DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac
DOBRÁ ŠKOLA - mesačník

Currently the posts are filtered by: Úvahy po zvonení
Reset this filter to see all posts.

Výbušné témy

pridané 28.08.2013, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 100000

Niektoré témy majú zvláštnu schopnosť strhávať na seba pozornosť a vyvolávať emócie. Ľudia na nemajú jasný, vyhranený názor a cítia nutkavú potrebu verejne ho prezentovať a obhajovať. Nepripadá vám udivujúce, koľko priestoru sa v rôznych predvolebných kampaniach venuje trestu smrti, interrupciám, eutanázii či homosexuálnym manželstvám? Pritom z hľadiska každodenného života ide o celkom „okrajové“ javy, s ktorými sa 99 % ľudí za celý svoj život [...]

Páči sa vám, čo sme vybrali z nášho časopisu? Staňte sa naším čitateľom.

Učiteľ ako technik?

pridané 28.08.2013, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 100000

Ležím si na lehátku, čítam dejiny pedagogiky a je mi dobre. Až do chvíle, keď sa v kapitole o nemeckých filantropistoch z 18. storočia dočítam, že „vychovávateľ by mal byť technikom v pedagogických vedách. Nemal by sa riadiť taktom a citom, ale vedou o výchove.“ Tento názor narušil moju idylku, pretože mi pripomenul, že podobný technokratizmus a slepá viera vo „vedecké“ riešenia je dnes ešte silnejší. Výchovu a vzdelávanie chápeme čoraz viac ako [...]

Problémy školstva či učiteľov?

pridané 30.10.2011, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 100000

Nedávno som bol spolu s A. Gott­weisovou a D. Králikom pozvaný časopisom .týždeň do diskusie o problémoch školstva. Keď som sa o tom zmienil na Facebooku, ozvali sa viacerí učitelia s tým, že tam treba ísť a „povedať tým hore, čo trápi učiteľov”. Vtedy som si (nie prvýkrát) uvedomil, že učitelia majú sklon klásť znamienko rovnosti medzi svoje problémy a problémy školstva. Diskusie o problémoch školstva by však mali byť vedené z pohľadu všetkých, [...]

Stromy, reťaze a školy

pridané 30.10.2011, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 100000

V Stupave sa nedávno konala konferencia o spolupráci štátu a občianskej spoločnosti. V jednej z panelových diskusií som zastupoval „občanov” (štát zastupoval minister Jurzyca). Poukázal som na to, že práve v oblasti školstva je naša občianska spoločnosť ešte stále „nedovyvinutá”, že v nej pretrváva malý záujem o vzdelávanie, apatia a presvedčenie, že štát je jediný oprávnený a schopný poskytovať vzdelávanie. Prítomnému riaditeľovi [...]

K debyrokratizácii

pridané 14.09.2011, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 100000

Vedenie rezortu sľubuje debyrokratizáciu školstva. Cieľ je to chvályhodný a jeho iniciátorom treba držať palce. Bola by však chyba, keby sme význam tohto pojmu zúžili na odstránenie zbytočného papierovania. Pripomeňme si pôvodný význam slova byrokracia: (nad)vláda úradníkov. Tá sa prejavuje aj tým, že úradníci nútia ostatných vyplňovať množstvo rôznych tlačív, výkazov a hlásení. No zďaleka nie iba tým! Podstatnejšie je, že úradníci (na diaľku a bez [...]

Školské vzdelanie a úspech

pridané 13.09.2011, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 100001

Pred pár týždňami odstúpil Steve Jobs z vedenia firmy Apple. Bol jedným z jej zakladateľov a dlhoročných šéfov. Vďaka fenomenálnemu úspechu počítačov Mac, iPhonov, iPodov a iPadov urobil z Applu najúspešnejšiu americkú firmu. Aj preto je mnohými považovaný za jedného z najväčších manažérov všetkých čias. Prečo to tu spomínam? Pretože podobne ako Bill Gates, ani Steve Jobs nedoštudoval. Vypadol z Oregon‘s Reed College už po prvom semestri. S tou [...]

Otázky sú dôležité!

pridané 09.06.2011, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 100001

Kto chodí do školy, aby sa v nej niečo dozvedel – učitelia alebo žiaci? Predsa žiaci! Tak prečo potom v škole kladú otázky prevažne učitelia? Veď pýtať by sa mal ten, kto nevie (a chce vedieť) a odpovedať by mal ten, kto vie. Napadá mi niekoľko vysvetlení: 1. To, čo sa žiaci učia, ich nezaujíma a nevzbudzuje v nich zvedavosť. 2. Učiva je veľa, času málo a učitelia vnímajú otázky žiakov ako zdržovanie. 3. Učitelia občas reagujú na [...]

Bifľujú sa vaši žiaci?

pridané 09.06.2011, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 100000

Slovo bifľovať sa pochádza z nemeckého slovesa büffeln. To je zasa odvodené od substantíva Büffel = byvol. Sloveso büffeln („buvolovať“) v starej nemčine označovalo ťažkú prácu, pri ktorej sa človek nadrel ako byvol. (My po namáhavej práci hovoríme, že sme „uko­ňo­vaní“.) Keď teda Nemci označia činnosť žiaka ako bifľovanie, prirovnávajú ju k namáhavej drine tupého zvieraťa. U nás bifľovať sa znamená mechanicky sa učiť naspamäť (KSSJ). Ak sa [...]

Preč s príkladmi a cvičeniami!

pridané 06.05.2011, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 100000

Keď už sme pri tej matematike, uvažovali ste niekedy nad tým, aké skreslené a škodlivé posolstvo vysielame o tomto predmete používaním slov „príklad” a „cvičenie” v učebniciach a zbierkach? V bežnom jazyku nazývame „príkladom” niečo, čo je nám dávané ako vzor, ktorý by sme mali napodobňovať, po ktorom by sme mali opakovať. My ale predsa nechceme (aspoň dúfam!), aby matematika bola imitáciou či mechanickým napodobňovaním nejakých príkladov. [...]

Pomýlené počty

pridané 06.05.2011, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 100000

Nedávno som v televízii zachytil správu, že ministerstvo uvažuje o zavedení celoplošného testovania žiakov z angličtiny. Nasledovalo vyjadrenie istého učiteľa, ktorý to označil za zbytočné mrhanie peniazmi a vyzval ministerstvo, aby prostriedky radšej použilo na zvýšenie platov učiteľov. Nuž, počítajte so mnou: celoplošné testovanie môže stáť povedzme 300 000 eur ročne. Učiteľov je približne 60 000, takže to máme 5 eur na jedného. Po vy­delení 12 [...]

Elevator pitch (Získajte sponzora vo výťahu)

pridané 14.04.2011, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 100000

Počuli ste niekedy pojem elevator pitch? Marketéri a manažéri tak označujú kratučkú (cca 30-sekundovú) údernú informáciu o tom, kto ste, čo ponúkate a prečo by si mal niekto kúpiť vaše produkty či využiť vaše služby. Malé cvičenie: predstavte si, že ste na prízemí mrakodrapu nastúpili do výťahu s bohatým podnikateľom, ktorý drží v ruke kufrík s 10 000 eurami. Čo by ste mu počas jazdy porozprávali o vašej škole, aby pri vystupovaní na 35. poschodí vybral [...]

Ako stavať školy?

pridané 14.04.2011, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 100003

Hoci si to možno do­statočne neuvedomujeme, priestory, v ktorých pracujeme a žijeme, veľmi ovplyvňujú kvalitu našej práce a nášho života. Platí to samozrejme aj o priestoroch školy. Dispozícia a zariadenie školy môže isté aktivity a spôsoby učenia prirodzene podporovať a iné na­opak potláčať. Preto nie je jedno, či sú triedy malé či veľké, tmavé či svetlé, nízke či vysoké, uzavreté či otvorené, všetky rovnaké, či každá iná, zariadené nemenným či [...]

Paretovo pravidlo o pomere 80 : 20

pridané 08.03.2011, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 100001

Manažéri a marketéri dobre poznajú tzv. Paretovo pravidlo o pomere 80 : 20. Hovorí napríklad to, že vo väčšine firiem pochádza 80 % tržieb od 20 % najväčších zákazníkov. Zaují­mavosťou je, že podľa Pareta a jeho stúpencov sa „magický” pomer 80 : 20 objavuje aj v mnohých iných situá­ciách. V podmienkach školy by napríklad podľa Paretovho pravidla mohlo platiť, že:   - 80 % práce na škole odvedie 20 % najaktívnejších učiteľov, - 80 [...]

Venezuele môžme závidieť famózny žiacky orchester

pridané 08.02.2011, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 100000

Nedávno som na YouTube objavil video, ktoré ma nadchlo, dojalo a zahanbilo zároveň. Je to záznam koncertu asi 150-členného orchestra stredoškolákov z Vene­zue­­ly, ktorí pod vedením famózneho Gustava Dudamela hrajú časť Šostakovičovej 10. symfónie a Marquézov Danzón No. 2. To video ma nadchlo tým, aký profesio­nálny výkon podávajú tie decká – nie je to žiadna besiedka ľudovej školy umenia. Dojalo ma, keď som si uvedomil, v akých podmienkach tí žiaci [...]<iframe frameborder="0" src="http://www.youtube.com/embed/amSqQ5XNaGE" title="YouTube video player" height="366" width="600"></iframe>

Žiakov najmenej zaujíma matematika, slovenčina a chémia

pridané 08.02.2011, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 100001

Práve sme v EXAMe vyhodnotili dotazníkové prieskumy medzi žiakmi a rodičmi, ktoré sme realizovali pre niekoľko škôl. Od žiakov sme napríklad chceli vedieť, ako hodnotia učivo jednotlivých predmetov z hľadiska množstva, náročnosti, teoretickosti, zaujímavosti, pestrosti, aktuálnosti a užitočnosti. Možno vás bude zau­jímať, že v celkovom hodnotení najlepšie obstáli cudzie jazyky a informatika. Na­opak najhoršie hodnotenie si vyslúžili matematika, slovenčina a [...]

Škola, scholé, ascholia...

pridané 08.12.2010, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 100000

Slovo škola pochádza z gréckeho σχολή (scholé) = pokoj, prázdno, voľno, zaháľka. V pôvodnom význame išlo o voľno od fyzickej práce a od každodenného zhonu a starostí. (Áno, aj starí Gréci už poznali každodenný zhon!) Antonymom scholé bola ascholia = zaneprázdnenosť. Antická „scholé” nebola o praktickej príprave na každodenný život. Naopak: bola v istom zmysle únikom či oslobodením od neho a od jeho starostí, požiadaviek a tempa. Bola miestom, [...]

Môj český priateľ je presvedčený, že súčasné školstvo sa nedá reformovať

pridané 08.12.2010, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 100001

Môj priateľ Ondřej Šteffl je výraznou posta­vou českého školstva. Zakladateľ 1. pražského súkromného gymnázia (PORG) neskôr vybudoval firmu SCIO, v mnohom podobnú nášmu EXAMu. Je častým komen­tátorom diania v českom školstve. Nedávno vystúpil na pražskej konferencii TEDx. V prednáške poukázal na to, že dnešné školstvo je v kríze, pretože je postavené na myšlienkach z 18. storočia. Situáciu vidí ešte horšie: „Som presvedčený, že súčasný systém nie je [...]

Povinná angličtina nie je to isté ako povinná ruština!

pridané 31.10.2010, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 100007

Opakovane sa stretávam s výhradami proti povinnej ang­ličtine, ktoré ju prirovnávajú k povinnej ruštine za socializmu. Nechápem to, pretože zásadných rozdielov je veľa: 1. O povinnej ruštine roz­hodli naši okupanti – povinnú angličtinu si chceme zaviesť sami. 2. Zavedenie povinnej ruštiny bolo rozhodnutím politickým – zavedenie angličtiny je rozhodnutím odborným. 3. Ruština bola pre väčšinu žiakov nepotrebným, neužitočným jazykom – ovládanie angličtiny bude pre [...]

Susedia uvažujú o zrušení deviatej triedy

pridané 31.10.2010, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 100000

Václav Klaus mladší, syn čes­kého prezidenta, je riaditeľom praž­­ského súkromného gymnázia PORG a najnovšie aj poradcom českého ministra školstva. V septembri rozvíril diskusiu svojím návrhom, aby sa zrušil deviaty ročník základnej školy. Uvádza pre to celý rad dôvodov. Podľa neho deviatej triede chýba jasná koncepcia a deviataci nevedia na konci školského roka takmer o nič viac ako ôsmaci. Zmenou základných škôl na osemročné by sa ušetrilo množstvo peňazí, bol by [...]

Úlohou učiteľa nie je písomku opraviť, ale hodnotiť

pridané 04.10.2010, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 100000

Ako človek s dominantnou ľavou hemisférou sa často zamýšľam nad významom slov, ktoré používame. Tentokrát chcem upriamiť vašu pozornosť na slov­né spojenie „opraviť písomku, test, esej...” Dokonca vás chcem vyzvať, aby ste ako uči­telia tieto slová už nikdy nevypustili z úst. Prečo? Pretože „opraviť” možno iba niečo, čo je pokazené, nefunkčné, nesprávne. Toto slovo potvrdzuje a nepriamo posilňuje škodlivú orientáciu nášho školstva na chybu. Spomeňte si, ako [...]