DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac
DOBRÁ ŠKOLA - mesačník

Currently the posts are filtered by: Rozhovory
Reset this filter to see all posts.

Jozef Herbulák: Projekty zaberajú veľa času, no môžu učiteľom mnoho dať

pridané 09.02.2011, autor Časopis, do kategórie Rozhovory Comments 100000

Jozef Herbulák je charizmatický typ učiteľa, ktorého si určite zapamätáte. Pôsobí na SOŠ obchodu a služieb v Prievidzi už 25 rokov, z toho 15 rokov bol zástupcom riaditeľa školy. Učí matematiku, chémiu a informatiku. Zaujíma sa o cestovný ruch, pracuje v Regionálnom združení cestovného ruchu Horná Nitra, je garantom 12. ročníka medzinárodnej konferencie cestovného ruchu, ktorej spoluorganizátorom je jeho škola. Snaží sa pomáhať regiónu, v ktorom žije. Možno [...]

Páči sa vám, čo sme vybrali z nášho časopisu? Staňte sa naším čitateľom.

Mária Smreková: Štát obmedzuje rodičov vo výbere vzdelávacej cesty

pridané 07.01.2011, autor Vlado Burjan, do kategórie Rozhovory Comments 100000

Mária Smreková je jednou zo zakladateliek 1. súkromného gymnázia v Bratislave (pôvodne na Čapkovej, dnes na Bajkalskej ulici). Pôsobí na tejto škole od jej vzniku v roku 1991. Do roku 2006 bola zástupkyňou riaditeľa, neskôr riaditeľkou školy. Vyštudovala chémiu a fyziku na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Po štúdiu nastúpila na gymnázium v Dunajskej Strede. Z myšlienok Márie Smrekovej vyberáme: „Štátne vzdelávacie programy sú nastavené na získanie maxima [...]

Ibolya Straussová: Učitelia často nekladú otázky, iba plnia nezmyselné príkazy

pridané 01.12.2010, autor Časopis, do kategórie Rozhovory Comments 100000

Ibolya Straussová je učiteľka prvého stupňa na základnej škole v Nižnom Klátove pri Košiciach. Učí spojenú triedu tretiakov a štvrtákov. Mnohí ju poznajú ako aktívnu účastníčku rôznych učiteľských vzdelávaní. Svoje názory publikuje na svojich blogoch a rôznych portáloch pre učiteľov. V DOBREJ ŠKOLE 5/2010 sme uverejnili jej článok Vlastenectvo na povel a v čísle 1/2010 písala o vzdelávaní učiteľov v cudzích jazykoch. Bibiána Zelinová sa s ňou porozprávala nielen o [...]

Vasil Dorovský: Som za rôznorodosť a pestrosť vo vzdelávaní

pridané 01.11.2010, autor Vlado Burjan, do kategórie Rozhovory Comments 100000

Vasil Dorovský je absolventom PrF UK v Bratislave. Po skončení štú­dia pracoval vo Výskumnom ústave papiera a celulózy, neskôr ako ašpirant v Anorganic­kom ústave SAV. V školských službách je od roku 1983. Prešiel viacerými SOU, od roku 1987 pôsobil na Gymnáziu na Wolkrovej (dnes Hlinskej) ulici v Žiline. Od roku 1991 bol zástupcom riaditeľa školy a od roku 1999 dodnes je riaditeľom anglicko-slovenského Bilingválneho gymnázia M. Hodžu v Sučanoch. Vo voľnom čase [...]

Jana Kontúrová: Ukážme žiakom, že počítače nie sú iba na zábavu

pridané 02.10.2010, autor Biba Zelinová, do kategórie Rozhovory Comments 100000

Základná škola Bošany sa vďaka prebiehajúcemu projektu Notebook pre každého žiaka objavuje častejšie v médiách. Našli ste odvahu skúsiť učiť v triede II. stupňa ZŠ, kde má každý žiak notebook. Skúsenosti, dobré aj zlé, ponúkate ďalším odvážnym školám. V máji ste sa dokonca vybrali do Afriky učiť kenských učiteľov používať moderné technológie. Kde sa zrodil tento nápad? Tam, kde sa za posledné desaťročie zrodilo najviac nápadov na modernizáciu školstva – u Romana [...]

Rozhovor s Eugenom Jurzycom, novým ministrom školstva

pridané 05.09.2010, autor Vlado Burjan, do kategórie Rozhovory Comments 100000

Novým ministrom školstva, vedy, výskumu a športu sa stal Ing. Eugen Jurzyca (1958) – ekonóm so zahraničnými skúsenosťami, bývalý riaditeľ inštitútu INEKO. V minulosti pôsobil aj ako poradca prezidenta R. Schustera, ministra financií I. Mikloša či ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny I. Radičovej. Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1981 na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. Študoval tiež na Open University v Bratislave a absolvoval stáž na [...]

Stella Hanzelová: Akí budeme my rodičia, taká bude aj škola

pridané 01.06.2010, autor Biba Zelinová, do kategórie Rozhovory Comments 100000

Na stránke DOBREJ ŠKOLY na Facebooku sa jedného dňa začala aktívne zapájať do diskusií Stella Hanzelová, matka štyroch detí z Bratislavy. Kto to je? Prečo ju problematika školstva tak zaujíma? Bibiána Zelinová z DOBREJ ŠKOLY sa s ňou stretla v jedno nedeľné popoludnie pri káve. Už po prvých slovách bolo jasné, že to nebude krátky rozhovor. Pozývame vás jedným uchom trochu ponačúvať, o čom spolu hovorili. Máte na rodiča až nezvyčajný záujem o dianie [...]

Daniela Porubcová: Kľúčom k úspechu školy sú ľudia

pridané 01.05.2010, autor Biba Zelinová, do kategórie Rozhovory Comments 100000

Mgr. Daniela Porubcová sa v školstve pohybuje od roku 1977. V detstve a mladosti bola violončelistkou, členkou folklórneho súboru a viacerých orchestrov. Absolvovala Pedagogickú fakultu UK v Trnave s aprobáciou slovenský jazyk – hudobná výchova. Pracovala ako výchovná poradkyňa, zástupkyňa riaditeľa školy, metodička odboru školstva na okresnom úrade. V súčasnosti je riaditeľkou ZŠ na Mariánskej ul. v Prievidzi. V r. 1996 bola úspešnou autorkou Pedagogického čítania [...]