DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac
DOBRÁ ŠKOLA - mesačník

Currently the posts are filtered by: O školstve
Reset this filter to see all posts.

Školstvo a práva detí

pridané 05.02.2019, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O školstve Comments 100000

V roku 1959 prijala Organizácia spojených národov Deklaráciu práv dieťaťa. Obsahovala 10 zásad, ktorými by sa mali štáty riadiť vo vzťahu k deťom a mládeži. Tieto zásady boli neskôr podstatne rozpracované a doplnené v Dohovore o právach dieťaťa, ktorý prijala OSN 20. novembra 1989. Tento dohovor bol postupne ratifikovaný 195 krajinami (vrátane Slovenskej republiky) a stal sa tak najširšie prijatou zmluvou o ľudských právach v histórii.Obdobné dokumenty však nestačí [...]

Páči sa vám, čo sme vybrali z nášho časopisu? Staňte sa naším čitateľom.

Čo vieme o domácich úlohách

pridané 05.02.2019, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O školstve Comments 100000

Rodičia aj deti ich považujú za najväčší zdroj stresu v súvislosti so školou. Mnohými rodičmi nie sú velebené, no aj napriek tomu ich považujú za potrebné a množstvo i náročnosť im pripadajú primerané. Samozrejme, existujú rodičia, ktorí ich priam neznášajú. Tvrdia, že ich je príliš veľa, sú príliš ťažké a zbytočné. Aby to nebolo jednoduché, jestvuje aj skupina, ktorá chce pre svoje deti viac úloh. Koľko a akých úloh je zmysluplné zadávať?Mladý mozog sa rýchlo [...]

Informatika s robotom Emilom

pridané 16.01.2019, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O školstve Comments 100000

Informatika je síce u nás povinný predmet od tretieho ročníka základnej školy, chýbajú však primerané prostriedky a ucelený vzdelávací obsah. Učitelia si preto zvyčajne pomáhajú voľne dostupnými nástrojmi, ktoré nájdu na internete. Tie však nie sú určené pre prácu v triede a často nezohľadňujú kognitívny vývoj žiaka. Odpoveďou na problém ako vyučovať modernú informatiku je Emil.Emil začína i pokračujeCieľom nového projektu je vybudovať ucelený vzdelávací systém [...]

Správa o stave školstva

pridané 24.10.2018, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O školstve Comments 100000

Satirická úvaha o slovenskom školstve a jeho trápeniach Interná správa pre súkromné potreby. Prosím, nezverejňovať!Situácia v našom školstve je stabilizovaná, padať už nemáme kam. Skôr to vyzerá tak, že nám to celé padne na hlavu, keď padnú aj eurofondy. Cieľavedomým selektovaním lepších učiteľov sme dosiahli to, že sa presunuli mimo školstva, kde ich dokážu zaplatiť. Ten zvyšok, ktorý ostal v košiari, už nemá kam utiecť. A keď uteká, tak len do kruhu, ako sme [...]

Tak ako to je?

pridané 24.10.2018, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O školstve Comments 100000

Od Vlada Burjana som sa naučil jednu vec – otázky sú často dôležitejšie ako odpovede (najmä v škole). Aj jeho nedávna Úvaha po zvonení začína otázkou: Sú rodičia klientmi školy? a končí rovnako otázkou: Tak ako to je?Áno, som zo súkromnej školy a možno preto je môj názor v súlade s predpokladom Vlada Burjana, že na súkromných školách sú rodičia považovaní za klienta a na štátnych školách je vraj situácia iná. Otázkou je: Prečo je iná? Úvahy nad touto otázkou nechám [...]

Hlúpi futbalisti

pridané 27.09.2018, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O školstve Comments 100000

Asi to mám z amerických filmov, kde sú scénky, ako školský futbalový tím doučuje nemotorný občan s okuliarmi neurčitého pohlavia. Dva svety, ktoré majú málo spoločné. Buď si športovec, alebo nemotorný šprt. Na začiatku futbalisti iba tupo hľadia. Veľkým úsilím oboch strán, keď šprt pedagogicky jedinečne využije športové náradie a dynamiku hry na objasnenie poznatkov, sa osud zvráti. Na konci filmu dosahujú hlúpi futbalisti neuveriteľné výsledky. Sú športovci naozaj [...]

Letná kĺzačka

pridané 03.09.2018, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O školstve Comments 100000

Letná kĺzačka (summer slide) je v anglicky hovoriacich krajinách označenie pre úpadok vo vedomostiach a akademických zručnostiach u žiakov počas letných prázdnin. Poznáte to? Cez rok driete, vy aj deti. Príde leto a väčšina z toho je preč.Zrušíme prázdninyFenomén, ktorý trápi nejedného pedagóga. V USA svojho času vznikla iniciatíva navrhujúca nahradiť letné prázdniny nejakým spôsobom vyučovania, aby nedochádzalo k „letným stratám“. Na prvý pohľad to asi neznie zle. [...]

ŠPÚ vyhlásil súťaž pre učiteľov

pridané 28.03.2017, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O školstve Comments 100000

Štátny pedagogický ústav vypísal súťaž  pre učiteľov materských, základných a stredných škôl,  ktorá je zameraná na tvorbu metodických materiálov vhodných na vyučovanie, ukážky aktivít, pracovné listy, námety na aktivizáciu a motiváciu žiakov, reflexiu žiakov, objavné učenie sa, kooperatívne učenie, projektové a problémové učenie, príbehy a podobne. Súťažné práce posúdia recenzenti a najlepšie práce vyhodnotí komisia. Víťazné práce ocenia 14. [...]

Smutná pravda o stredoškolskej odbornej činnosti

pridané 07.01.2016, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O školstve Comments 100000

Akým smerom sa uberá už roky naša SOČ v porovnaní s tou českou?  Prvotným impulzom na napísanie článku bolo rozhorčenie. SOČ sa venujem už pätnásť rokov, no tohtoročné pokyny obsahovali mimoriadne sporný bod: „Podmienkou zaradenia práce do súťaže SOČ je jej originalita. Súťažiaci čestne vyhlási, že túto prácu neprihlásil a neprezentoval v žiadnej inej súťaži. Po zistení, že sa súťažiaci zúčastnil s tou istou prácou viacerých súťaží, bude diskvalifikovaný...“ [...]

Učitelia si svoje platy zaslúžia

pridané 02.12.2015, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O školstve Comments 100000

Právom nadávame na politikov, ale svoj podiel viny majú aj učitelia.Teórií, čo je základným výstupom školy, je veľa, no ja budem pracovať s obľúbeným tvrdením – má pripraviť na život. Mňa škola nenaučila, ako sa postarať o dieťa, ako si nájsť ženu svojich snov, aby sme mohli mať spolu to dieťa, ako sa správať na prvom rande, ako si zarobiť peniaze, ako si získať rešpekt ostatných (inak ako strachom), ako byť šťastný. Ak mám byť úprimný, väčšinu času ma škola nudila [...]

Škola ako nástroj ideológie

pridané 03.11.2015, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O školstve Comments 100000

Mali by učitelia vnášať do vyučovania vzťah k hodnotám alebo si zachovať odstup? A ako formovali žiakov v čase socializmu? Pohľad na obdobie komunistického režimu z pozície učiteľa a žiaka stále nie je dostatočne prebádanou témou. Štát si v období totality oblasť vzdelávania strážil, napríklad nebolo jednoduché vyštudovať za učiteľa, ak niekoho považovali za „protikomunistický živel“ zaťažený demokratickým myslením či náboženskou ideológiu.  Schizofrénia a [...]

Zachráňme jednu celú generáciu

pridané 25.09.2015, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O školstve Comments 100000

Keď sme na jar tohto roka s odborníkmi riešili, ako lepšie pripraviť budúcich učiteľov, nikto asi netušil, že už o pár týždňov začne byť jeden z diskutovaných problémov taký naliehavý. Študenti pedagogiky sú pripravovaní na bežného, motivovaného, zdravého, slovensky hovoriaceho žiaka. Konfrontácia s realitou v podobe rozmanitosti v triede je pre nich doslova studenou sprchou. Keďže sa vo svojej práci zaoberám inkluzívnym vzdelávaním vo vzťahu k deťom so [...]

Ministerstvo školstva poslalo školským jedálňam 68 nových receptov

pridané 26.08.2015, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O školstve Comments 100001

V rubrike Číslo na zamyslenie zvykneme komentovať rôzne zarážajúce údaje týkajúce sa vzdelávania. Ide spravidla o čísla, ktoré sú prekvapujúco nízke alebo, naopak, prekvapujúco vysoké. Tentoraz je to však inak: číslo 68, počet receptov poslaných ministerstvom na školy, nie je šokujúce svojou veľkosťou, ale tým, že vôbec existuje. Že v súčasnej situá­cii nášho školstva ministerstvo rieši recepty pre školské jedálne.Riadeniu rezortu školstva sme sa na [...]

Píšte všetci modrým perom!

pridané 05.06.2015, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O školstve Comments 100000

Štátne školské inštitúcie by tu mali byť pre učiteľov a riaditeľov škôl, ale neberú ich ani ako svojich partnerov. To sa potvrdilo aj nedávno po zverejnení Otvoreného listu ministrovi školstva o odklade platnosti inovovaných štátnych vzdelávacích programov (IŠVP) a začatí diskusie, ku ktorému sa elektronickým podpisom na stránke Peticie.com pripojilo ďalších vyše 1000 podporovateľov.Nekoncepčná koncepciaIŠVP pripravoval Štátny pedagogický ústav za zatvorenými [...]

Inšpekcia bez predsudkov a ilúzií

pridané 30.01.2015, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O školstve Comments 100000

Aj keď mnoho strašidelných mýtov o inšpekcii nemá opodstatnenie, nie je to ani tak, že by posúvala školstvo dopredu.Inšpekciu na mnohých školách považujú za bájnu príšeru, ktorá učiteľom pozerá cez plece, či správne vypĺňajú triednu knihu, a zákerne striehne, aby v nečakanej chvíli mohla pod zámienkou nedostatočného využívania IKT doviesť celú školu do záhuby. Ona sa však, naopak, považuje za inštitúciu, ktorá zvyšuje kvalitu školstva a bdie nad [...]

Príliš vzorné zápisnice

pridané 20.11.2014, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O školstve Comments 100000

V strachu pred inšpekciou školy často robia zbytočné papierovačky. Cez prestávku medzi work­shopmi na Dni Zelených škôl sa mi jedna gymnaziálna pani učiteľka (meno si nepriala uviesť) spontánne posťažovala: koľko krásnych vecí by sa dalo robiť so žiakmi, keby sme nemuseli robiť nezmyselnú byrokraciu! Dostala vraj ako predsedníčka za úlohu prerobiť zápisnice z uplynulých porád jej predmetovej komisie (PK), pričom sa mala riadiť článkom Špecifiká zápisnice na [...]

Je papier viac ako to, čo viete?

pridané 27.10.2014, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O školstve Comments 100000

Aj keď ste vyštudovali pedagogický smer a učili angličtinu v Anglicku, u nás podľa predpisov nie ste kvalifikovaný angličtinár. Po absolvovaní potrebného vysokoškolského vzdelania, po viac ako 10 rokoch praxe na ZŠ na Slovensku a 5 rokoch praxe na školách v Anglicku som ako učiteľka anglického jazyka tu na Slovensku odrazu nekvalifikovaná. Oznámili mi to, keď som minulý rok po návrate z Anglicka nastúpila na strednú školu v Banskej Bystrici. Na [...]

Vylúčme strach zo školy

pridané 27.10.2014, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O školstve Comments 100000

Školstvo pravidelne stroskotáva práve na našom strachu. Je potrebné konečne nabrať odvahu a vysúkať si rukávy. Sprevádza nás často, v podstate celý život. Jeho prítomnosť je asi najvyššia v období najväčšej zodpovednosti. A možno práve preto kráča pomedzi školské lavice každý deň. Lebo sme veľmi zodpovední, sme zodpovední až natoľko, že nám strach z neúspechu, strach z porušenia pravidla, strach z vybočenia z línie znemožňuje [...]

Pozoruhodné myšlienky z konferencie Cesty k dobrej škole

pridané 04.09.2014, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O školstve Comments 100000

Na konferencii Cesty k dobrej škole, ktorú v máji usporiadala naša redakcia spolu so spoločnosťou EXAM testing, vystúpilo osem rečníkov. Položili si otázku, ako by mala vyzerať dobrá škola a ponúkli na ňu odpovede z pohľadu učiteľa, riaditeľa školy, študenta, odborníka na trh práce, vysokoškolského učiteľa pripravujúceho budúcich pedagógov a odborníka na mimoškolské vzdelávanie. V ich vystúpeniach zaznelo mnoho pozoruhodných myšlienok, ktoré si zaslúžia [...]

Povinná seriálová dochádzka

pridané 28.05.2014, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O školstve Comments 100000

Súdružky učiteľky, súdruhovia učitelia, pripravte sa, sme v roku 1984 a vzniká seriál My všichni školou povinní. Na ako dlho dopredu rozmýšľa učiteľ? Má školský vzdelávací program, takže vie, čo sa bude diať celý rok. Vieme však, kam smeruje naše školstvo? Možno by nám pri prognózovaní mohla napovedať minulosť. Nebudeme hodnotiť dobu, aj keď pôjdeme pred rok 1989. A keďže zdrojom informácií bude seriál, naša dôveryhodnosť bude veľmi nízka. Je rok [...]