DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac
DOBRÁ ŠKOLA - mesačník

Currently the posts are filtered by: Ankety
Reset this filter to see all posts.

Čím by vás najviac potešil budúci minister školstva?

pridané 01.06.2010, autor Časopis, do kategórie Ankety Comments 100000

Tibor REPČEK, učiteľ na SŠ, Liptovský Hrádok Keby to bol učiteľ s takou dlhou a komplexnou pedagogickou praxou, že by chápal problémy základných a stredných škôl. Keby školstvo prenechal viac na súkromný sektor. Keby do (ne)finančného ohodnotenia učiteľov vniesol väčšiu férovosť: napríklad plat podľa stupňa dosiahnutého vzdelania, dĺžky praxe, počtu projektov... Viktória KARÁSZOVÁ, učiteľka na ŠpMNDaG v Bratislave Keby sa riadil heslom „Najprv myslieť, potom [...]

Páči sa vám, čo sme vybrali z nášho časopisu? Staňte sa naším čitateľom.

Do akej miery by mal učiteľ využívať na vyučovaní učebnice?

pridané 01.05.2010, autor Časopis, do kategórie Ankety Comments 100000

Martin JARAB, učiteľ na ZŠ, Žilina Všetko závisí od štýlu, v akom je učebnica napísaná. Dobrá učebnica by určite mala obsahovať nielen holé fakty, ale aj úlohy na inšpiráciu učiteľa a žiakov. Dobrý je kompromis: občas učebnica, občas pracovné listy. Chýba mi však akákoľvek možnosť výberu učebníc. A bolo by dobré, keby ministerstvo konečne začalo podporovať aj tvorbu učebných materiálov v elektronickej podobe. Jana KONTÚROVÁ, riaditeľka ZŠ, Bošany Ja používam [...]

Čo si myslíte o rozhodnutí MŠ SR obmedziť počet žiakov v osemročných gymnáziách na 5% populácie?

pridané 01.04.2010, autor Časopis, do kategórie Ankety Comments 100000

Tatiana Rosová, poslankyňa NR SR, predsedníčka Výboru pre vzdelanie, mládež, vedu a šport Istá regulácia počtu žiakov osemročných gymnázií je v záujme toho, aby plnili svoj pôvodný zmysel. II. stupeň ZŠ by sa naozaj nemal stať „úschovňou“ pre tých, ktorých rodičia alebo oni sami nemajú ambície na gymnaziálne štúdium. Ale paušálne riešenie „5 % a dosť“ patrí do sveta techniky, nie do sveta ľudí. Nerešpektuje demografické a kultúrne odlišnosti regiónov, otvára dvere [...]

Ak by ste mali možnosť zmeniť obsah predmetu, ktorý vyučujete, na aké zmeny by ste sa zamerali?

pridané 01.03.2010, autor Časopis, do kategórie Ankety Comments 100000

Lolo MAČOR, riaditeľ Cirkevnej spojenej školy v Dolnom Kubíne V hudobnej výchove by som sa zameral na zapojenie všetkých zmyslov. Hudbu treba zažiť prostredníctvom kvalitného zvuku a veľkoplošnej projekcie obrazu. Deti by som nechal skúmať, objavovať a diskutovať. Používal by som projektové metódy v skupinách. Počúvanú hudbu by som znázorňoval farbou, tvarom, slovom. V súčasnom obsahu mi chýba dôraz na slovenskú tvorbu. Deti poznajú Jacksona či Verdiho, ale [...]

Čo by sa malo zmeniť či zlepšiť na prebiehajúcej školskej reforme?

pridané 01.03.2010, autor Časopis, do kategórie Ankety Comments 100000

Vasil Dorovský, Bilingválne gymnázium M. Hodžu v Sučanoch „Dvakrát meraj a raz strihaj" a „Pomaly ďalej zájdeš" – to by som odporúčal „režisérom" prebiehajúcej reformy. Čo sa týka legislatívy pre „malé školstvo", zmenil by som iba zákon o štátnom rozpočte, zákon o financovaní školstva, školský zákon a zákon o pedagogických zamestnancoch. Cieľom reformy má byť dosiahnutie vyššej kvality výchovy a vzdelávania priamo v triede. Bez investícií a [...]