DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac
DOBRÁ ŠKOLA - mesačník

Currently the posts are filtered by: O školstve
Reset this filter to see all posts.

Maturita ani diplom nestačia

pridané 28.05.2014, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O školstve Comments 100000

Niekoľko odporúčaní, ako zvýšiť šancu absolventov zamestnať sa. Kedysi vysokoškolský diplom znamenal dobre platené miesto a zaradenie sa medzi elitu. Podľa výsledkov sčítania obyva­teľov z roku 2011 má u nás vysokú ško­lu už každý siedmy a strednú odbornú školu s maturitou každý štvrtý človek. Čo je však potrebné na to, aby sa ab­solvent zamestnal, okrem papiera s okrúhlou pečiatkou? Čo očakávajú zamestnávatelia Rastislav Duriš, špecialista na pracovnú [...]

Páči sa vám, čo sme vybrali z nášho časopisu? Staňte sa naším čitateľom.

Prečo školy generujú nezamestnaných?

pridané 28.05.2014, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O školstve Comments 100000

Viac ako 33 % nezamestnaných mladých ľudí je varovaním, že svet škôl a svet práce medzi sebou komunikujú nedostatočne. S pomocou databáz a údajov portálu Profesia.sk sme sa pozreli na to, prečo na úradoch práce končí toľko absolventov. Hlavné príčiny, ktoré uvádzajú zamestnávatelia, sú chýbajúce pracovné návyky, nedostatočná schopnosť prepojiť teoretické vedomosti s praktickými zručnosťami a absencia tzv. mäkkých zručností (soft [...]

ZA A PROTI: Mali by sme výsledky našich žiakov v testoch PISA brať vážne?

pridané 08.01.2014, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O školstve Comments 100001

Nedávno zverejnené výsledky slovenských žiakov v testovaní PISA 2012 vyvolali celú plejádu reakcií. Zrejme aj preto, že vo všetkých troch sledovaných oblastiach (matematická, prírodovedná a čitateľská gramotnosť) sa naši 15-roční oproti testom z roku 2009 zhoršili. Jednotlivé komentáre sa však nelíšili iba v ponúkaných vysvetleniach príčin zhoršenia, ale aj v názore, akú váhu vôbec máme týmto zisteniam prikladať. Jedni ich považujú za zásadné a veľmi [...]

Ema má mamu, Žigmund Žubajíka

pridané 08.01.2014, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O školstve Comments 100000

Už iba samotným zvolaním diskusie o obsahu Hupsovho šlabikára Lipka naznačil minister školstva nedôveru v slovenských učiteľov. Namiesto toho, aby ocenil, že aj pri kontroverzných témach dokážu žiakom vštepiť hodnotové ideály, tak bude radšej diskutovať o ignorovaní sociálnej reality učebnicami. Slovenským verejným diskurzom prebehla nedávno búrlivá diskusia o fiktívnom príbehu malého Žigmunda, ktorý kvôli rozvodu svojich rodičov vyrastá iba [...]

Nazrite do Farebnej školy

pridané 28.11.2013, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O školstve Comments 100000

Farebná škola sa nachádza v Maďarsku v mestečku Tata, vzdialenom od hraničného priechodu iba zopár kilometrov. Ak by ste sa sem vybrali, školu hľadajte na ulici s názvom Fényes fasor, čo v preklade znamená Svetlé stromoradie. Deti, žiaci a študenti sa na prvý pohľad ničím nelíšia od detí v bežných školách, azda iba v tom, že pôsobia pokojnejšie a radostnejšie. Školské prostredie sa výrazne líši od uniformných škôl, útulné budovy, ktoré majú jeden spoločný [...]

Ušetrime pre malé školy

pridané 26.11.2013, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O školstve Comments 100000

Chýbajúce financie na chod málotriedok je možné získať vďaka úspore na administratívnej správe obcí. Štátny rozpočet sa nedá len tak nafúknuť. Je obmedzovaný rastom ekonomiky, čo je faktor, ktorý sa nedá zmeniť zo dňa na deň. V súčasnom svete vplýva globálna ekonomika na vnútornú ekonomiku viac než v minulosti. Je ťažké určiť, čo financovať zo štátneho rozpočtu a do akej miery má byť daný sektor podporovaný z verejných zdrojov. Jedno je však isté – ak príjmy [...]

Za a proti: Má existovať školská inšpekcia v jej súčasnej podobe?

pridané 28.08.2013, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O školstve Comments 100002

Školská inšpekcia patrí k zdanlivo neodmysliteľným súčastiam nášho školského systému, a to už celé desaťročia, ak nie stáročia. Jej hlavnou úlohou je dohliadať, aby v rezorte školstva prebiehalo všetko v súlade s legislatívou, ktorá výchovu a vzdelávanie upravuje. Útvary s podobným poslaním nájdeme aj v iných rezortoch – zdravotníctve, obchode atď. Keď sa však opýtate riaditeľov škôl a učiteľov, deväť z desiatich nenájde pre školskú inšpekciu dobrého slova. [...]

Mýty a fakty: Kým nezvýšime efektívnosť nášho školstva, nemá zmysel liať do neho ďalšie peniaze (?)

pridané 28.05.2013, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O školstve Comments 100002

Spoločnosť McKinsey&Company vo svojej štúdii How the worlds most improved school systems keep getting better (Ako sa najlepšie školské systémy sveta stávajú ešte lepšími) skúmala súvis medzi výškou nákladov na vzdelávanie a výsledkami v testoch PISA. Analytici rozdelili krajiny do 11 skupín (na grafe sú reprezentované zvislými čiarami) podľa výšky verejných investícií na žiaka. Slovensko sa tak ocitlo v tretej skupine zľava spolu s ďalšími 6 krajinami, [...]

Zamyslenie nad grafom

pridané 28.05.2013, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O školstve Comments 100000

Zvláštny graf na obrázku pochádza z Poľska. Znázorňuje výsledky maturitného testu z poľského jazyka v roku 2012. Pri veľkom počte žiakov, ktorí test písali, by graf rozhodne nemal vyzerať tak, ako vyzerá. Jednoznačne totiž odporuje štatistickým zákonom. Čo sa to stalo? Vo svojom článku v minulom čísle DOBREJ ŠKOLY som sa snažil poukázať na to, že keď mnoho učiteľov urobí pri hodnotení nejakého testu hoci len malú „korekciu“, v celkovom výsledku to môže [...]

Motivácia po fínsky

pridané 02.05.2013, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O školstve Comments 100000

Existujú dva druhy motivácie. Jedna je pozitívna, tá druhá volí opačný prístup. V slovenskom školstve počujeme deň čo deň, že žiakov a študentov treba motivovať. Táto snaha dostáva niekedy až zvrátenú podobu, keď túžba po atraktívnej výučbe predčí všetky ostatné priority. Dobre mienený úmysel liberalizácie nášho školstva razom zmení prístup k stredoškolákom, akoby išlo o prváčikov na ZŠ. Deti, ba dospievajúci ľudia si tak na hodine geografie [...]

Slovenčina „po novom“

pridané 28.03.2013, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O školstve Comments 100006

Na predmete slovenský jazyk a literatúra sa napáchalo počas Mikolajovej reformy toľko experimentov, že mňa, ale aj mnoho ďalších učiteľov jeho vyučovanie „po novom“ demotivuje. Napriek tomu, že sa moje názory zhodujú s veľkou časťou pedagógov, s ktorými denne komunikujem, v ŠPÚ bola nedávno menovaná „nová“ ústredná predmetová komisia, ktorá je zložená aj z ľudí, ktorí majú na svedomí v súčasnosti platný ŠVP. Keď vstúpil do platnosti, učitelia slovenčiny boli [...]

Mal by byť učiteľom priznaný status verejného činiteľa?

pridané 27.11.2012, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O školstve Comments 100001

Vláda počas rokovaní so školskými odborármi o možnom štrajku predložila návrh memoranda, ktoré obsahovalo aj návrh, aby sa učitelia zaradili k verejným činiteľom. (Štatút VČ požívajú napr. prezident, členovia vlády, sudcovia, prokurátori, štátni zamestnanci, vojaci, starostovia, predsedovia VÚC, poslanci a zamestnanci samosprávy, notári a súdni exekútori, členovia lesnej, vodnej rybárskej a poľovníckej stráže a ďalší.) Nápad urobiť z pedagógov verejných [...]

Námety na malú osobnú vzburu proti nenormalizácii (Manifest)

pridané 30.10.2012, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O školstve Comments 100000

17. november nabáda k povinným jazdám, veď nástenku vie poslušne vy­fabrikovať každý. Pre nás je 17. november príležitosťou na malú osobnú VZBURU.My nezačíname hodinu zápisom do triednej knihy. Ó, ten pozostatok čias, keď nevyparafovaný priestor priam volal po zneužití! Ak už musíme, potom tam zapisujeme PRAVDU. Odmietame pretrvávajúce organizovanie školstva po vzore ARMÁDY! My nepripravujeme na testy, ale do života! Vyhlasujeme, že do zoznamu [...]

Má debyrokratizácia v našom školstve šancu?

pridané 04.10.2012, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O školstve Comments 100001

Všade okolo nás zúri digitálna revolúcia. Keď vojdete do predajne mobilného operátora, vytlačíte si časenku, platobný terminál vám v reštaurácii prinesú na stôl, dotykové informačné tabule sú súčasťou námestí, z pohodlia domova si kúpite čokoľvek, na letisku na vašu identifikáciu stačí, keď podáte pas. Na mieste je otázka: ako sa výdobytky modernej techniky prejavili v školskej administratíve?   Stačí sa spýtať učiteľov a zistíte, že sú [...]

Idylická doba slobodného myslenia

pridané 31.05.2012, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O školstve Comments 100000

O slovenskom školstve si už žiadne ilúzie nerobím. Viem, čo asi môžem očakávať, čo by som očakávať nemal a čoho sa možno nedožijú ani moje deti. Niekedy sa mi však v hlave vynorí taká krásna asociácia, že ju jednoducho nemôžem prehliadnuť. Jedna taká mi nedávno napadla pri mojej azda stej rekapitulácii klasiky československej medzivojnovej kinematografie – Škola, základ života. Zrejme každému je dobre známa základná myšlienka celého filmu. Študent, [...]

Odmeraná a spočítaná kvalita

pridané 29.03.2012, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O školstve Comments 100000

Koľko nám povedia o kvalite školy tabuľky? Moju úvahu na túto tému podnietil Portál základných a stredných škôl, ktorý v rámci projektu Monitoring modernizácie školstva zverejnila neziskovka INEKO. Portál upozorňuje, že tabuľky s číslami o testoch a súťažiach, o mimoriadnych výsledkoch žiakov, o počte učiteľov na žiaka, o počte učiteľov využívajúcich IKT atď. „majú informatívny charakter a nie sú spoľahlivými [...]

Hospitačný záznam - hodnotenie vyučovacej hodiny

pridané 29.03.2012, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O školstve Comments 100007

1. Splnenie vzdelávacích cieľov Na počiatku bol Kredit a Kredit bol u ministra a minister bol Kreditom. Evolúciu nik nezastaví, z lovcov sa stali zberači. Kreditov. Čím viac kreditov máš, tým viac si učiteľom! Cieľom je nazbierať ich čo najviac. Nakúpite si ich podľa potreby, časom snáď aj v hypermarketoch. Slovenský učiteľ v pote tváre zbiera. Má kreditov plnú igelitku. Cieľ je splnený, ak bude treba, zozbiera sa aj pásavka zemiaková, [...]

Tri princípy otvorenosti

pridané 01.03.2012, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O školstve Comments 100000

Ak dáme bokom ľudí, ktorým by vyhovovala predstava akejsi uzavretej školy spred pár desiatok rokov, väčšina učiteľov i rodičov by sa asi podpísala pod to, že školy by dnes mali byť otvorené. Princíp otvorenosti je nepochybne „in“. Pri bližšom pohľade však zistíme, že často hovoríme o rôznych veciach. Ak rozmýšľame o škole (a, ako zistíme, v skutočnosti o mnohých iných systémoch), ponúkajú sa nám prinajmenšom tri rôzne princípy otvorenosti. [...]

Hľadá sa vinník

pridané 01.03.2012, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O školstve Comments 100000

Tento príbeh zdanlivo nie je o školstve. Dočítajte a posúďte sami. Stal sa pred rokmi, keď som neučila, ale ešte podnikala. Vybrala som si túto cestu, nakoľko dcéra bola chorá na obličky. Strávila som s ňou týždeň v nemocnici na detskom oddelení. Dcéra ležala v 40 až 41-stupňových teplotách, bežné problémy, ktoré sa týkali mňa, som vôbec neriešila. Napríklad to, že som spala dva dni iba v kresle, či to, že rozťahovacia posteľ, ktorú [...]

Revízia ŠVP - diskusia pokračuje

pridané 09.02.2012, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O školstve Comments 100000

Docent Kratochvíl je mojím učiteľom z vysokej školy. Práve jeho semináre formovali moje učiteľské postoje a zručnosti viac ako čokoľvek iné. Bol jedným z dvoch učiteľov, ktorí zmenili môj pohľad na dejepis a naučili ma vidieť v ňom niečo pekné a prospešné. Učebnice, ktoré didakticky spracoval, považujem za najlepšie, aké sme doteraz na Slovensku mali a bol by som veľmi rád, keby všetky učebnice dejepisu mali jeho didaktický [...]