DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac

Učiteľky z Dobšinej: Riešme to, čo je naozaj dôležité

pridané 31.01.2013, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA pošli na vybrali.sme.sk

Asi najslávnejšie slovenské učiteľky Eriku Polgáriovú Eleonóru Liptákovú poznáme ako „učiteľky z Dobšinej“ od júna 2012, kedy zverejnili svoj otvorený list ministrovi  školstva. Ten má už viac ako 260 000  čítaní, čo je na kritický text s rozsahom približne 5 a pol tisíc slov úctyhodný výsledok. Minister naň reagoval asi o mesiac neskôr blogom plným fráz a pochopenia, dokonca školu v Dobšinej v septembri aj letmo navštívil. Učiteľky tieto ministrove počiny veľmi nenadchli, ako uvádzajú vo svojom druhom blogu Deti nepatria len školy, v ktorom veľmi konštruktívne pripomienkujú „rómsku reformu“. Pracujú s deťmi bez hygienických návykov, základnej schopnosti komunikovať alebo hrať sa, nebodaj učiť sa, v triedach majú maloleté tehotné žiačky, a napriek tomu sú plné nadšenia a odhodlania. Vidia neschopnosť a nezáujem štátnych inštitúcií riešiť problémy, ale vzali iniciatívu do vlastných rúk a založili občianske združenie Detstvo deťom, ktoré sa venuje maloletým a mladistvým rodičom a ich deťom. S Erikou Polgáriovou a Eleonórou Liptákovou sa za DOBRÚ ŠKOLU rozprávala Lenka KUNOVÁ.

Čakali ste, že si váš otvorený list získa takú publicitu?

Určite sme nečakali, že spôsobí taký rozruch a že zaujme také kvantum ľudí. Keď sme ho zavesili do facebookovej skupiny „Ako ďalej učiteľ?“, čakali sme, že pár ľudí s podobným pracovným osudom nám ho „lajkne“ a aspoň budeme mať pocit, že v tom nie sme samy. Zrazu sa však začal šíriť bez nášho pričinenia. Možno sme mali trochu strach, ale milo nás prekvapila taká pozitívna odozva zo všetkých strán. Aj keď sa našlo pár ľudí, ktorí v diskusiách reagovali negatívne, dokonca nás obviňovali z rasizmu (čo nás veľmi mrzelo), na každého z nich sa hneď slovne „vrhlo“ niekoľko ľudí, ktorí nás bránili. To nás utvrdilo v tom, že s našimi názormi sa stotožňuje veľmi veľa ľudí a situácia na Slovensku je taká alarmujúca, že konštruktívna debata na túto tému je nevyhnutná.

Aký váš pohľad na inklúziu detí zo sociálne znevýhodneného prostredia?

Inklúzia za súčasných podmienok a v podobe, aká sa snaží presadiť, je nemožná. Škodí nielen deťom zo sociálne málo podnetného prostredia, ale aj ostatným žiakom v triede, pretože sa takto znižuje celková úroveň vyučovacieho procesu. Inklúzia bude možná jedine vtedy, ak deti budú mať približne rovnaké podmienky doma. Kým jeden budúci prváčik odrapoce meno, básničku, pozná farby, tvary, šikovne kreslí, iné dieťa nerozumie jazyku, akým sa mu prihovára pani učiteľka, nevie svoje meno, koľko má rokov, ukázať počet prstov, prvýkrát v živote drží v ruke kocky, či ceruzku. Kde je humanizácia výchovy a individuálny prístup s ohľadom na schopnosti a možnosti žiaka? Prečo neumožniť týmto deťom vzdelávanie prispôsobené ich schopnostiam a možnostiam?

Práve tvrdohlavé presadzovanie spoločného vzdelávania detí bez ohľadu na ich schopnosti spôsobuje, že mnohé  zlyhávajú už v prvých dňoch školskej dochádzky a strácajú motiváciu učiť sa. Po celý čas sa cítia neúspešné, demotivované v kolektíve žiakov, ktorí napredujú omnoho rýchlejšie. Preto si hľadajú náhradný pocit uspokojenia v iných, nesprávnych oblastiach, ako záškoláctvo, výtržníctvo, či predčasná pohlavná aktivita, čo nabaľuje na seba ďalšie problémy, ako tehotenstvá maloletých a mladistvých dievčat a predčasné rodičovstvo. Je to začarovaný kruh, ktorý je nevyhnutné prerušiť.

Ako funguje vaše občianske združenie Detstvo deťom?

Vzniklo nedávno, v decembri 2012.  Založili sme v Dobšinej centrum pre maloletých a mladistvých rodičov, ktorých chceme naučiť, ako sa o dieťa starať, ako viesť domácnosť, motivovať ich k prispôsobivému štýlu života a podnietiť aktivitu pri zlepšovaní vlastnej sociálnej situácie. Tiež sa chceme venovať deťom vo veku do 5 rokov z málo podnetného prostredia s účasťou ich rodičov. Zameriame sa na rozvoj sociálnych a motorických zručností detí, kognitívnej oblasti, zvnútorňovanie morálnych, etických a sociálnych noriem a tiež na osvojenie slovenčiny.

 

Celý rozhovor s učiteľkami z Dobšinej nájdete v DOBREJ ŠKOLE číslo 06 z februára 2013 na stranách 8-10.

 

Páči sa vám, čo sme vybrali z nášho časopisu? Staňte sa naším čitateľom.

100000 komentárov k článku: “Učiteľky z Dobšinej: Riešme to, čo je naozaj dôležité”

Sorry, you must be logged in to comment. Please login or register to comment.