DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac
DOBRÁ ŠKOLA - mesačník

Currently the posts are filtered by: O práci učiteľa
Reset this filter to see all posts.

Stačili by aj lektori?

pridané 05.05.2014, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O práci učiteľa Comments 100000

Naša pravidelná prispievateľka, ktorá učí v Británii, rozmýšľa nad tým, či je nutné, aby učiteľ vyštudoval predmet, ktorý učí, na vysokej škole.Natrafila som na článok z roku 2010 Netrápme deti angličtinou od Evy Čobejovej a Martina Hanusa, ktorý vyšiel v časopise .týždeň. „Ak chceme, aby naše deti obstáli vo svete, musia začať s angličtinou čo najskôr,” čítam vyjadrenie Eugena Jurzycu a súhlasím. Nepôjdu všetci do sveta, ale koľko jazykov vieš, toľkokrát [...]

Páči sa vám, čo sme vybrali z nášho časopisu? Staňte sa naším čitateľom.

Bohatá inšpirácia z Pinterestu

pridané 01.04.2014, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O práci učiteľa Comments 100000

Keď som mala dvanásť rokov, zbierala som známky. Teraz zbieram piny. Mám presne 1352 pinov, 8 násteniek, 36 fanúšikov a 334 pinnerov sledujem takmer dva roky. Skutočné papierové obrázky som nahradila virtuálnymi. Pinterest je môj koníček, a tak trochu aj závislosť. Prvýkrát som sa s nim stretla pred dvomi rokmi, keď som so svojimi žiakmi nechcela preberať tému sociálne siete iba teoreticky, a tak som sa tam zaregistrovala. Registrácia je možná aj [...]

Čert ma ide zobrať

pridané 28.03.2014, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O práci učiteľa Comments 100000

Znovu som sa vrátil zo stret­nutia niekoľkých ľudí, ktorí majú spoločnú túžbu vzdelávať sa. Každý sa predstavil a povedal niečo o sebe i o tom, čo robí. Asistentka manažéra, manažér, programátor, finančná poradkyňa, realitná maklérka... Samé zaujímavé povolania. A o každom som sa dozvedel, čo je na ňom zaujímavé, čo dobré a čo zlé. Až na jednu vý­nimku. „Jasomlenučiteľka,“ to bolo všetko, čo povedala na prvý pohľad celkom šikovná [...]

Rozprávajte, budeme počúvať

pridané 10.03.2014, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O práci učiteľa Comments 100000

Jednej pani učiteľke sa stalo, že si žiaci urobili z jej materiálov lietadielka. Ďalšia sa dostala do sporu s riaditeľkou na lyžiarskom, pretože nebolo celkom jasné, čie inštrukcie majú prednosť. A jednému učiteľovi chémie z gymnázia zas ukradol žiak z kabinetu kyselinu – našťastie to zistil včas.Stalo sa aj vám niečo, čo vás zaskočilo? Alebo niekomu z vašich učiteľských alebo študentských známych? Napíšte nám o tom do rubriky Skutočný príbeh. Mená aktérov [...]

Čo skrývajú záškoláci?

pridané 04.03.2014, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O práci učiteľa Comments 100000

Záškoláctvo je známym a v niektorých školách frekventovaným sociálno-patologickým javom. Bežný človek ho môže vnímať ako výstrelok, prípadne jednorazové zlyhanie dieťaťa, prax však ukazuje, že akékoľvek záškoláctvo je skôr indikátorom nejakého problému, ktorý dieťa, či mladý človek rieši. Preto nesmieme skončiť len pri neospravedlnených hodinách a vyrieknutých súdoch. Záškoláctvo je totiž blikajúca kontrolka. Pre rodiča aj pre školu. Na [...]

Odsúdený priskoro

pridané 31.01.2014, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O práci učiteľa Comments 100000

Mal 11 rokov, nebol súdený, a predsa bol svojím spôsobom odsúdený. Zdalo sa, že sa už nepodarí preťať bludný kruh jeho strachu, nedôvery k ľuďom a nechápania svojho okolia, ktoré viedli k impulzívnym a útočným reakciám. Jeho agresívne afekty boli „upokojované“ zásahom policajtov, súbojmi s ošetrujúcimi lekármi z rýchlej zdravotnej služby, injekciami na upokojenie a následnými hospitalizáciami na psychiatrickom oddelení. [...]

Naši učitelia: Učiteľ, ktorý objavil matematika

pridané 31.01.2014, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O práci učiteľa Comments 100000

Myslíte si, že učiteľ v 8. ročníku základnej školy môže predurčiť životnú dráhu žiaka? Ja si to nemyslím, ja to viem. V septembri 1972 sa začal môj siedmy rok na ZŠ na Duklianskej ulici v Bratislave. Na matematiku sme dostali nového učiteľa – Samuela Brnáka. Bol to starý pán, krátko pred dôchodkom, pomerne prísny, ale matematike rozumel a vedel výborne vysvetľovať. Uvádzal názorné príklady, kládol správne otázky, zdôrazňoval logické súvislosti. Zrazu [...]

Ako prísť na chuť výslovnosti

pridané 08.01.2014, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O práci učiteľa Comments 100000

Moji študenti mi vysvetlili, že pri počúvaní textu v angličtine (listening comprehension) nedokážu jednotlivé slová správne identifikovať, pretože sa ich kedysi naučili nesprávne vyslovovať a teraz ich pri počúvaní nespoznávajú. Hoci je samozrejmé, že musia vychádzať z kontextu, táto skúsenosť ma utvrdila v tom, že v anglickom jazyku je nácvik správnej výslovnosti neoddeliteľnou súčasťou výučby. Často študentov upozorňujem na neprítomnosť [...]

Školské mýty a legendy

pridané 28.10.2013, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O práci učiteľa Comments 100000

Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny, ktorej predsedám, mala nedávno konferenciu venovanú vyučovaniu slovenského jazyka a literatúry. Pripomenula mi problémy, ktoré sťažujú a znepríjemňujú našu prácu, ba vytvárajú pracovnú atmosféru plnú napätia a strachu. Sú nimi mýty, ktoré kolujú po školách a sú strašiakom pre mnohých učiteľov, robia z nich poslušné ovečky, ktoré sa boja otvorene povedať svoj názor, vzpriečiť sa nezmyselnému nariadeniu absolutistického [...]

Zvieratá v škole

pridané 30.09.2013, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O práci učiteľa Comments 100001

Skúste si predstaviť tváre žiakov, keď im ako triedni učitelia poviete, že budú týždenníkmi. S tou kyslosťou by si neporadil ani ten najsladší čaj v školskej jedálni. Nikto nechce byť dobrovoľne týždenníkom, najmä na strednej škole. Ak vám bude niekto tvrdiť, že študenti chcú byť dobrovoľne týždenníkmi, vysmejete ho. Pokojne sa mi smejte, ja som to naozaj zažil. Dokonca spor viacerých žiakov o to, kto sa stane týždenníkom. Predchádzal tomu článok Michala [...]

9 tipov, ako pripraviť dobré rodičko

pridané 30.09.2013, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O práci učiteľa Comments 100004

V tomto čase do škôl prichádzajú rodičia na stretnutia s učiteľmi, ktoré ľudovo nazývame „rodičovskými združeniami“. Často to nebýva príjemná udalosť a obe strany na ne prichádzajú s obavami. Ponúkame vám preto zopár tipov, ako si dobré „rodičko“ pripraviť a ako ho viesť. 1. Suchý oznam nestačí Informujte o termíne stretnutia s dostatočným predstihom (cca tri týždne vopred). Prispôsobte čas schôdzky rodičom tak, aby stihli prísť po práci. Pošlite týždeň [...]

Moja pedagogická fakulta

pridané 28.05.2013, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O práci učiteľa Comments 100001

Aj keď učím na Gymnáziu C. S. Lewisa v Bratislave predmet náboženstvo a etika, nie som v prísnom zmysle slova učiteľom. Nemám žiadne formálne pedagogické vzdelanie, učím len na polovičný úväzok a krátko. Nikto ma cielene neučil, ako učiť. Ostávam tak pedagogickým outsiderom, amatérom. Keďže rád o učení som dostal málo, musel som si poradiť sám. Napíšem teda o mojej súkromnej pedagogickej fakulte, ktorá nemá ani jeden akreditovaný [...]

Ako mumifikovať primána

pridané 02.05.2013, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O práci učiteľa Comments 100000

Preberali sme v príme staroveký Egypt a decká ho nadšene hltali. Bolo by odo mňa nečestné skĺznuť do obyčajnosti, keď nosili do školy krásne, akože pozlátené knihy, pri ktorých som aj ja len ťažko skrývala nadšenie. Silno motivovaná som sa večer miesto varenia prehrabávala na internete medzi zaujímavosťami pradávneho Egypta. Skrsol vo mne nápad, že by sme si mohli v triede vyskúšať takú obyčajnú mumifikáciu. Pôvodne som chcela nakresliť kanopy [...]

Einstein okolo nás

pridané 28.03.2013, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O práci učiteľa Comments 100000

Einsteinovo meno pozná snáď každý, ale to, že jeho myšlienky dnes prenikajú do našich životov omnoho hmatateľnejšie, si uvedomujeme oveľa menej. V predchádzajúcom článku Einsteinova relativita pre každého sme spolu s kolegom Slavomírom Tulejom písali o unikátnej učebnici Einsteinovej teórie relativity, ktorá vyšla v minulom roku v slovenskom vydaní a ktorá je vhodná aj pre stredoškolákov. V tomto článku, ktorý je v istom zmysle jeho dodatkom, by som rád upriamil [...]

7 tipov, ako vzdelávať zážitkom

pridané 28.02.2013, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O práci učiteľa Comments 100000

Keď sme pred siedmimi rokmi v Bojniciach otvárali Múzeum praveku v pôvodnom prírodnom areáli neandertálcov, mali sme v hlave veľký cieľ. Vytvoriť múzeum, ktoré bude moderným vzdelávacím inštitútom, zaujímavým oknom do dávneho pravekého sveta tajomstiev, kedy naši predkovia v surovej dobe kamennej každý deň tvrdo zápasili o holé prežitie. V tomto duchu sme pripravili originálny vzdelávací program s názvom „Praveké tvorivé dielne“. Je [...]

Majú sa na triednych schôdzkach ZRPŠ zúčastňovať aj žiaci?

pridané 28.02.2013, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O práci učiteľa Comments 100000

Rodičovské združenia boli tradične stretnutiami triedneho učiteľa s rodičmi jeho žiakov. Niektoré školy však prichádzajú s inováciou: na stretnutia pozývajú spolu s rodičmi aj žiakov. Triedna schôdzka sa tak stáva stretnutím všetkých hlavných aktérov výchovno-vzdelávacieho procesu. Takýto postup podporuje aj organizácia UNICEF. Vo svojom programe Škola priateľská k deťom formuluje sedem podmienok, ktoré musí škola splniť, aby tento titul získala a spoločné [...]

Eisteinova relativita pre každého

pridané 31.01.2013, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O práci učiteľa Comments 100000

V roku 2012 bol vo vydavateľstve Enigma publikovaný slovenský preklad svetoznámej a vysokouznávanej učebnice teórie relativity s názvom Fyzika priestoročasu, ktorú písali a v praxi testovali jej autori Edwin F. Taylor a John A. Wheeler viac než tridsať rokov. Keď sa nám ako vysokoškolákom takmer pred dvadsiatimi rokmi dostal americký originál do rúk a zahĺbili sme sa do neho, boli sme doslova vo vytržení. Kniha sa vyznačuje nezvyčajne atraktívnym a prístupným [...]

94 % izraelských stredoškolákov počas hodín surfuje po internete

pridané 31.01.2013, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O práci učiteľa Comments 100000

Číslo v nadpise zverejnil tím výskumníkov z univerzity v Hai­fe. Vyplynulo z prieskumu, ktorý uskutočnili na takmer 600 žiakoch. Tí sa priznali, že počas hodín surfujú po internete, sledujú dianie na sociálnych sieťach, hrajú sa hry, píšu e-maily a esemesky, počúvajú hudbu, nahrávajú zvuk, fotografujú či natáčajú videá, niektorí dokonca aj telefonujú. Zaujímavé je tiež zistenie, že uvedené aktivity sú častejšie na hodinách prísnejších učiteľov. Aj na [...]

Aristoteles (bohužiaľ) stále živý

pridané 08.01.2013, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O práci učiteľa Comments 100001

Aristoteles bol osobnosťou, ktorá sa natrvalo zapísala do dejín ľudskej histórie. Vniesol do poznávania okolitého sveta nový pohľad, ktorý odmystifikoval pozorované deje a namiesto označovania titulmi „náhodných božských zásahov“ v nich hľadal zákonitosti a poriadok. Využíval pritom najmä pozorovanie, na základe ktorého popisoval javy, prisudzoval im charakteristiky a formuloval zákony. Aristotelov duch pretrváva aj u súčasných žiakov. Nie je to [...]

Kolektív, ktorý drží spolu

pridané 07.12.2012, autor Časopis DOBRÁ ŠKOLA, do kategórie O práci učiteľa Comments 100000

Aj vy patríte medzi tých, ktorých očarila myšlienka učiť inak, po novom, hľadať cesty k neustálemu zlepšovaniu? Aj vy ste patrili medzi tú tisícku nadšencov, ktorí mali možnosť stretnúť sa a inšpirovať v desiatich mestách Slovenska na tohtoročnej Roadshow? Aj vy ste otvárali oči a srdcia pri perfektných a rôznorodých témach, nápadoch či inovatívnych radách? Mne osobne táto akcia priniesla ešte jeden zážitok. Stalo sa totiž, že dom kultúry, v ktorom sa mala konať [...]