DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac

Currently the posts are filtered by: O školstve
Reset this filter to see all posts.

ŠPÚ vyhlásil súťaž pre učiteľov

pridané 28.03.2017, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O školstve Comments 100000

Štátny pedagogický ústav vypísal súťaž  pre učiteľov materských, základných a stredných škôl,  ktorá je zameraná na tvorbu metodických materiálov vhodných na vyučovanie, ukážky aktivít, pracovné listy, námety na aktivizáciu a motiváciu žiakov, reflexiu žiakov, objavné učenie sa, kooperatívne učenie, projektové a problémové učenie, príbehy a podobne. Súťažné práce posúdia recenzenti a najlepšie práce vyhodnotí komisia. Víťazné práce ocenia 14. [...]

Páči sa vám, čo sme vybrali z nášho časopisu? Staňte sa naším čitateľom.

Smutná pravda o stredoškolskej odbornej činnosti

pridané 07.01.2016, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O školstve Comments 100000

Akým smerom sa uberá už roky naša SOČ v porovnaní s tou českou?  Prvotným impulzom na napísanie článku bolo rozhorčenie. SOČ sa venujem už pätnásť rokov, no tohtoročné pokyny obsahovali mimoriadne sporný bod: „Podmienkou zaradenia práce do súťaže SOČ je jej originalita. Súťažiaci čestne vyhlási, že túto prácu neprihlásil a neprezentoval v žiadnej inej súťaži. Po zistení, že sa súťažiaci zúčastnil s tou istou prácou viacerých súťaží, bude diskvalifikovaný...“ [...]

Učitelia si svoje platy zaslúžia

pridané 02.12.2015, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O školstve Comments 100000

Právom nadávame na politikov, ale svoj podiel viny majú aj učitelia.Teórií, čo je základným výstupom školy, je veľa, no ja budem pracovať s obľúbeným tvrdením – má pripraviť na život. Mňa škola nenaučila, ako sa postarať o dieťa, ako si nájsť ženu svojich snov, aby sme mohli mať spolu to dieťa, ako sa správať na prvom rande, ako si zarobiť peniaze, ako si získať rešpekt ostatných (inak ako strachom), ako byť šťastný. Ak mám byť úprimný, väčšinu času ma škola nudila [...]

Škola ako nástroj ideológie

pridané 03.11.2015, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O školstve Comments 100000

Mali by učitelia vnášať do vyučovania vzťah k hodnotám alebo si zachovať odstup? A ako formovali žiakov v čase socializmu? Pohľad na obdobie komunistického režimu z pozície učiteľa a žiaka stále nie je dostatočne prebádanou témou. Štát si v období totality oblasť vzdelávania strážil, napríklad nebolo jednoduché vyštudovať za učiteľa, ak niekoho považovali za „protikomunistický živel“ zaťažený demokratickým myslením či náboženskou ideológiu.  Schizofrénia a [...]

Zachráňme jednu celú generáciu

pridané 25.09.2015, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O školstve Comments 100000

Keď sme na jar tohto roka s odborníkmi riešili, ako lepšie pripraviť budúcich učiteľov, nikto asi netušil, že už o pár týždňov začne byť jeden z diskutovaných problémov taký naliehavý. Študenti pedagogiky sú pripravovaní na bežného, motivovaného, zdravého, slovensky hovoriaceho žiaka. Konfrontácia s realitou v podobe rozmanitosti v triede je pre nich doslova studenou sprchou. Keďže sa vo svojej práci zaoberám inkluzívnym vzdelávaním vo vzťahu k deťom so [...]

Ministerstvo školstva poslalo školským jedálňam 68 nových receptov

pridané 26.08.2015, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O školstve Comments 100001

V rubrike Číslo na zamyslenie zvykneme komentovať rôzne zarážajúce údaje týkajúce sa vzdelávania. Ide spravidla o čísla, ktoré sú prekvapujúco nízke alebo, naopak, prekvapujúco vysoké. Tentoraz je to však inak: číslo 68, počet receptov poslaných ministerstvom na školy, nie je šokujúce svojou veľkosťou, ale tým, že vôbec existuje. Že v súčasnej situá­cii nášho školstva ministerstvo rieši recepty pre školské jedálne.Riadeniu rezortu školstva sme sa na [...]

Píšte všetci modrým perom!

pridané 05.06.2015, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O školstve Comments 100000

Štátne školské inštitúcie by tu mali byť pre učiteľov a riaditeľov škôl, ale neberú ich ani ako svojich partnerov. To sa potvrdilo aj nedávno po zverejnení Otvoreného listu ministrovi školstva o odklade platnosti inovovaných štátnych vzdelávacích programov (IŠVP) a začatí diskusie, ku ktorému sa elektronickým podpisom na stránke Peticie.com pripojilo ďalších vyše 1000 podporovateľov.Nekoncepčná koncepciaIŠVP pripravoval Štátny pedagogický ústav za zatvorenými [...]

Inšpekcia bez predsudkov a ilúzií

pridané 30.01.2015, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O školstve Comments 100000

Aj keď mnoho strašidelných mýtov o inšpekcii nemá opodstatnenie, nie je to ani tak, že by posúvala školstvo dopredu.Inšpekciu na mnohých školách považujú za bájnu príšeru, ktorá učiteľom pozerá cez plece, či správne vypĺňajú triednu knihu, a zákerne striehne, aby v nečakanej chvíli mohla pod zámienkou nedostatočného využívania IKT doviesť celú školu do záhuby. Ona sa však, naopak, považuje za inštitúciu, ktorá zvyšuje kvalitu školstva a bdie nad [...]

Príliš vzorné zápisnice

pridané 20.11.2014, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O školstve Comments 100000

V strachu pred inšpekciou školy často robia zbytočné papierovačky. Cez prestávku medzi work­shopmi na Dni Zelených škôl sa mi jedna gymnaziálna pani učiteľka (meno si nepriala uviesť) spontánne posťažovala: koľko krásnych vecí by sa dalo robiť so žiakmi, keby sme nemuseli robiť nezmyselnú byrokraciu! Dostala vraj ako predsedníčka za úlohu prerobiť zápisnice z uplynulých porád jej predmetovej komisie (PK), pričom sa mala riadiť článkom Špecifiká zápisnice na [...]

Je papier viac ako to, čo viete?

pridané 27.10.2014, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O školstve Comments 100000

Aj keď ste vyštudovali pedagogický smer a učili angličtinu v Anglicku, u nás podľa predpisov nie ste kvalifikovaný angličtinár. Po absolvovaní potrebného vysokoškolského vzdelania, po viac ako 10 rokoch praxe na ZŠ na Slovensku a 5 rokoch praxe na školách v Anglicku som ako učiteľka anglického jazyka tu na Slovensku odrazu nekvalifikovaná. Oznámili mi to, keď som minulý rok po návrate z Anglicka nastúpila na strednú školu v Banskej Bystrici. Na [...]

Vylúčme strach zo školy

pridané 27.10.2014, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O školstve Comments 100000

Školstvo pravidelne stroskotáva práve na našom strachu. Je potrebné konečne nabrať odvahu a vysúkať si rukávy. Sprevádza nás často, v podstate celý život. Jeho prítomnosť je asi najvyššia v období najväčšej zodpovednosti. A možno práve preto kráča pomedzi školské lavice každý deň. Lebo sme veľmi zodpovední, sme zodpovední až natoľko, že nám strach z neúspechu, strach z porušenia pravidla, strach z vybočenia z línie znemožňuje [...]

Pozoruhodné myšlienky z konferencie Cesty k dobrej škole

pridané 04.09.2014, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O školstve Comments 100000

Na konferencii Cesty k dobrej škole, ktorú v máji usporiadala naša redakcia spolu so spoločnosťou EXAM testing, vystúpilo osem rečníkov. Položili si otázku, ako by mala vyzerať dobrá škola a ponúkli na ňu odpovede z pohľadu učiteľa, riaditeľa školy, študenta, odborníka na trh práce, vysokoškolského učiteľa pripravujúceho budúcich pedagógov a odborníka na mimoškolské vzdelávanie. V ich vystúpeniach zaznelo mnoho pozoruhodných myšlienok, ktoré si zaslúžia [...]

Povinná seriálová dochádzka

pridané 28.05.2014, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O školstve Comments 100000

Súdružky učiteľky, súdruhovia učitelia, pripravte sa, sme v roku 1984 a vzniká seriál My všichni školou povinní. Na ako dlho dopredu rozmýšľa učiteľ? Má školský vzdelávací program, takže vie, čo sa bude diať celý rok. Vieme však, kam smeruje naše školstvo? Možno by nám pri prognózovaní mohla napovedať minulosť. Nebudeme hodnotiť dobu, aj keď pôjdeme pred rok 1989. A keďže zdrojom informácií bude seriál, naša dôveryhodnosť bude veľmi nízka. Je rok [...]

Maturita ani diplom nestačia

pridané 28.05.2014, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O školstve Comments 100000

Niekoľko odporúčaní, ako zvýšiť šancu absolventov zamestnať sa. Kedysi vysokoškolský diplom znamenal dobre platené miesto a zaradenie sa medzi elitu. Podľa výsledkov sčítania obyva­teľov z roku 2011 má u nás vysokú ško­lu už každý siedmy a strednú odbornú školu s maturitou každý štvrtý človek. Čo je však potrebné na to, aby sa ab­solvent zamestnal, okrem papiera s okrúhlou pečiatkou? Čo očakávajú zamestnávatelia Rastislav Duriš, špecialista na pracovnú [...]

Prečo školy generujú nezamestnaných?

pridané 28.05.2014, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O školstve Comments 100000

Viac ako 33 % nezamestnaných mladých ľudí je varovaním, že svet škôl a svet práce medzi sebou komunikujú nedostatočne. S pomocou databáz a údajov portálu Profesia.sk sme sa pozreli na to, prečo na úradoch práce končí toľko absolventov. Hlavné príčiny, ktoré uvádzajú zamestnávatelia, sú chýbajúce pracovné návyky, nedostatočná schopnosť prepojiť teoretické vedomosti s praktickými zručnosťami a absencia tzv. mäkkých zručností (soft [...]

ZA A PROTI: Mali by sme výsledky našich žiakov v testoch PISA brať vážne?

pridané 08.01.2014, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O školstve Comments 100001

Nedávno zverejnené výsledky slovenských žiakov v testovaní PISA 2012 vyvolali celú plejádu reakcií. Zrejme aj preto, že vo všetkých troch sledovaných oblastiach (matematická, prírodovedná a čitateľská gramotnosť) sa naši 15-roční oproti testom z roku 2009 zhoršili. Jednotlivé komentáre sa však nelíšili iba v ponúkaných vysvetleniach príčin zhoršenia, ale aj v názore, akú váhu vôbec máme týmto zisteniam prikladať. Jedni ich považujú za zásadné a veľmi [...]

Ema má mamu, Žigmund Žubajíka

pridané 08.01.2014, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O školstve Comments 100000

Už iba samotným zvolaním diskusie o obsahu Hupsovho šlabikára Lipka naznačil minister školstva nedôveru v slovenských učiteľov. Namiesto toho, aby ocenil, že aj pri kontroverzných témach dokážu žiakom vštepiť hodnotové ideály, tak bude radšej diskutovať o ignorovaní sociálnej reality učebnicami. Slovenským verejným diskurzom prebehla nedávno búrlivá diskusia o fiktívnom príbehu malého Žigmunda, ktorý kvôli rozvodu svojich rodičov vyrastá iba [...]

Nazrite do Farebnej školy

pridané 28.11.2013, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O školstve Comments 100000

Farebná škola sa nachádza v Maďarsku v mestečku Tata, vzdialenom od hraničného priechodu iba zopár kilometrov. Ak by ste sa sem vybrali, školu hľadajte na ulici s názvom Fényes fasor, čo v preklade znamená Svetlé stromoradie. Deti, žiaci a študenti sa na prvý pohľad ničím nelíšia od detí v bežných školách, azda iba v tom, že pôsobia pokojnejšie a radostnejšie. Školské prostredie sa výrazne líši od uniformných škôl, útulné budovy, ktoré majú jeden spoločný [...]

Ušetrime pre malé školy

pridané 26.11.2013, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O školstve Comments 100000

Chýbajúce financie na chod málotriedok je možné získať vďaka úspore na administratívnej správe obcí. Štátny rozpočet sa nedá len tak nafúknuť. Je obmedzovaný rastom ekonomiky, čo je faktor, ktorý sa nedá zmeniť zo dňa na deň. V súčasnom svete vplýva globálna ekonomika na vnútornú ekonomiku viac než v minulosti. Je ťažké určiť, čo financovať zo štátneho rozpočtu a do akej miery má byť daný sektor podporovaný z verejných zdrojov. Jedno je však isté – ak príjmy [...]

Za a proti: Má existovať školská inšpekcia v jej súčasnej podobe?

pridané 28.08.2013, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O školstve Comments 100002

Školská inšpekcia patrí k zdanlivo neodmysliteľným súčastiam nášho školského systému, a to už celé desaťročia, ak nie stáročia. Jej hlavnou úlohou je dohliadať, aby v rezorte školstva prebiehalo všetko v súlade s legislatívou, ktorá výchovu a vzdelávanie upravuje. Útvary s podobným poslaním nájdeme aj v iných rezortoch – zdravotníctve, obchode atď. Keď sa však opýtate riaditeľov škôl a učiteľov, deväť z desiatich nenájde pre školskú inšpekciu dobrého slova. [...]