DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac
DOBRÁ ŠKOLA - mesačník

Ako viesť žiakov k samostatnosti

pridané 05.02.2019, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O práci učiteľa Comments 0

Asertivita – sebavedomý neznamená drzý Je veľa žiakov, pri ktorých si povieme, že „ten sa v živote nestratí“. Máme tým na mysli určitú dávku samostatnosti. Priveľká asertivita, ktorú si občas zamieňame so životaschopnosťou, však nemusí byť automaticky kľúčom k úspešnému životu. Sú tiež ďalšie schopnosti, na ktorých záleží. Ako ich môžeme podporiť?01 Učte žiakov komunikovať„Ja zaklopem, ty hovoríš“– je štandardnou situáciou pri nosení triednej knihy, oznamu, či [...]

Školstvo a práva detí

pridané 05.02.2019, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O školstve Comments 0

V roku 1959 prijala Organizácia spojených národov Deklaráciu práv dieťaťa. Obsahovala 10 zásad, ktorými by sa mali štáty riadiť vo vzťahu k deťom a mládeži. Tieto zásady boli neskôr podstatne rozpracované a doplnené v Dohovore o právach dieťaťa, ktorý prijala OSN 20. novembra 1989. Tento dohovor bol postupne ratifikovaný 195 krajinami (vrátane Slovenskej republiky) a stal sa tak najširšie prijatou zmluvou o ľudských právach v histórii.Obdobné dokumenty však nestačí [...]

Čo vieme o domácich úlohách

pridané 05.02.2019, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O školstve Comments 0

Rodičia aj deti ich považujú za najväčší zdroj stresu v súvislosti so školou. Mnohými rodičmi nie sú velebené, no aj napriek tomu ich považujú za potrebné a množstvo i náročnosť im pripadajú primerané. Samozrejme, existujú rodičia, ktorí ich priam neznášajú. Tvrdia, že ich je príliš veľa, sú príliš ťažké a zbytočné. Aby to nebolo jednoduché, jestvuje aj skupina, ktorá chce pre svoje deti viac úloh. Koľko a akých úloh je zmysluplné zadávať?Mladý mozog sa rýchlo [...]

Chvála chaosu

pridané 05.02.2019, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O práci učiteľa Comments 0

Nie každý musí vedieť, čo je to hláskoslovie alebo vypočítať objem zrezaného ihlanu. Sediac v našej obľúbenej kaviarni sme nechtiac počúvali rozhovor dvoch mladých dám. Jedna z nich s veľkým presvedčením vysvetľovala, že „keďže tie decká nevedia hláskoslovie, ona im tie päťky dá a dá, nech si riaditeľka hovorí, čo chce“. Druhá sa zdala byť trochu miernejšia, ale tiež ťažko skrývala rozhorčenie nad faktom, že by niekto nevedel hláskoslovie. „Čo chce bez [...]

O manipulácii a demokracii

pridané 05.02.2019, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O práci učiteľa Comments 0

Zamyslenie sa nad použitím filmu Psí ostrov na hodine. Film ako pomôcka učiteľa nie je svetoborný objav. Pustenie filmu deťom je v mnohých prípadoch aj koncová aktivita učiteľa. Klasický film zaplní tri vyučovacie hodiny, nič viac si lenivý učiteľ nemôže priať. Pre opačný typ učiteľa je to hrôza – film zhltne tri hodiny a následná práca s ním si vyžiada ešte minimálne jednu hodinu. Navyše také niečo nie je ani v plánoch. Nie, takúto nebezpečnú akciu podnikať [...]

Informatika s robotom Emilom

pridané 16.01.2019, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O školstve Comments 0

Informatika je síce u nás povinný predmet od tretieho ročníka základnej školy, chýbajú však primerané prostriedky a ucelený vzdelávací obsah. Učitelia si preto zvyčajne pomáhajú voľne dostupnými nástrojmi, ktoré nájdu na internete. Tie však nie sú určené pre prácu v triede a často nezohľadňujú kognitívny vývoj žiaka. Odpoveďou na problém ako vyučovať modernú informatiku je Emil.Emil začína i pokračujeCieľom nového projektu je vybudovať ucelený vzdelávací systém [...]

Správa o stave školstva

pridané 24.10.2018, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O školstve Comments 0

Satirická úvaha o slovenskom školstve a jeho trápeniach Interná správa pre súkromné potreby. Prosím, nezverejňovať!Situácia v našom školstve je stabilizovaná, padať už nemáme kam. Skôr to vyzerá tak, že nám to celé padne na hlavu, keď padnú aj eurofondy. Cieľavedomým selektovaním lepších učiteľov sme dosiahli to, že sa presunuli mimo školstva, kde ich dokážu zaplatiť. Ten zvyšok, ktorý ostal v košiari, už nemá kam utiecť. A keď uteká, tak len do kruhu, ako sme [...]

Stretnutia s nenávisťou

pridané 24.10.2018, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O literatúre Comments 0

Ako sa rozprávať so žiakmi, ktorí inklinujú k radikálnym riešeniam? Asi nikdy nezabudnem na moje prvé lektorovanie na škole. Bolo to viac ako pred 10 rokmi. Neskúsená, ale o to viac nabalená pomôckami som prišla do základnej školy v malej dedinke niekde pri Nitre, pripravená diskutovať so žiakmi o nerovnostiach vo svete, o príčinách chudoby a možných riešeniach.Ticho je najhoršia voľbaSiedmaci, ktorí sa hodiny zúčastňovali, diskutovali, polemizovali, váhali, [...]

Tak ako to je?

pridané 24.10.2018, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O školstve Comments 0

Od Vlada Burjana som sa naučil jednu vec – otázky sú často dôležitejšie ako odpovede (najmä v škole). Aj jeho nedávna Úvaha po zvonení začína otázkou: Sú rodičia klientmi školy? a končí rovnako otázkou: Tak ako to je?Áno, som zo súkromnej školy a možno preto je môj názor v súlade s predpokladom Vlada Burjana, že na súkromných školách sú rodičia považovaní za klienta a na štátnych školách je vraj situácia iná. Otázkou je: Prečo je iná? Úvahy nad touto otázkou nechám [...]

Tiché Oslo a nórsky pokoj

pridané 27.09.2018, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie Veľká prestávka Comments 0

Nórsko je nepochybne zaujímavá a krásna krajina. Nie je to však krajina pre každého.  Prvýkrát som do Škandinávie nazrela ako 17-ročná študentka, keď sme sa z gymnázia vybrali na dvojtýždňovú exkurziu po Švédsku, Nórsku a Dánsku. Hoci sme cestovali starou Karosou, pamätám si, že som bola očarená prírodou, čistotou a trochu zhrozená z vysokých cien. Vyľudnené hlavné mestoDo Nórska som sa vybrala opäť, tentoraz iba na krátku návštevu hlavného mesta. [...]

Hlúpi futbalisti

pridané 27.09.2018, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O školstve Comments 0

Asi to mám z amerických filmov, kde sú scénky, ako školský futbalový tím doučuje nemotorný občan s okuliarmi neurčitého pohlavia. Dva svety, ktoré majú málo spoločné. Buď si športovec, alebo nemotorný šprt. Na začiatku futbalisti iba tupo hľadia. Veľkým úsilím oboch strán, keď šprt pedagogicky jedinečne využije športové náradie a dynamiku hry na objasnenie poznatkov, sa osud zvráti. Na konci filmu dosahujú hlúpi futbalisti neuveriteľné výsledky. Sú športovci naozaj [...]

Učiteľ netuší, koľko toho vie aj mimo učenia

pridané 27.09.2018, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie Rozhovory Comments 0

Učila už ako vysokoškoláčka na štátnej bratislavskej základnej škole. Na Univerzite Komenského v Bratislave vyštudovala pedagogickú fakultu s trojkombináciou dejepis – občianska a etická výchova. Andrea Gálová dlhé roky učila na 1. súkromnom gymnáziu v Bratislave, kde sa okrem zapájania do rôznych činností na podporu demokracie či občianskeho aktivizmu venovala na hodinách dejepisu aj obrátenej kauzalite. Po odchode zo školstva pracovala na Úrade splnomocnenca [...]

Náš najväčší víťaz

pridané 03.09.2018, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie Veľká prestávka Comments 0

Z redakcie sa na celých päť mesiacov „stratil“ náš grafik Julo. V rubrike Zo života redakcie sme písali, že sa vráti. A už je tu!Bol si vždy plnoštíhle dieťa? Bol som chudé dieťa. Obézny som bol len posledných 20 rokov. Za posledných trinásť rokov som sa dostal až na neuveriteľných 145 kilogramov. Ako ti zišlo na um urobiť s tým niečo?  Súhra okolností ma priviedli k tomu, aby som zmenil svoj život. Veľmi som si uvedomoval, že môj otec zomrel pomerne mladý na [...]

Ako začať s R∙A∙U

pridané 03.09.2018, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O práci učiteľa Comments 0

R∙A∙U alebo Riadené Aktívne Učenie je filozofia učenia, ktorá mení postavenie učiteľa a žiaka v triede. Zo žiaka, ktorý bol často iba pasívnym prijímateľom faktov a postupov, sa stáva aktívny tvorca svojho vlastného učenia sa. Má možnosť sa rozhodnúť – čo, kedy a akým spôsobom sa bude učiť a súčasne prijíma za tieto svoje rozhodnutia plnú zodpovednosť. Z učiteľa, ktorý bol často nevypočutým odovzdávateľom faktov a postupov, sa stáva aktívny, kvalifikovaný a [...]

Letná kĺzačka

pridané 03.09.2018, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O školstve Comments 0

Letná kĺzačka (summer slide) je v anglicky hovoriacich krajinách označenie pre úpadok vo vedomostiach a akademických zručnostiach u žiakov počas letných prázdnin. Poznáte to? Cez rok driete, vy aj deti. Príde leto a väčšina z toho je preč.Zrušíme prázdninyFenomén, ktorý trápi nejedného pedagóga. V USA svojho času vznikla iniciatíva navrhujúca nahradiť letné prázdniny nejakým spôsobom vyučovania, aby nedochádzalo k „letným stratám“. Na prvý pohľad to asi neznie zle. [...]

Sloboda sa má šíriť zhora nadol

pridané 03.09.2018, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie Rozhovory Comments 0

Študoval teológiu na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave. Má doktorát z religionistiky na FiF UK. Tri roky pôsobil ako kazateľ Cirkvi bratskej v Žiline. Celé desaťročie sa v treťom sektore venoval oblasti vzdelávania. Posledných sedem rokov je Dušan Jaura riaditeľom Cirkevného bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave, kde učí náboženstvo a etiku. Pod jeho vedením sa škola stala jednou z najlepších škôl na Slovensku. Okrem kresťanských [...]

Podpora – nepodpora

pridané 03.09.2018, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie Editoriály Comments 0

Leto sa nám v redakcii nezačalo najlepšie. Dozvedeli sme sa, že náš časopis v tomto roku nedostane dotáciu od ministerstva školstva. V rozpočte nám tak vznikla nepríjemná diera, ale najhorší na tom celom bol dôvod. Keby nám boli oznámili, že sa im nepáči obsah či zameranie časopisu, a preto ho nechcú finančne podporovať, bol by som s tým celkom uzrozumený. Naozaj. Žiaľ, dôvod vyradenia našej žiadosti o dotáciu bol omnoho banálnejší: v rozpočte sme mali jedno číslo [...]

Zvažujeme ako ďalej

pridané 24.04.2018, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie Editoriály Comments 0

Nasledujúcim číslom sa zavŕši deviaty ročník DOBREJ ŠKOLY a v septembri vstúpi náš časopis do jubilejného desiateho ročníka. Pre niekoho by to možno bol dôvod na menšiu oslavu, nás to však vedie skôr k úvahám o zmysle našej práce a o tom, ako a či vôbec pokračovať. Už dlhšie sme totiž svedkami istého paradoxu. Pri osobných stretnutiach dostávame od mnohých učiteľov pochvaly, poďakovania a takmer výhradne pozitívnu spätnú väzbu. Zároveň je však počet škôl, ktoré [...]

Politika v škole a študenti v politike

pridané 17.04.2018, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie Editoriály Comments 0

Politika do škôl nepatrí! S touto tézou ste sa iste veľakrát stretli a možno s ňou aj súhlasíte. Priznám sa, že ja s ňou mám problém. Možno by som podpísal slabšiu formuláciu, že v škole by nemali byť otvorene propagované či naopak kritizované konkrétne strany či politici. Lenže v tom prípade by učiteľ nemohol pred žiakmi povedať ani to, že pôsobenie extrémistickej ĽSNS je pre túto krajinu nebezpečné. Ako má teda učiteľ reagovať, keď na hodine environmentálnej [...]

Mesto môjho srdca - Londýn

pridané 19.03.2018, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie Veľká prestávka Comments 0

Nábrežie Temže, pouliční umelci a londýnska voľnosť ducha Pred 11 rokmi som v Londýne strávila leto. Už vtedy som sa do mesta farieb, neuveriteľných módnych kreácií a rôznorodých ľudí zamilovala. Teraz som sa vrátila späť a pochopila som, prečo to pred tými 11 rokmi bola láska.Londýn je mestom všehochuti. Na svoje si prídu milovníci umenia, architektúry, múzeí, parkov, nákupní maniaci a maniačky, hipsteri, pankáči, jednoducho všetci.Fish and chips musí byťKeďže [...]