo majú robiť doma, teda pozerať video a napísať si k nemu poznámky, je ľahšie ako to, čo by robili pri klasickej výučbe, preštudovali by si látku z knihy a vyriešili by sadu úloh. Na hodine riešime úlohy, snažím sa byť s každým z nich v osobnom kontakte a robíme rôzne aktivity, ako hlasovanie, peer instruction, experimenty a podobne.

Často sa hovorí o nutnosti posilniť vyučovanie prírodovedných predmetov. Pomohlo by viac hodín?

Myslím si, že počet hodín treba opätovne zvýšiť minimálne na úroveň pred reformou, ale zároveň sa treba zaoberať aj efektívnosťou ich využitia. Trápi ma to, že jednotlivé prírodovedné predmety nie sú dobre prepojené navzájom a s výučbou matematiky. Tieto veci by bolo potrebné premyslieť a optimalizovať. Tiež sa mi nepáči dnešný prílišný dôraz kladený na využívanie IKT. Ľudia, ktorí to nasilu presadzujú, asi nechápu, že IKT je len prostriedok na dosiahnutie našich skutočných cieľov a nie náš cieľ. Ak je napríklad mojím cieľom naučiť žiaka správne reprezentovať, textom, grafmi, obrázkom, nejakú fyzikálnu situáciu v úlohe, ktorej text je zadaný, tak by si to mal každý žiak naozaj napísať či nakresliť do zošita. Nestačí, keď s celou triedou z ponúkaných možností v interaktívnom soft­véri vyberieme tú správnu, na ktorú klikneme, a považujeme to za vybavené. Niekedy vedia IKT dosť deformovať základné návyky žiakov, ktoré bez adekvátneho precvičovania samy od seba nevzniknú.

Slavomír Tuleja nám toho o svojej láske k fyzike a o tom, ako učí, prezradil viac. Celý rozhovor si môžete prečítať v májovej DOBREJ ŠKOLE číslo 09.

 

Páči sa vám, čo sme vybrali z nášho časopisu? Staňte sa naším čitateľom.

Nenašiel sa žiadny komentár k článku: “Slavomír Tuleja: O fyzike a ľuďoch”

Sorry, you must be logged in to comment. Please login or register to comment.