DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac

Currently the posts are filtered by: O práci učiteľa
Reset this filter to see all posts.

(M)učiteľská trilógia (predslov)

pridané 21.10.2010, autor Časopis, do kategórie O práci učiteľa Comments 100000

Keby sme boli v Amerike a ja by som písal populistický článok v snahe zaujať čo najviac ľudí, volil by som zrejme iný názov. Možno čosi v zmysle: Byť bohatým a uznávaným učiteľom – rýchlo a ľahko, alebo Staňte sa za noc úspešným učiteľom, alebo... Lenže ja som celkom obyčajný (m)učiteľ a tak mi názov (m)učiteľská trilógia pohodlne postačí. Keď vravím, že som obyčajný (m)učiteľ, myslím tým, že som nebol obdarovaný žiadnou geniálnou zručnosťou, či talentom [...]

Páči sa vám, čo sme vybrali z nášho časopisu? Staňte sa naším čitateľom.

Kritického myslenia nie je nikdy dosť (2.)

pridané 12.10.2010, autor Vlado Burjan, do kategórie O práci učiteľa Comments 100001

V prvej časti článku v septembrovej DOBREJ ŠKOLE sme vysvetlili, čo rozumieme pod „kritickým myslením” a ilustrovali sme ho na viacerých príkladoch z oblasti narábania s informáciami, utvárania si názorov a postojov, rozhodovania a kontroly vlastného myslenia. V druhej časti textu sa pozrieme, ako to vyzerá s kritickým myslením (KM) v našich školách a uvedieme osem námetov, ako by ho bolo možné u žiakov rozvíjať.  Ako to vyzerá [...]

Kritického myslenia nie je nikdy dosť (1.)

pridané 10.10.2010, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O práci učiteľa Comments 100000

Keby sme medzi občanmi urobili anketu na tému, čoho majú málo, asi by sme najčastejšie počuli odpovede „peňazí”, „času”, „šťastia” a pod. Je však ešte niečo, čoho majú podľa môjho názoru obyvatelia tejto krajiny málo, hoci by to asi nikto v ankete neuviedol. Mám na mysli kritické myslenie. V tomto texte sa pokúsim načrtnúť, čo sa pod pojmom „kritické myslenie” rozumie. V ďalšom pokračovaní potom uvediem niektoré konkrétne metódy, ako by sme v škole mohli pestovať [...]

Blog v práci učiteľa

pridané 01.06.2010, autor Časopis, do kategórie O práci učiteľa Comments 100000

Autorka článku: Jolana KUBIŠOVÁ, Kysucké Nové Mesto Blog môže byť vhodným miestom spojenia reálneho života a vy­učo­vania. Umožňuje publikovať au­ten­tické dokumenty či poskytovať informácie dôležité pre výučbu. Umožňuje interaktívnym spôsobom reagovať. Je miestom, kde na zmysly pôsobí viacero podnetov – farebnosť, zvuk, pohyb, a tým sa stáva atraktívnym a zaujímavým zdrojom informácií, ktorý aktuálne (podľa preberaného učiva) pôsobí na [...]

Komunikácia je základným pracovným nástrojom učiteľa

pridané 01.06.2010, autor Biba Zelinová, do kategórie O práci učiteľa Comments 100000

Dobrá komunikácia by mala byť kľúčovou schopnosťou každého učiteľa. Denne pracuje s medziľudskými vzťahmi, vzájomnými interakciami medzi žiakmi, kolegami, rodičmi. Schopnosť komunikovať je pre učiteľa prinajmenšom taká dôležitá ako odbornosť v predmete. Intuitívna komunikácia, ktorú využívame v bežnom živote, na učiteľské povolanie nestačí. Učiteľ by sa preto mal aj v tejto oblasti priebežne zdokonaľovať. Ale kde? Na vysokej škole? Alebo na školeniach rôznych [...]

Deväť krokov k samostatnej práci žiaka

pridané 01.04.2010, autor Biba Zelinová, do kategórie O práci učiteľa Comments 100000

Spracované podľa elektronickej knihy Lukáša Bajera: 9 krokov k samostatnej práci žiaka  Chcete, aby vaši žiaci pracovali sa­mostatne? Ktorý dobrý učiteľ by to nechcel... Potom by pre vás mohla byť užitočná kniha Lukáša Bajera, ktorá je voľne dostupná na internete vo formáte PDF na stránke http://wor­kaholic.bloguje.cz/samostat­na_pra­ce.pdf. Jej autor je učiteľom českého a anglického jazyka na daltonskej základnej škole v Brne. Okrem toho na svojom [...]