DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac
DOBRÁ ŠKOLA - mesačník

Currently the posts are filtered by: Rozhovory
Reset this filter to see all posts.

Učiteľ netuší, koľko toho vie aj mimo učenia

pridané 27.09.2018, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie Rozhovory Comments 0

Učila už ako vysokoškoláčka na štátnej bratislavskej základnej škole. Na Univerzite Komenského v Bratislave vyštudovala pedagogickú fakultu s trojkombináciou dejepis – občianska a etická výchova. Andrea Gálová dlhé roky učila na 1. súkromnom gymnáziu v Bratislave, kde sa okrem zapájania do rôznych činností na podporu demokracie či občianskeho aktivizmu venovala na hodinách dejepisu aj obrátenej kauzalite. Po odchode zo školstva pracovala na Úrade splnomocnenca [...]

Sloboda sa má šíriť zhora nadol

pridané 03.09.2018, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie Rozhovory Comments 0

Študoval teológiu na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave. Má doktorát z religionistiky na FiF UK. Tri roky pôsobil ako kazateľ Cirkvi bratskej v Žiline. Celé desaťročie sa v treťom sektore venoval oblasti vzdelávania. Posledných sedem rokov je Dušan Jaura riaditeľom Cirkevného bilingválneho gymnázia C. S. Lewisa v Bratislave, kde učí náboženstvo a etiku. Pod jeho vedením sa škola stala jednou z najlepších škôl na Slovensku. Okrem kresťanských [...]

Učiteľ je blízky človek, je všetko

pridané 20.12.2017, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie Rozhovory Comments 0

Vyštudovala sociálnu prácu na univerzite v Nitre. Pôsobila na Úrade splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity, založila Rómsky inštitút a spolupracovala i s organizáciou Divé maky. Za svoje blogy dostala novinársku cenu. Do pozornosti širšej verejnosti sa dostala knihou Cigánka, ktorá je neuveriteľným rozprávaním jej vlastného života. Janette Motlová Maziniová založila neziskovú organizáciu EDUMA a momentálne pracuje na projekte Vnímavá komunita. Je matkou troch [...]

Neviem, kde nechal Maslow pohyb

pridané 02.10.2017, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie Rozhovory Comments 0

V roku 2003 začal vyučovať a prednášať fyziológiu človeka na Fakulte telovýchovy a športu UK. Pracuje s vrcholovými a rekreačnými športovcami v oblasti diagnostiky trénovanosti a zdravotného zabezpečenia. Je autorom viacerých odborných prác a publikácii o problematike výživy. Fyziológ a kondičný tréner Viktor Bielik tvrdí, že ľudia behajú viac, ale pomalšie a deti zaostávajú za rovesníkmi spred niekoľkých rokov. Pre .týždeň sa zhovárali Filip Olšovský a Denisa [...]

Ak zostaneme v starej štruktúre, nebudeme vedieť prejsť do nového sveta

pridané 11.09.2017, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie Rozhovory Comments 0

V nemeckom školstve pracovala 39 rokov. Margret Rasfeld začínala ako učiteľka, neskôr pôsobila ako riaditeľka na viacerých školách. Vybudovala dve školy v spolkovej krajine Hesensko. V roku 2007 sa presťahovala do Berlína, kde spoluzakladala a do roku 2016 viedla Evanjelickú školu Berlin centrum (EBSZ). Tvrdí, že vo vzdelávaní konáme proti zisteniam z oblasti výskumu mozgu či pedagogiky. Mali by sme sa podľa nej viac sústrediť na učenie pre život a rozvoj osobnosti [...]

Vedomie, že konáte dobro, spája

pridané 18.05.2017, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie Rozhovory Comments 0

Učí dejepis na Gymnáziu Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom. Na hodinách vie zaujímavo využiť aj svoj druhý aprobačný predmet – slovenský jazyk. Študentov zapája do dobrovoľníckych aktivít, pri ktorých rastú hlavne ľudsky. Zuzana Kohútová je jedným z tých učiteľov, ktorí sa neboja organizovať besedy o holokauste, zúčastňovať sa konferencií o extrémizme, zapájať sa do projektov o totalite a úspešne pripraviť študentov aj na rôzne [...]

Sloboda musí ísť ruka v ruke so zodpovednosťou

pridané 18.05.2017, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie Rozhovory Comments 0

Pochádza zo Žiliny, vyštudoval Matematicko-fyzikálnu fakultu na Univerzite Komenského v Bratislave, kde potom aj nejaký čas pôsobil v rámci doktorandského štúdia. Ján Žabka je učiteľom matematiky na 1. súkromnom gymnáziu v Bratislave, je autorom učebníc a pracovných zošitov pre 5. až 9. ročník a je známy aj ako matematický bloger. Žabčo, ako ho študenti familiárne volajú, je i zanieteným hráčom squashu, turistom [...]

Britská manažérka: Prehra je súčasťou úspechu

pridané 12.04.2017, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie Rozhovory Comments 0

DORIS SUCHET riadi najstaršiu jazykovú školu v Oxforde už vyše dvanásť rokov. Školu REGENT OXFORD, ktorá vznikla v roku 1953, ročne navštívi takmer tisíc študentov z celého sveta. V letnej sezóne zamestnáva až 35 učiteľov. DORIS SUCHET príde 9. a 10. júna 2017 do Bratislavy, aby sa na konferencii ELT FORUM podelila s manažérmi a učiteľmi o svoje skúsenosti z oblasti riadenia a vedenia ľudí. Partnerom konferencie je aj DOBRÁ ŠKOLA. Viac informácií o akcii nájdete na [...]

Dobrý učiteľ núti deti robiť chyby

pridané 03.04.2017, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie Rozhovory Comments 0

Je lekárom, vysokoškolským pedagógom a politikom. Martin Jan Stránský sa narodil v New Yorku. Študoval na Columbia University v  NY a St. George's University na Grenade. Je odborným asistentom v odbore neurológia na Yale School of Medicine a tiež zakladateľom a vedúcim programu výmien lekárov medzi Yale University a Karlovou univerzitou. Je riaditeľom Polikliniky na Národní třídě v Prahe. Založil program, ktorý je [...]

Najdôležitejšie je poznať vlastný národ

pridané 03.03.2017, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie Rozhovory Comments 0

Karuna Thurlow je z matkinej strany potomkom viacerých maorských kmeňov a z otcovej strany má britskú krv. Má 36 rokov, je mamou i nevlastnou mamou štyroch detí. V súčasnosti pracuje ako triedna učiteľka na prvom stupni základnej školy. Učí v maorskej škole v Christchurch na Novom Zélande.Bronwyn Thurlow, matka Karuny, sa angažovala v iniciatíve zameranej na znovuoživenie maorského jazyka. V 70. rokoch sa predpokladalo, že do začiatku nového tisícročia väčšina [...]

Vráťme do školy človečinu

pridané 31.01.2017, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie Rozhovory Comments 0

Je členkou katedry psychológie na Filozofickej fakulte UK a spoluautorkou knihy Škola rozvíjania emocionálnej inteligencie žiakov. Gabriela Herényiová je členkou Medzinárodnej asociácie školskej psychológie, kde zastupuje Slovenskú republiku. Na školách organizuje intervenčné programy, ktoré v sebe zahŕňajú riešenie konfliktov či výchovu k tolerancii a znižovaniu agresivity. O tom, prečo nevládne na školách príjemná atmosféra, o práci školského psychológa i o [...]

Odlišujme fakty od názorov

pridané 03.01.2017, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie Rozhovory Comments 0

Jeho študenti ho poznajú ako učiteľa dejepisu a nemeckého jazyka. Širšia verejnosť ho pozná ako moderátora RTVS, ktorý divákov sprevádzal diskusnými reláciami s historickou tematikou. Od septembra je Tomáš Slezák zástupcom riaditeľa na Spojenej škole Jura Hronca v Bratislave, do ktorej chodil ešte ako študent a neskôr v nej začínal ako učiteľ. O tom, ako učiť históriu, ako viesť študentov ku kritickému mysleniu, ale aj o extrémizme na školách sa s ním rozprávala [...]

Učitelia sú sebavedomí len v triede

pridané 07.12.2016, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie Rozhovory Comments 0

Bývalí matematikári, ktorí zo školstva odišli, aby sa doň okľukou cez svet biznisu vrátili. Učiť do školy by sa už ísť báli, hoci tvrdia, že ak ste učenie raz vyskúšali a bavilo vás to, tak sa k tomu vždy chcete vrátiť. O to viac ich však napĺňa vzdelávať učiteľov a písať učebnice matematiky. Pri ich tvorbe považujú za kľúčový práve kontakt s učiteľmi a spätnú väzbu od nich. Peter a Zuzana Berovci sú skvelo zohraný pár. Pri rozhovore stačilo nadhodiť tému a [...]

Škola je miestom stretnutia rôznych detí

pridané 25.10.2016, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie Rozhovory Comments 0

Pracoval pre týždenník Reflex ako reportér. V českej komerčnej televízii i v tej verejnoprávnej pôsobil a pôsobí ako dramaturg a scenárista. Expert na školstvo – Tomáš Feřtek sa venuje propagácii vzdelávania v spoločnosti EDUin. Je autorom knihy Co je nového ve vzdělávání, v ktorej tvrdí, že plošné testovania žiakov, rebríčky škôl, ale aj elitné gymnáziá krivia vzdelávací systém. Rozhovor viedol Juraj Hipš. Pôvodne bol uverejnený na portáli ciernalabut.sk. Na [...]

Treba odmeňovať iba kvalitu

pridané 28.09.2016, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie Rozhovory Comments 0

Študoval žurnalistiku a politológiu v Bratislave, teórie nacionalizmu v Budapešti a liberálne teórie v New Yorku. Peter Dráľ vyše desať rokov pracuje s učiteľmi. V Nadácii Milana Šimečku koordinoval ľudskoprávny program a projekty interkultúrneho vzdelávania. V rámci iniciatívy Chceme vedieť viac kladie otázky a hľadá odpovede týkajúce sa slovenského školstva. Práve o budúcnosti nášho školstva a o tom, čo v dnešnej diskusii o vzdelávaní chýba, sa s ním rozprával [...]

Mala som predsudky voči učiteľom

pridané 31.08.2016, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie Rozhovory Comments 0

Vyštudovala právo, no práca v advokátskej kancelárii ju nenapĺňala. Učila základy práva a pomáhala väzňom v mužskej i ženskej väznici vrátiť sa späť do života v spoločnosti. Chcela ísť na misie, no zdravotný stav jej prekazil plány, a tak išla na dva roky učiť deti zo sociálne zaostalých komunít. Jej cieľom je rozvíjať ich kritické myslenie a šíriť osvetu nielen o problémoch školstva. S veselou a charizmatickou Anežkou Markovou sa rozprávala Barbora [...]

Nahovárame si, že máme školské knižnice

pridané 15.06.2016, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie Rozhovory Comments 0

Tibor Hujdič alias pán Mrkvička je vášnivý čitateľ a znalec detských kníh. Keď práve nečíta deťom, učí knihovníkov pracovať s malými čitateľmi. Vedie tiež semináre pre učiteľov o čitateľskej gramotnosti a založil detské internetové kníhkupectvo mrkvicka.skAko podľa vašich skúseností fungujú školské knižnice?Stretol som učiteľov, ktorí sú knihovníkmi a ktorí svojou vášňou šíria vášeň pre čítanie. Napríklad fantastická pani učiteľka v Ružomberku, ktorá všetky svoje [...]

Nechať žiaka rozprávať o sebe

pridané 09.06.2016, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie Rozhovory Comments 0

Nevyštudoval učiteľstvo a možno práve preto je učiteľom etiky a náboženstva na cirkevnom Bilingválnom gymnáziu C. S. Lewisa v Bratislave, kde bol dlhé roky aj členom manažmentu. Živí ho však práca s autami vo firme OIL Partner, kde pôsobí ako riaditeľ. Jeho prednáška o Generácii Z, ku ktorej patria aj jeho súčasní študenti, zaujala nielen učiteľov. S charizmatickým altruistom Štefanom Machajdíkom sa o tínedžeroch, tútoringu, mentoringu a virtuálnom svete rozprávala [...]

Tri namakané makovice

pridané 04.05.2016, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie Rozhovory Comments 0

Nezisková organizácia LEAF ocenila pred pár mesiacmi troch mladých ľudí cenou LEAF Award – Hľadáme makovice. Nominovaný mohol byť so svojím projektom alebo súborom aktivít každý výnimočný študent od 10 do 16 rokov. Hodnotil sa vplyv projektu na okolie a tiež, či jeho prostredníctvom dochádza k rozvoju hodnôt a realizovateľnosť projektového zámeru. Nakoniec sa spomedzi 160 projektov vyprofilovalo 6 nominácií. Víťazstvo si však odniesli len traja: Ondrej Vrábel [...]

Mladí nevedia, čo je to fašizmus

pridané 31.03.2016, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie Rozhovory Comments 0

Profesor Erich Mistrík je vedúcim Ústavu humanitných štúdií na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. Pôsobí na Katedre etickej a občianskej výchovy, ktorú pred vyše 20 rokmi zakladal a roky aj viedol. Venuje sa predovšetkým estetike, multikultúrnej a občianskej výchove. Náš vlastný rozhovor s ním sme uverejnili v októbri 2014 (DŠ 6-02). Tentoraz aktuálne zaraďujeme rozhovor, ktorý s profesorom Mistríkom po voľbách viedla Kristína Hudeková. Pôvodne bol [...]