DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac
DOBRÁ ŠKOLA - mesačník

Currently the posts are filtered by: O práci učiteľa
Reset this filter to see all posts.

(M)učiteľská trilógia 2. časť: Dajme svetu vedieť, že učíme inak!

pridané 01.12.2010, autor Časopis, do kategórie O práci učiteľa Comments 100000

„siahol na tvoj idol – si fanatický obdivovateľ? nepochybujem o tom, že p. králik je skvelý učiteľ, určite áno, ale súhlasím s nestoriussom, že to už je ťažký prípad narcisizmu. vedomý si toho, že budem mať čiaročku hlboko v mínusových hodnotách, vďaka „fanoušom” tvojho razenia. btw – sám som učiteľ (zástupca riaditeľa) a p. králika by som bral do našej školy všetkými desiatimi, ale mnoho podobných „super bomba mega karmových” aktivít p. králika u nás robíme úplne [...]

Páči sa vám, čo sme vybrali z nášho časopisu? Staňte sa naším čitateľom.

Ako udržať v triede mier

pridané 01.12.2010, autor Časopis, do kategórie O práci učiteľa Comments 100000

Medzi neinformovaným občianstvom prevláda od nepamäti bludný názor, že školstvo, najmä teda školstvo stredné, je blahodárna inštitúcia, v ktorej sú zástupy mládeže, túžiace po vzdelaní, poučované a vychovávané obetavými mužmi a ženami. Z tohto mylného predpokladu vychádzajú všetci reformátori a bojovníci za novú strednú školu, preto ich úsilie končí nezdarom. Stredná škola je v skutočnosti bojiskom, na ktorom utláčaný ľud študentský, teda študáci, vedie [...]

(M)učiteľská trilógia 1. časť: Učme inak!

pridané 01.11.2010, autor Časopis, do kategórie O práci učiteľa Comments 100006

Namiesto teórie o učení vám radšej ponúknem zopár pravidiel, podľa ktorých fungujem. Na ďalšie si v tejto chvíli nedokážem spomenúť. Buďme pravdiví Raz som urobil na tabuli hrôzostrašnú gramatickú chybu. Decká si to hneď všimli a ozvali sa. Mohol som im povedať, že som ich len skúšal, že ma vyrušovali pri písaní. Namiesto toho som ich zavolal do kruhu. Keď sa všetci utíšili, zašepkal som, že im musím prezradiť svoje tajomstvo. Tým tajomstvom bolo, že nie som [...]

(M)učiteľská trilógia (predslov)

pridané 21.10.2010, autor Časopis, do kategórie O práci učiteľa Comments 100000

Keby sme boli v Amerike a ja by som písal populistický článok v snahe zaujať čo najviac ľudí, volil by som zrejme iný názov. Možno čosi v zmysle: Byť bohatým a uznávaným učiteľom – rýchlo a ľahko, alebo Staňte sa za noc úspešným učiteľom, alebo... Lenže ja som celkom obyčajný (m)učiteľ a tak mi názov (m)učiteľská trilógia pohodlne postačí. Keď vravím, že som obyčajný (m)učiteľ, myslím tým, že som nebol obdarovaný žiadnou geniálnou zručnosťou, či talentom [...]

Kritického myslenia nie je nikdy dosť (2.)

pridané 12.10.2010, autor Vlado Burjan, do kategórie O práci učiteľa Comments 100001

V prvej časti článku v septembrovej DOBREJ ŠKOLE sme vysvetlili, čo rozumieme pod „kritickým myslením” a ilustrovali sme ho na viacerých príkladoch z oblasti narábania s informáciami, utvárania si názorov a postojov, rozhodovania a kontroly vlastného myslenia. V druhej časti textu sa pozrieme, ako to vyzerá s kritickým myslením (KM) v našich školách a uvedieme osem námetov, ako by ho bolo možné u žiakov rozvíjať.  Ako to vyzerá [...]

Kritického myslenia nie je nikdy dosť (1.)

pridané 10.10.2010, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O práci učiteľa Comments 100000

Keby sme medzi občanmi urobili anketu na tému, čoho majú málo, asi by sme najčastejšie počuli odpovede „peňazí”, „času”, „šťastia” a pod. Je však ešte niečo, čoho majú podľa môjho názoru obyvatelia tejto krajiny málo, hoci by to asi nikto v ankete neuviedol. Mám na mysli kritické myslenie. V tomto texte sa pokúsim načrtnúť, čo sa pod pojmom „kritické myslenie” rozumie. V ďalšom pokračovaní potom uvediem niektoré konkrétne metódy, ako by sme v škole mohli pestovať [...]

Blog v práci učiteľa

pridané 01.06.2010, autor Časopis, do kategórie O práci učiteľa Comments 100000

Autorka článku: Jolana KUBIŠOVÁ, Kysucké Nové Mesto Blog môže byť vhodným miestom spojenia reálneho života a vy­učo­vania. Umožňuje publikovať au­ten­tické dokumenty či poskytovať informácie dôležité pre výučbu. Umožňuje interaktívnym spôsobom reagovať. Je miestom, kde na zmysly pôsobí viacero podnetov – farebnosť, zvuk, pohyb, a tým sa stáva atraktívnym a zaujímavým zdrojom informácií, ktorý aktuálne (podľa preberaného učiva) pôsobí na [...]

Komunikácia je základným pracovným nástrojom učiteľa

pridané 01.06.2010, autor Biba Zelinová, do kategórie O práci učiteľa Comments 100000

Dobrá komunikácia by mala byť kľúčovou schopnosťou každého učiteľa. Denne pracuje s medziľudskými vzťahmi, vzájomnými interakciami medzi žiakmi, kolegami, rodičmi. Schopnosť komunikovať je pre učiteľa prinajmenšom taká dôležitá ako odbornosť v predmete. Intuitívna komunikácia, ktorú využívame v bežnom živote, na učiteľské povolanie nestačí. Učiteľ by sa preto mal aj v tejto oblasti priebežne zdokonaľovať. Ale kde? Na vysokej škole? Alebo na školeniach rôznych [...]

Deväť krokov k samostatnej práci žiaka

pridané 01.04.2010, autor Biba Zelinová, do kategórie O práci učiteľa Comments 100000

Spracované podľa elektronickej knihy Lukáša Bajera: 9 krokov k samostatnej práci žiaka  Chcete, aby vaši žiaci pracovali sa­mostatne? Ktorý dobrý učiteľ by to nechcel... Potom by pre vás mohla byť užitočná kniha Lukáša Bajera, ktorá je voľne dostupná na internete vo formáte PDF na stránke http://wor­kaholic.bloguje.cz/samostat­na_pra­ce.pdf. Jej autor je učiteľom českého a anglického jazyka na daltonskej základnej škole v Brne. Okrem toho na svojom [...]