DOBRÁ ŠKOLA - mesačník
 
Vieme o všetkom Viac
Inšpirujte sa Viac Podporujeme Viac
DOBRÁ ŠKOLA - mesačník

Blog v práci učiteľa

pridané 01.06.2010, autor Časopis, do kategórie O práci učiteľa Comments 100000

Autorka článku: Jolana KUBIŠOVÁ, Kysucké Nové Mesto Blog môže byť vhodným miestom spojenia reálneho života a vy­učo­vania. Umožňuje publikovať au­ten­tické dokumenty či poskytovať informácie dôležité pre výučbu. Umožňuje interaktívnym spôsobom reagovať. Je miestom, kde na zmysly pôsobí viacero podnetov – farebnosť, zvuk, pohyb, a tým sa stáva atraktívnym a zaujímavým zdrojom informácií, ktorý aktuálne (podľa preberaného učiva) pôsobí na [...]

Páči sa vám, čo sme vybrali z nášho časopisu? Staňte sa naším čitateľom.

Do akej miery by mal učiteľ využívať na vyučovaní učebnice?

pridané 01.05.2010, autor Časopis, do kategórie Ankety Comments 100000

Martin JARAB, učiteľ na ZŠ, Žilina Všetko závisí od štýlu, v akom je učebnica napísaná. Dobrá učebnica by určite mala obsahovať nielen holé fakty, ale aj úlohy na inšpiráciu učiteľa a žiakov. Dobrý je kompromis: občas učebnica, občas pracovné listy. Chýba mi však akákoľvek možnosť výberu učebníc. A bolo by dobré, keby ministerstvo konečne začalo podporovať aj tvorbu učebných materiálov v elektronickej podobe. Jana KONTÚROVÁ, riaditeľka ZŠ, Bošany Ja používam [...]

Zamyslenie sa nad slovom vychovať

pridané 01.05.2010, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 100003

Často uvažujem nad tým, ako vznikli jednotlivé slová a na aké súvislosti poukazuje ich etymológia. Tak napríklad v nem­eckom slove erziehen (vychovať) zaznieva ziehen – ťahať. Výchova je vnímaná ako „ťahanie” dieťa nahor, na úroveň dospelého. Rovnako anglické bring up či raise (vychovať) naznačuje zdvíhanie, cestu nahor. V našom vychovať počujem chovať, vo význame kŕmiť, ži­viť.  

Zodpovednosť za vzdelávanie by mali niesť rodičia

pridané 01.05.2010, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 100000

Rodičom je často vytýkané, že necítia dostatočnú zodpovednosť za vzdelávanie svojich detí. Je to však aj dôsledok toho, že štát zaviedol povinné, monopolizované a direktívne riadené vzdelávanie. Pocit zodpovednosti nikdy nevznikne tam, kde nie je dostatočná možnosť voľby a sloboda rozhodovania. (DOBRÁ ŠKOLA 07, máj 2010)

Ako funguje svet - otázky zo súťaže EXPERT geniality show

pridané 01.05.2010, autor Vlado Burjan, do kategórie Veľká prestávka Comments 100002

DOBRÁ ŠKOLA vám namiesto krížovky ponúka inú možnosť „inteligentného relaxu”, a to v podobe otázok z rôznych žiackych súťaží. Tentokrát sme vybrali 10 otázok zo súťaže EXPERT geniality show, konkrétne z témy Ako funguje svet. V decembri 2009 ich úspešne zvládli stovky prvákov a druhákov na SŠ. Poradíte si s nimi aj vy? Správne odpovede nájdete na konci testu. 1. Čo je to svetelný rok?A) Vzdialenosť, ktorú prejde svetlo za jeden rok. B) Čas, za ktorý prejde svetlo [...]

Daniela Porubcová: Kľúčom k úspechu školy sú ľudia

pridané 01.05.2010, autor Biba Zelinová, do kategórie Rozhovory Comments 100000

Mgr. Daniela Porubcová sa v školstve pohybuje od roku 1977. V detstve a mladosti bola violončelistkou, členkou folklórneho súboru a viacerých orchestrov. Absolvovala Pedagogickú fakultu UK v Trnave s aprobáciou slovenský jazyk – hudobná výchova. Pracovala ako výchovná poradkyňa, zástupkyňa riaditeľa školy, metodička odboru školstva na okresnom úrade. V súčasnosti je riaditeľkou ZŠ na Mariánskej ul. v Prievidzi. V r. 1996 bola úspešnou autorkou Pedagogického čítania [...]

Vysvetľujme žiakom, čo sa okolo nás deje

pridané 01.05.2010, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 100000

Podľa môjho názoru by škola mala nájsť spôsob a čas, ako popri naplánovanom učive vysvetľovať a komentovať to, čo sa práve deje v okolí školy, v našej krajine, v Európe, vo svete... Vzdelávanie by tak bolo oveľa zaujímavejšie a žiaci by videli jeho súvis so životom. Napríklad v týchto dňoch celá Európa diskutuje o prob­lémoch Grécka. Hovorí sa o nich aj v rodinách žiakov. Škola sa však tvári, že o ničom nevie [...]

Za výchovu by mali zodpovedať rodičia

pridané 01.05.2010, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 100000

Rodičom je často vytýkané, že necítia dostatočnú zodpovednosť za vzdelávanie svojich detí. Je to však aj dôsledok toho, že štát zaviedol povinné, monopolizované a direktívne riadené vzdelávanie. Pocit zodpovednosti nikdy nevznikne tam, kde nie je dostatočná možnosť voľby a sloboda rozhodovania. DOBRÁ ŠKOLA 7, máj 2010

Učitelia nesmú byť úradníkmi!

pridané 01.05.2010, autor Časopis, do kategórie O školstve Comments 100001

Z diskusií s učiteľmi základných, stredných a dokonca aj materských škôl cítim, že byrokratizácia vzdelávania sa stáva najväčším postrachom našich pedagógov. Ak sa mnohí učitelia viac sťažujú na papierovačky a formality ako na platy či problematické deti, je to signál vážneho problému. Pod byrokratizáciou vzdelávania sa skrývajú najmä tri „mučiace nástroje”: Prvým sú komplikované, často nepoužiteľné až nezmyselné predpisy, metodické pokyny [...]

Dobre, učme pre život. Ale čo to znamená?

pridané 01.05.2010, autor Vlado Burjan, do kategórie O školstve Comments 100000

Autor článku: Vladimír BURJAN Dve veľmi vydarené učiteľské kon­ferencie v Kysuckom Novom Meste (o ktorých sme v DOB­REJ ŠKOLE obšírne referovali), sa svojím názvom i programom pokúšali spropagovať slogan „Učme pre život!” Aby tieto slová nezostali iba prázdnym heslom, bolo by dobré vyjasniť si, čo sa nimi vlastne rozumie. Tento príspevok má byť úvodným impulzom k širšej diskusii na túto tému.K prvému slovu sloganu („učme”) mám [...]

Dejiny - otázky zo súťaže EXPERT geniality show

pridané 01.05.2010, autor Vlado Burjan, do kategórie Veľká prestávka Comments 100000

Do májovej DOBREJ ŠKOLY sme vybrali 10 otázok zo súťaže EXPERT geniality show, konkrétne z témy Dejiny. V decembri 2009 ich úspešne zvládli stovky ôsmakov a deviatakov. Poradíte si s nimi aj vy? Správne odpovede nájdete na konci testu. Ktorý z uvedených spoločenských javov sa objavuje už v praveku? A) štátna moc B) písmo C) majetková nerovnosť D) poddanstvo „...ak zlomí kosť plnoprávneho občana,zlomia mu kosť.“Ktorý staroveký štát ako prvý preukázateľne [...]

Čo si myslíte o rozhodnutí MŠ SR obmedziť počet žiakov v osemročných gymnáziách na 5% populácie?

pridané 01.04.2010, autor Časopis, do kategórie Ankety Comments 100000

Tatiana Rosová, poslankyňa NR SR, predsedníčka Výboru pre vzdelanie, mládež, vedu a šport Istá regulácia počtu žiakov osemročných gymnázií je v záujme toho, aby plnili svoj pôvodný zmysel. II. stupeň ZŠ by sa naozaj nemal stať „úschovňou“ pre tých, ktorých rodičia alebo oni sami nemajú ambície na gymnaziálne štúdium. Ale paušálne riešenie „5 % a dosť“ patrí do sveta techniky, nie do sveta ľudí. Nerešpektuje demografické a kultúrne odlišnosti regiónov, otvára dvere [...]

Stručne a vtipne

pridané 01.04.2010, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 100000

V iných krajinách sa pred významnejším školským testovaním „trasú” žiaci. U nás učitelia. (DOBRÁ ŠKOLA 6, apríl 2010)

Taký malý nápad

pridané 01.04.2010, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 100000

Každý, kto chce byť učiteľom, by mal najskôr pár rokov robiť niečo iné. A možno by tiež nezaškodilo, keby práca učiteľa bola časovo obmedzená (na 15 – 20 rokov), podobne ako je to u baníkov, vojakov, letušiek... (DOBRÁ ŠKOLA 06, apríl 2010)

Poznajú žiaci súkromie svojich učiteľov?

pridané 01.04.2010, autor Vlado Burjan, do kategórie Úvahy po zvonení Comments 100000

Na istej zahraničnej univerzite chodí vedúci katedry na konci školského roka medzi študentov a kladie im otázky typu „koľko detí má váš prednášajúci?”. Ak študenti nevedia odpovedať, je učiteľov prístup posudzovaný ako príliš neosobný. Pedagógovia sú vedení k tomu, aby v záujme skvalitnenia štúdia so študentmi nad­via­zali bližší, osobnejší kontakt. (DOBRÁ ŠKOLA 06, máj 2010)

Deväť krokov k samostatnej práci žiaka

pridané 01.04.2010, autor Biba Zelinová, do kategórie O práci učiteľa Comments 100000

Spracované podľa elektronickej knihy Lukáša Bajera: 9 krokov k samostatnej práci žiaka  Chcete, aby vaši žiaci pracovali sa­mostatne? Ktorý dobrý učiteľ by to nechcel... Potom by pre vás mohla byť užitočná kniha Lukáša Bajera, ktorá je voľne dostupná na internete vo formáte PDF na stránke http://wor­kaholic.bloguje.cz/samostat­na_pra­ce.pdf. Jej autor je učiteľom českého a anglického jazyka na daltonskej základnej škole v Brne. Okrem toho na svojom [...]

Svet umenia - otázky zo súťaže EXPERT geniality show

pridané 01.04.2010, autor Časopis, do kategórie Veľká prestávka Comments 100000

Tentokrát sme vybrali 10 otázok zo súťaže EXPERT geniality show, konkrétne z témy Svet umenia. V decembri 2009 ich úspešne zvládli stovky ôsmakov a deviatakov. Poradíte si s nimi aj vy? Správne odpovede nájdete na konci testu. Vysokoškolsky vzdelaný človek je ten, ktorý najskôr študuje to, čo nechcel a potom robí to, čo neštudoval." (Stano Radič) Uvedený výrok je A) epigramom.  B) anekdotou.   C) aforizmom.  D) porekadlom. Dalibor Jenis [...]

Ak by ste mali možnosť zmeniť obsah predmetu, ktorý vyučujete, na aké zmeny by ste sa zamerali?

pridané 01.03.2010, autor Časopis, do kategórie Ankety Comments 100000

Lolo MAČOR, riaditeľ Cirkevnej spojenej školy v Dolnom Kubíne V hudobnej výchove by som sa zameral na zapojenie všetkých zmyslov. Hudbu treba zažiť prostredníctvom kvalitného zvuku a veľkoplošnej projekcie obrazu. Deti by som nechal skúmať, objavovať a diskutovať. Používal by som projektové metódy v skupinách. Počúvanú hudbu by som znázorňoval farbou, tvarom, slovom. V súčasnom obsahu mi chýba dôraz na slovenskú tvorbu. Deti poznajú Jacksona či Verdiho, ale [...]

Čo by sa malo zmeniť či zlepšiť na prebiehajúcej školskej reforme?

pridané 01.03.2010, autor Časopis, do kategórie Ankety Comments 100000

Vasil Dorovský, Bilingválne gymnázium M. Hodžu v Sučanoch „Dvakrát meraj a raz strihaj" a „Pomaly ďalej zájdeš" – to by som odporúčal „režisérom" prebiehajúcej reformy. Čo sa týka legislatívy pre „malé školstvo", zmenil by som iba zákon o štátnom rozpočte, zákon o financovaní školstva, školský zákon a zákon o pedagogických zamestnancoch. Cieľom reformy má byť dosiahnutie vyššej kvality výchovy a vzdelávania priamo v triede. Bez investícií a [...]