DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac

Skutočný príbeh - Sťažnosť na kolegyňu

pridané 09.01.2012, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA pošli na vybrali.sme.sk

V DOBREJ ŠKOLE máme novú rubriku „Skutočný príbeh“. Vo februárovom čísle budeme rozoberať „Sťažnosť na kolegyňu“. Prečítajte si, čo sa stalo jednej vašej kolegyni a napíšte nám, ako by ste boli na jej mieste reagovali, resp. akú reakciu považujete v danej situácii za pedagogicky najsprávnejšiu.

Sťažnosť na kolegyňu

Žiaci sa ma raz na triednickej hodine spýtali na možnosť vymeniť učiteľku istého predmetu. Išlo o kolegyňu, ktorá je podľa môjho názoru dobrou odborníčkou vo svojom predmete, strieda rôzne metódy. No podľa názoru žiakov aj tak „nič nenaučí, lebo je brutálne nudná. Hovorí pomaly, dôkladne a zdĺhavo, má nudný hlas, nudnú tvár, nudné príklady.“ Ich pozornosť po krátkej chvíli vypína.

Chvíľu som váhala, ako reagovať: či tému odmietnuť a odkázať ich na vedenie školy, či sa so žiakmi púšťať do diskusie na takúto tému, či kolegyňu obhajovať. Nakoniec som sa rozhodla problém so žiakmi prediskutovať a celú vec som uzavrela asi takto: ani v dospelosti v práci si nebudú vždy môcť vyberať spolupracovníkov podľa osobných sympatií. Ak im učiteľka pripadá nudná, štúdium im to síce neuľahčí, ale ak pracuje profesionálne a zodpovedne, niet jej čo vyčítať. Treba ju akceptovať takú, aká je.

S dotyčnou kolegyňou som sa porozprávala a snažila som sa byť veľmi taktná: navrhla som jej napríklad vyskúšať nové metódy. Ona sa však urazila. Podľa jej názoru som o nej nemala so žiakmi diskutovať; ak niečo proti nej mali, mohli to povedať priamo jej. Tým, že som pripustila na tú tému diskusiu, nekolegiálne som vraj pritakala názoru žiakov.

Čo si myslíte o postupe učiteľky a reakcii jej kolegyne?
 

 

Páči sa vám, čo sme vybrali z nášho časopisu? Staňte sa naším čitateľom.

100003 komentárov k článku: “Skutočný príbeh - Sťažnosť na kolegyňu”

 1. Kolegyne pridal eleo, 29.01.2012
  Nie každý, kto je odborníkom vo svojom obore, musí byť zároveň aj dobrým učiteľom. Môže byť stokrát odborník, no pokiaľ nemá "učiteľovanie" v krvi, študenti to okamžite vycítia a odhalia. Taký učiteľ má jednoducho smolu. Ak sa sťažujú študenti, že ich učiteľ nenaučí nič, je na mieste riaditeľský test na zistenie vedomostí triedy. Ak test zle dopadne, riaditeľ s vedúcou metodického orgánu by mal uskutočniť hospitácie na niekoľkých hodinách a presvedčiť sa, čo je pravda na tvrdení žiakov. Ak sa potvrdenia slová žiakov, je jasné, že učiteľ nemôže ďalej učiť v danej triede. Čo s ním? Preložiť ho do druhej triedy? Asi aj tam by mal tie isté problémy, doplatili by na to zasa len žiaci. Myslím si, že podobne ako v podnikoch, keď je zlý pracovník, prepustia ho. V školstve by to malo tiež tak fungovať. Sama viem, že je veľa neschopných učiteľov, ale neboja sa, lebo vedia, že učiteľov je málo, tak ich neprepustia. Mal by riaditeľ oznámiť žiakom i rodičom, že sa problém s učiteľkou rieši, ak je pravda na strane žiakov, otvorene to priznať pred žiakmi aj rodičmi a prisľúbiť im nápravu. Škola by mala hľadať nového učiteľa pre danú aprobáciu a v prípade, že sa nájde nový učiteľ, treba urobiť výmenu. Pokiaľ to riaditeľ nebude riešiť, stratí dôveru rodičov, čo môže vyvrcholiť sťažnosťami na neho až na radu školy. Riaditeľ, ak nebude rešpektovať záujmy žiakov, rodičov a rady školy, môže byť radou odvolaný. Samozrejme tieto tvrdé opatrenia treba uskutočniť až po dôkladnom zistení pravdy.
 2. Možno oficiálne nie je vždy optimálne pridal Lenka Kunová, 02.02.2012
  Pán/pani eleo nám tu ponúka možnosť riešenia cez všetky dostupné oficiálne cesty. Dokonca sa nám tu črtá až katastrofická situácia, ktorá skončila odvolaním riaditeľa. V čísle 06/2012 sme mali omnoho rôznorodejšie pohľady od učiteľov: zastať sa kolegu, iniciovať spoločné stretnutie žiakov a kolegu, nechať žiakov odučiť pár učív, aby skúsili nájsť optimálnu cestu. Výnimočne diplomatické bolo, keď jedna pani učiteľka našla spoločné témy vo svojom a kolegyninom predmete a ukázala žiakom, koľko ich kolegyňa naučila. Bol tu aj návrh pozvať dotyčného (a dotknutého) kolegu na vlastnú hodinu a ukázať mu iný štýl.
  My si myslíme, že nie je možné poskytnúť univerzálnie riešenie: vždy závisí od konkrétneho kolegu a vážnosti problému, o ktorom žiaci diskutovali. Myslíme si ale, že je nutné hlas žiakov vždy počúvať.
 3. Prečo to nepovedali jej? pridal lila, 27.03.2012
  ´Kolegyňa sa urazila, podľa nej ju nebolo treba obhajovať, ale žiaci to mali povedať rovno - jej.´
  Ja s ňou súhlasím.
  ´Žiakov treba počúvať´
  Tiež súhlasím.
  Ak však žiaci našli odvahu povedať o probléme inej učiteľke, mali by nájsť odvahu a spôsob, ako to povedať tej, ktorej sa to týka. A jej "zaskočená" kolegyňa im v tom mohla pomôcť. Barličky vo forme ´pozvania na svoju hodinu´, "obhajovania poukázaním na to, koľko ich naučila", atď sú nanič.
  Učiť žiakov či študentov vedieť seriózne riešiť aj neľahké vzťahy je predsa prípravou na celoživotný kontakt s ľuďmi.

Sorry, you must be logged in to comment. Please login or register to comment.