DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac
DOBRÁ ŠKOLA - mesačník

Currently the posts are filtered by: Úvahy po zvonení
Reset this filter to see all posts.

Po čase ma zaujal domáci článok o školstve

pridané 01.10.2010, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 1

Po čase som zasa narazil na domáci článok o školstve, ktorý ma zaujal. Pochádza od Š. Porubského (UMB) a vyšiel v Pedagogických rozhľadoch 1/2010. Názov Edukačné doktríny a kríza súčasnej školy pôsobí trochu odstrašujúco, ale prezentované myšlienky určite stoja za zamyslenie. Tu je jedna z nich: „Vzdelanie je stále viac vnímané ako komodita, ktorá sa za určitú cenu dá predať na trhu práce. Preto je skôr spoločenský záujem o certifikova­nú [...]

Úvaha po zvolení

pridané 02.09.2010, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 0

Prvá „úvaha po zvonení“ je „úvahou po zvolení“. Vzniká totiž krátko po tom, ako sme si zvolili novú politickú garnitúru. Hoci verím, že pôjde o zmenu k lepšiemu, znova som si uvedomil, že systém riadenia v 4-ročných cykloch je pre rezorty ako školstvo nevhodný. Prvý rok sa zväčša premrhá na „zisťovanie stavu“ a rušenie opatrení predošlej vlády, potom sa dva roky niečo nesmelo rozbieha a v poslednom (volebnom) roku už na serióznu prácu akosi [...]

Nedovoľ, aby tvoja túžba naučiť prehlušila túžbu vychovať

pridané 02.09.2010, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 0

Letná škola Pytagoras bola tento rok venovaná pedagogickému odkazu Víta Hejného. Jedna z jeho zásad znie: „Nedovoľ, aby tvoja túžba naučiť prehlušila túžbu vychovať“. Inými slovami: výchovné pôsobenie by pre učiteľa malo byť dôležitejšie než akékoľvek učivo. Je však na to dnešný učiteľ pripravený? Vie, ako na to? Má na to v škole podmienky? Má so žiakmi dostatočne blízky vzťah? Má si ho ako vytvoriť? Má možnosť porozprávať sa v pokoji so žiakom medzi [...]

Prečo sa prázdniny volajú prázdniny?

pridané 02.09.2010, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 0

Prečo sa vlastne „prázdniny“ na­zývajú „prázdniny“? Možno preto, lebo sú počas nich prázdne školy. Alebo preto, že na ich konci majú žiaci celkom prázdne hlavy... Možno to slovo pochádza z ruského „prazdnik“ ‒ sviatok. Tomu by zodpovedalo aj anglické „holidays“ (od „holy days“, čiže sväté, sviatočné dni). To bude ono, pretože ich príchod oslavujú všetci žiaci aj učitelia ako veľký sviatok.

Odporné zvonenie

pridané 01.06.2010, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 0

Býval som nadšeným učiteľom, no pár vecí mi v škole liezlo na nervy. Jednou z nich bolo zvonenie. Zbytočne dlhé, zbytočne hlasné, prosto odporné... Sníval som, aké by to bolo krásne, keby na konci hodiny zaznel iba jemný gong. Veľmi ma prekvapuje, že na mnohých školách dodnes používajú to staré, agresívne zvonenie, ktoré som tak veľmi nemal rád. Navodzuje atmosféru kasárne či hasičskej zbrojnice. Hovorí sa, že diabol je ukrytý v detailoch. Ak teda chcete [...]

Kedy by mal končiť prvý stupeň ZŠ?

pridané 01.06.2010, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 0

Bolo rozumné, keď sa žiaci po ukončení primárneho vzdelávania (I. stupňa ZŠ) rozhodovali medzi pokračovaním štúdia na II. stupni ZŠ a prestupom na osemročné gymnázium (OG). Ale vpustiť všetkých žiakov na II. stupeň ZŠ a po jednom roku triedne kolektívy rozbíjať odchodom časti žiakov na OG? To je nezmyselné a pre ZŠ maximálne nepraktické! Ak sme chceli zvýšiť vek odchodu do OG, mal sa súčasne predĺžiť I. stupeň ZŠ až do konca 5. ročníka. Zle [...]

Len 12% pedagógov sa označilo za pokročilých užívateľov počítačov

pridané 01.06.2010, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 1

V nedávnom dotazníkovom prieskume ministerstva školstva iba 12 % pedagógov o sebe uviedlo, že sú pokročilými používateľmi PC a IKT. Zdá sa mi, že je to dosť zlé číslo. Možno odráža iba prehnanú skromnosť učiteľov a ich nedostatočnú schopnosť prezentovať či „predať“ svoje znalosti – neviem to posúdiť. V každom prípade: ak učitelia chcú, aby si ich spoločnosť viac vážila, musí najbližšie opakovanie tohto prieskumu ukázať, že aspoň 70 % [...]

Zamyslenie sa nad slovom vychovať

pridané 01.05.2010, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 3

Často uvažujem nad tým, ako vznikli jednotlivé slová a na aké súvislosti poukazuje ich etymológia. Tak napríklad v nem­eckom slove erziehen (vychovať) zaznieva ziehen – ťahať. Výchova je vnímaná ako „ťahanie” dieťa nahor, na úroveň dospelého. Rovnako anglické bring up či raise (vychovať) naznačuje zdvíhanie, cestu nahor. V našom vychovať počujem chovať, vo význame kŕmiť, ži­viť.  

Zodpovednosť za vzdelávanie by mali niesť rodičia

pridané 01.05.2010, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 0

Rodičom je často vytýkané, že necítia dostatočnú zodpovednosť za vzdelávanie svojich detí. Je to však aj dôsledok toho, že štát zaviedol povinné, monopolizované a direktívne riadené vzdelávanie. Pocit zodpovednosti nikdy nevznikne tam, kde nie je dostatočná možnosť voľby a sloboda rozhodovania. (DOBRÁ ŠKOLA 07, máj 2010)

Vysvetľujme žiakom, čo sa okolo nás deje

pridané 01.05.2010, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 0

Podľa môjho názoru by škola mala nájsť spôsob a čas, ako popri naplánovanom učive vysvetľovať a komentovať to, čo sa práve deje v okolí školy, v našej krajine, v Európe, vo svete... Vzdelávanie by tak bolo oveľa zaujímavejšie a žiaci by videli jeho súvis so životom. Napríklad v týchto dňoch celá Európa diskutuje o prob­lémoch Grécka. Hovorí sa o nich aj v rodinách žiakov. Škola sa však tvári, že o ničom nevie [...]

Za výchovu by mali zodpovedať rodičia

pridané 01.05.2010, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 0

Rodičom je často vytýkané, že necítia dostatočnú zodpovednosť za vzdelávanie svojich detí. Je to však aj dôsledok toho, že štát zaviedol povinné, monopolizované a direktívne riadené vzdelávanie. Pocit zodpovednosti nikdy nevznikne tam, kde nie je dostatočná možnosť voľby a sloboda rozhodovania. DOBRÁ ŠKOLA 7, máj 2010

Stručne a vtipne

pridané 01.04.2010, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 0

V iných krajinách sa pred významnejším školským testovaním „trasú” žiaci. U nás učitelia. (DOBRÁ ŠKOLA 6, apríl 2010)

Taký malý nápad

pridané 01.04.2010, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 0

Každý, kto chce byť učiteľom, by mal najskôr pár rokov robiť niečo iné. A možno by tiež nezaškodilo, keby práca učiteľa bola časovo obmedzená (na 15 – 20 rokov), podobne ako je to u baníkov, vojakov, letušiek... (DOBRÁ ŠKOLA 06, apríl 2010)

Poznajú žiaci súkromie svojich učiteľov?

pridané 01.04.2010, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 0

Na istej zahraničnej univerzite chodí vedúci katedry na konci školského roka medzi študentov a kladie im otázky typu „koľko detí má váš prednášajúci?”. Ak študenti nevedia odpovedať, je učiteľov prístup posudzovaný ako príliš neosobný. Pedagógovia sú vedení k tomu, aby v záujme skvalitnenia štúdia so študentmi nad­via­zali bližší, osobnejší kontakt. (DOBRÁ ŠKOLA 06, máj 2010)